PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 29 | 299--308
Tytuł artykułu

Wybrane elementy gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie komunikacji publicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Items of Waste Management in the Public Transport Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podstawie analizy jakościowo-ilościowej odpadów zebranych w latach 2016 - 2017 w przedsiębiorstwie komunikacji publicznej wykazano zbiórkę 24 rodzajów odpadów, z dominującym udziałem masy odpadów niebezpiecznych i objętością odpadów komunalnych. Najwyższe średnie masowe wartości odpadów niebezpiecznych i przemysłowych nieznacznie się różniły o 2 Mg i najczęściej były klasyfikowane do grupy 16. Odpady związane z bezpośrednią obsługą taboru do przewozu osób były gromadzone selektywnie w urządzeniach o większej objętości, natomiast odpady komunalne gromadzono nieselektywnie w pojemnikach o mniejszej objętości przy największej częstotliwości ich opróżniania. W składzie morfologicznym odpadów komunalnych wyróżniono 5 frakcji obejmujących odpady biodegradowalne, metali, papieru, szkła i tworzysz sztucznych. Zawartość papieru wskazała na możliwość zwiększenia jego odzysku. (abstrakt oryginalny)
EN
On the basis of the qualitatively-quantitative analysis of the waste collected in a public transport enterprise between 2016 and 2017, the collection of 24 types of waste, mostly average weight of hazardous waste, and the volume of municipal waste have been shown. The highest average weight of hazardous waste and industrial values differed slightly by about 2 Mg and most of this waste was classified as group 16. The waste associated with the direct support of the rolling stock for the carriage of passengers is collected selectively in a larger volume, while the municipal waste is collected non-selectively in containers of less volume at the highest frequency of collection. In the morphological composition of municipal waste there are 5 fractions, covering biodegradable, metal, paper, glass and plastic waste. The paper waste content opens possibilities for its increased recovery. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
299--308
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Bibliografia
 • Brzustewicz P., Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl życia produktu - perspektywa rozwoju zrównoważonego, "Marketing i Rynek" 2013, s. 8 - 13.
 • Burchart-Korol D., Zastosowanie oceny cyklu życia (LCA) w analizie procesów przemysłowych, "Problemy Ekologii" 2009, R. 13, nr 6, s. 300 - 305.
 • Gronowicz J., Kubiak T., Recykling zużytych opon samochodowych, "Problemy Eksploatacji" 2007, nr 2, s. 5 -18.
 • Kosieradzka-Federczyk A., Priorytety unii europejskiej w gospodarowaniu odpadami, "Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Współczesne Problemy Zarządzania" 2013, nr 1, s. 47 - 63.
 • Krzywda D., Procesy logistyczne w gospodarce stałymi odpadami komunalnymi, "Logistyka" 2012, nr 2/ s. 931 - 838.
 • Malinowski M., Woźniak A., Wybrane metody oznaczania składu morfologicznego odpadów komunalnych w Polsce i wybranych krajach UE, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2010, nr 13, s. 29 - 39.
 • Nader M., Jakowlewa I., Wybrane zagadnienia organizacji zakładu recyklingu samochodów osobowych, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej" 2009, z. 70, s. 127 - 138.
 • Pawul M., Sobczyk W., Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekorozwoju: Studia FilozoficznoSozologiczne" 2011, vol. 6, nr 2, s. 147 - 156.
 • Płaczek E., Szołtysek J., Wybrane metody optymalizacji systemu transportu odpadów komunalnych w Katowicach, "Logforum" 2008, nr 1, s. 1-10.
 • Przydatek G., Analysis of logistic systems of the management of the municipal waste of communes on the area chosen in the context of the sustainable development, "Logistyka" 2015, nr 3, s. 4029 - 4036.
 • Przydatek G., Kamińska D., Kostrzewa K., An analysis of municipal waste management in chosen urban municipality on the basis of selectively, "Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation" 2018, s. 473 - 482.
 • Przydatek G., Smaga S., Analysis of Principles of Selection of Secondary Waste Segregation Installation Elements on The Area of Selected Municipality, "Agricultural Engineering" 2016, Vol 20, Issue 4, https://doi.org/10.1515/agriceng-2016-0075.
 • Pyza D., Systemy przewozowe i ich efektywność w łańcuchach dostaw, "Logistyka - Nauka" 2015, nr 4, s. 846 - 855.
 • Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2015, s. 1- 390.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).
 • Salamon J., Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Bochnia, "Infrastruktura Ekologia Terenów Wiejskich" 2010, nr 13, s. 41- 49.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z pózn. zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.