PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 3 Finanse i rachunkowość | 311--320
Tytuł artykułu

Długoterminowe kontrakty w podmiotach z sektora publicznego (na przykładzie szkół wyższych)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Long-term Agreements in Public Sector Entities (on the Example of Higher Education Institutions)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono zasady obowiązujące w zakresie kontraktów długoterminowych, jakimi w szkołach wyższych są m.in. umowy zawierane ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych oraz uczestnikami kursów i szkoleń. Wskazano w nim na obowiązek ustalania wartości przychodów i kosztów odzwierciedlających stopień realizacji zawieranych umów. Ustalono rozwiązania prawne (krajowe i międzynarodowe) obowiązujące w zakresie zadań realizowanych w uczelniach w dłuższym okresie niż 6 miesięcy. Przedstawiono wartość przychodów i kosztów oraz wyniki finansowe z działalności dydaktycznej w określonych grupach uczelni, ustalone wartości analizowano za lata 2005-2012. W szkołach wyższych stwierdzono dużą różnorodność zadań realizowanych na podstawie umów zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. W związku z tym faktem zapisy w polityce rachunkowości uczelni powinny zawierać szczegółowy opis ustalania wartości przychodów i kosztów w kontekście realizowanych przez te podmioty złożonych długoterminowych umów. Szkoły wyższe z uwagi fakt, że opłaty za świadczone przez nie usługi mogą być ukształtowane na poziomie kosztów (bezpośrednich i pośrednich) związanych z ich realizacją powinny stosować rozwiązanie dotyczące kontraktów o cenach stałych. (abstrakt oryginalny)
EN
Applicable rules of long-term contracts which are, among others, agreements signed with students, listeners of the post-graduate education and participants in courses and trainings are presented in the study. The obligation to estimate the value of income and costs reflecting the degree of realisation of those agreements is indicated in the work. Legal regulations, both national and international, being in force as far as tasks realised by higher education institutions in periods longer than 6 months are concerned are also assigned. The work presents the value of income and costs as well as financial results of didactic activity in specified groups of higher education institutions. Determined values covering years 2012-2015 are analysed. Great variety of tasks based on agreements signed for periods longer than 6 months is found among higher education institutions. As far as this matter is concerned, records in academies accounting policy should imply a detailed description of estimating the value of income and costs in the context of complex long-term agreements. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. GUS, Szkoły wyższe i ich finanse. Wydawnictwo GUS, Warszawa 2005-2012.
 • 2. Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
 • 3. Hołda A., MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • 4. Kalinowski J., Kontrakty długoterminowe w praktyce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce-Zarząd Główny w Warszawie, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2012.
 • 5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3, Niezakończone usługi budowlane, Dz.Urz. MF.09.16.88 z 31 grudnia 2009 r.
 • 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. International Accounting Standards Board, Londyn; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014.
 • 7. Pisarska A., Wasilewski M., Dotacja budżetowa jako podstawowe źródło finansowania działalności uczelni publicznych w Polsce [w:] Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 81, Warszawa 2010.
 • 8. Pisarska A., Restrukturyzacja naprawcza w zakresie gospodarowania mieniem i finansami w szkołach wyższych, (red.) Borowiecki R., Rojek T., Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 • 9. Pisarska A., Uwarunkowania wprowadzania programów naprawczych w publicznych szkołach wyższych. [w:] Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 105, Warszawa 2014.
 • 10. Seredyński R., Szaruga K., Dziedzia M., Operacje gospodarcze w praktyce księgowej. ODDK, Gdańsk 2009.
 • 11. Ustawa o rachunkowości, Dz.U. Nr 121, poz. 591 z 29.09.1994 r. z późn. zm.
 • 12. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z 27.07.2005 r. z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.