PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 9 | nr 28 Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku | 147--157
Tytuł artykułu

Social Innovation for Students as an Essential Factor Affecting the Quality of Education

Warianty tytułu
Innowacja społeczna dla studentów jako główny czynnik wpływający na jakość edukacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
RESEARCH OBJECTIVE:The research of this paper is to expose the relationship between social innovations and the quality of education.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS:Young people entering the labor market become creators of the future. It is necessary to define what should be done to improve their ability to take part in social innovations. The comparative method was used in the version of the consent method, as well as structuralism and subjectivity, additionally using the elements of the behavioral method.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION:The essay begins by reviewing definitions of social innovations and fundamentals elements. Afterward, educational social innovations from different places all over the world including Colorado, Honk-Kong, Spain, Latvia, Poland, and Australia were described and compared. Finally, there was a presentation of research results and summary with recommendations.
RESEARCH RESULTS: Based on research, case studies and experiments led in various areas such as technology, health, medical, engineering, and entrepreneurship, this article demonstrates social innovations as an essential factor in improving social life. Universities have the key role in the lead social innovation projects, especially in cooperation with local society and local business.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS:The best practices are recommended for multiplication and popularization in the future. Young people have to learn teamwork, critical thinking and ability to find added value in their activities. An article describes the best way to improve those competitions is social innovations. (original abstract)
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ukazanie związku pomiędzy innowacjami społecznymi a jakością edukacji.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy stają się twórcami przyszłości. Konieczne jest określenie, co należy zrobić, aby poprawić ich zdolność do udziału w innowacjach społecznych. Zastosowano metodę porównawczą w wersji metody zgody, a także strukturalizm i subiektywność, dodatkowo wykorzystując elementy metody behawioralnej.
PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna się od przeglądu definicji innowacji społecznych i ich fundamentów. Następnie opisano i porównano innowacje społeczne z zakresu edukacji z różnych miejsc na całym świecie, w tym w Kolorado, Hongkongu, Hiszpanii, na Łotwie, w Polsce i Australii. Przedstawiono wyniki badań i rekomendacje do popularyzowania wskazanych dobrych praktyk.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Na podstawie badań, studiów przypadków i eksperymentów prowadzonych w różnych obszarach, takich jak technologia, zdrowie, medycyna, inżynieria i przedsiębiorczość, artykuł ten pokazuje innowacje społeczne jako istotny czynnik poprawy życia społecznego. Główną rolę w prowadzeniu projektów mają uniwersytety, szczególnie w projektach wymagających współpracy ze społecznością lokalną i lokalnym biznesem.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE:Najlepsze praktyki są zalecane do multiplikacji i popularyzacji w przyszłości. Młodzi ludzie powinni uczyć się pracy zespołowej, krytycznego myślenia i umiejętności znalezienia wartości dodanej w swoich działaniach. Artykuł pokazuje, że jednym ze sposobów na udoskonalenie tych kompetencji jest realizacja innowacji społecznych. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Tom
9
Strony
147--157
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • Akcja Inkubacja. (2016). Informacje o naborze. Retrieved from http://www.akcjainkubacja.pl/informacje-o-naborze (access: 15.08.2018).
 • Barbetta, C. (2010). Non Profit ID card. Aconchego Program, one of the winners of the first European social innovation competition. Retrieved from: http://www.vita.it/it/article/2010/11/23/aconchego-program/106424 (access: 15.08.2018).
 • Bonifacio, M. (2014). Social innovation: A novel policy stream or a policy compromise? An EU perspective. European Review, 22(1), 145-169. DOI: 10.1017/s1062798713000707.
 • Brandsen, T., Evers, A., Cattacin, S., & Zimmer, A. (2016). Social innovation: A sympathetic and critical interpretation. Social Innovations in the Urban Context, 3-18. DOI: 10.1007/978-3-319-21551-8_1.
 • Caulier-Grice, A., Davies, A., Patrick, R., & Norman, W. (2012). Defining social innovation. A deliverable of the project: "The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe" (TEPSIE), European Commission - 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research, 22.
 • Farmer, J., Carlisle, K., Dickson-Swift, V., Teasdale, S., Kenny, A., Taylor, J. Croker, F., Marini, K., & Gussy, M. (2018). Applying social innovation theory to examine how community co-designed health services develop: using a case study approach and mixed methods. Bmc Health Services Research, 18, 12. DOI: 10.1186/s12913-018-2852-0.
 • Grinberga-Zalite, G., & Mazure, G. (2017). Integration of social innovation creation in higher education for enhancing of economic development in latvia. 16th International Scientific Conference: Engineering for Rural Development, 142-147. DOI: 10.22616/ERDev2017.16.N024.
 • Hernandez, P.R., Bloodhart, B., Barnes, R.T., Adams, A.S., Clinton, S.M., Pollack, I., Godfrey, E., Burt, M. & Fischer, E.V. (2017). Promoting professional identity, motivation, and persistence: Benefits of an informal mentoring program for female undergraduate students. Plos One, 12(11). DOI: 10.1371/journal.pone.0187531.
 • Jacobi, M. (1991). Mentoring and undergraduate academic-success - a literature-review. Review of Educational Research, 61(4), 505-532. DOI: 10.2307/1170575.
 • Kapranos, P. (2013). Teaching and learning in engineering education - Are we moving with the times? 6th International Forum on Engineering Education (Ifee 2012), 102, 3-10. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.10.707.
 • LaDuca, B., Ausdenmoore, A., Katz-Buonincontro, J., Hallinan, K.P., & Marshall, K.L. (2017). An arts-based instructional model for student creativity in engineering design. International Journal of Engineering Pedagogy, 7(1), 34-57. DOI: 10.3991/ijep.v7i1.6335.
 • Law, K.M.Y. & Breznik, K. (2017). Impacts of innovativeness and attitude on entrepreneurial intention: among engineering and non-engineering students. International Journal of Technology and Design Education, 27(4), 683-700. DOI: 10.1007/s10798-016-9373-0.
 • Li, G.H. (2017). Role of innovation and entrepreneurship education in improving employability of Medical University students. Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(12), 8149-8154. DOI: 10.12973/ejmste/80779.
 • Lopez-Guede, J.M., Grana, M., Larranaga, J.M., & Oterino, F. (2014). Educational innovation project in the field of industrial informatics. 4th World Conference on Learning Teaching and Educational Leadership (Wclta-2013), 141, 20-24. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.05.006.
 • Mulder, K.F. (2017). Strategic competences for concrete action towards sustainability: An oxymoron? Engineering education for a sustainable future. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 68, 1106-1111. DOI: 10.1016/j.rser.2016.03.038.
 • Sudharson, K., Ali, A.M., & Sermakani, A.M. (2013). An organizational perspective of knowledge communication in developing entrepreneurship education for engineering students. Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated Information (Ic-Ininfo 2012), 73, 590-597. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.02.095.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.