PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 9 | nr 29 Local Public Policies | 61--77
Tytuł artykułu

Official Use of Minority Languages : between Symbolic Politics and Local Public Policies

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to examine the circumstances of introduction and subsequent functioning of the minority language from the perspective of local authorities. The hypothesis that bilingualism is a part of the creation of a multicultural image of communes, as well as an element of their promotion and strategic development has been verified.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main problem of the publication is the non-symbolic daily practice of language policy in 33 communes that introduced an auxiliary minority language. In the research process, the analysis of evoked sources, critical analysis of content posted on the Internet and the case study method were applied.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The argument consists of four main parts. The first part discusses the symbolic use of the minority language. The second part presents basic information on the Polish context of policy towards minority languages. The third part presents the main assumptions and results of empirical research. The last part of the paper is devoted to theoretical remarks on the limitations of the analysis of public policy in relation to social phenomena heavily loaded with symbolism.
RESEARCH RESULTS: Research shows that non-symbolic language policy practices are rarely used. Local authorities do not promote the possibility of communicating in a minority language and do not use it themselves. Communes that have introduced a minority language as an auxiliary language rarely use bilingualism in the creation of a local brand or as an element of tourism promotion or in the context of cross-border cooperation in the development of business.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Identity-oriented preferences differ from preferences public policy typically deals with because they do not fulfill the instrumental rationality expectation assumed by the public policy analysis. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
9
Strony
61--77
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Jesuit University Ignatianum in Krakow
 • Jesuit University Ignatianum in Krakow
Bibliografia
 • Act on national and ethnic minorities and on the regional languages of 6th January 2005 (2005). Retrieved from: http://ksng.gugik.gov.pl/english/files/act_on_national_minorities.pdf (access: 08.12.2018).
 • Alderman, D. (2008). Place, Naming and the Interpretation of Cultural Landscapes. In: B. Graham & P. Howard (eds.), The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. Farnham-Burlington: Ashgate, 195-213.
 • Barth, F. (1969). Introduction. In: F. Barth (ed.), Ethnic groups and boundaries. The Social Organisation of Culture Difference. Oslo: Universitetsforlaget, 9-37.
 • Bartkowski, J. (2009). Instytucjonalizacja zarządzania projektami unijnymi - próba typologii. In: J. Kurczewska & H. Bojar (eds.), Wyciskanie brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach. Warszawa: IFiS PAN.
 • Barwiński, M. (2014), Mniejszość litewska w Polsce. Studium przypadku gminy Puńsk. Studia Obszarów Wiejskich, 35, 137-153.
 • CBOS. (2015). Tożsamość narodowa i postrzeganie praw mniejszości narodowych i etnicznych. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Choroś, M. (2012), Dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości na Opolszczyźnie: przejaw demokracji czy źródło nowych konfliktów? Przegląd Zachodni, 1(342), 127-142.
 • Choroś, M. (2017). Wprowadzanie podwójnych nazw miejscowości w województwie opolskim, Rocznik Ziem Zachodnich 1. Retrieved from: https://doi.org/10.26774/rzz.177 (access: 08.12.2018).
 • Dołowy-Rybińska, N. (2013). The Europe of Minorities: Cultural Landscape and Ethnic Boundaries. Art Inquiry. Recherches sur les Arts, 15, 125-137.
 • Donnan, H. & Wilson, T.M. (1999). Borders. Frontiers of Identity, Nation and State. Michigan: Berg Publishers.
 • Dwujęzyczne nazwy miejscowości ustawiono już w 9 gminach województwa opolskiego (2009, September 30). Nowa Trybuna Opolska. Retrieved from: http://www.nto.pl/serwisy/heimat/art/4129565,dwujezyczne-nazwy-miejscowosci-ustawiono-juz-w-9-gminach-wojewodztwa-opolskiego,id,t.html (access: 08.12.2018).
 • Edelman, M. (1985). The Symbolic Uses of Politics. Urbana: University of Illinois Press.
 • Edensor, T. (2002). National Identity, Popular Culture and Everyday Life. Oxford: Berg Publishers.
 • Erntedankfest in der Gemeinde Leschnitz. (2018). Retrieved from: http://www.lesnica.pl/5557/erntedankfest-in-der-gemeinde-leschnitz-2018.html (access: 08.12.2018).
 • Godlewska, E. (2014). Prawa językowe mniejszości narodowych - problemy w realizacji. In: A. Sakson (ed.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie. Aspekty polityczne i społeczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 161-176.
 • Kamusella, T. (2009). The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe, Basingstoke: Palgrave.
 • Lamont, M. & Molnár, V. (2002). The Study of Boundaries in the Social Sciences. Annual Review of Sociology, 28, 167-195.
 • Landry, R. & Bourhis, R.Y. (1997). Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study. Journal of Language and Social Psychology, 16(1), 23-49.
 • List of minority place-names in Poland according to Register of the communes where place-names in minority language are used provided by Ministry of Administration and Digitization as of March 20, 2018 (2018). Retrieved from: http://ksng.gugik.gov.pl/english/files/list_of_minority_names.pdf (access: 08.12.2018).
 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże (2017). Retrieved from: http://www.ugczyze.pl/tematy/projekty_un/rewitalizacja_czyze.pdf (access: 08.12.2018).
 • Łodziński, S. (2014). Od standardu międzynarodowego do "lokalnego przekładu". Przykład instytucjonalizacji praw językowych osób należących do mniejszości narodowych w Polsce. In: M. Pawlak & Ł. Srokowski (eds.), Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania. Warszawa: IPSiR UW, 99-134.
 • Łodziński, S. (2016a). Etniczne "flagowania" rzeczywistości. Problemy wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości narodowych w Polsce. Pogranicze. Studia Społeczne, 27(1), 223-250.
 • Łodziński, S. (2016b). Język niemiecki jako język mniejszości narodowej i lokalnej w przestrzeni publicznej. Przykład języka niemieckiego jako pomocniczego oraz dodatkowych niemieckich nazw miejscowości w województwie opolskim. In: L.M. Nijakowski (ed.), Niemcy. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 145-171.
 • Nijakowski, L.M. (2006). Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Ogiolda, K. (2015, January 7). Od 10 lat mniejszość ma ustawę. Heimat - Mała Ojczyzna. Nowa Trybuna Opolska.
 • Plewko, J. (2009). Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Protest opolskiego PiS przeciwko dwujęzycznym tablicom na stacjach PKP (2012). Retrieved from: http://www.nto.pl/wiadomosci/opole/art/4526105,protest-opolskiego-pis-przeciwko-dwujezycznym-tablicom-na-stacjach-pkp-video,id,t.html (access: 08.12.2018).
 • Sadowski, A. (2011). Społeczeństwo polskie - od zróżnicowanego kulturowo do wielokulturowego. Szanse i zagrożenia. In: A. Śliz & M. Szczepański (eds.), Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja. Warszawa: IFiS PAN.
 • Sears, D.O. (1993). Symbolic Politics: A Socio-Psychological Theory. In: S. Iyengar & W.J. Mc Guire (eds.), Explorations in Political Psychology. Durham: Duke University Press.
 • Siegień-Matyjewicz, A.J. (2011). Prawo do dwujęzyczności - zgoda czy konflikt? Raport z badań dotyczących dwujęzyczności osób pochodzenia białoruskiego zamieszkujących tereny wschodniego Podlasia. Pogranicze. Studia Społeczne, 17, 229-243.
 • Strategia rozwoju gminy Leśnica na lata 2011-2021. (2011). Retrieved from: http://bip.lesnica.pl/download/attachment/1762/strategia-rozwoju-gminy-lesnica-na-lata-2011-2021.pdf (access: 08.12.2018).
 • Tuan, Y.-F. (1991). Language and the Making of Place: A Narrative-Descriptive Approach. Annals of the Association of American Geographers, 81(4), 684-696.
 • Uchwała Nr XIV/79/2000 Rady Gminy w Czyżach z dnia 27 września 2000 r. w sprawie strategii rozwoju gminy na lata 2000-2015. (2000). Retrieved from: http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/strat_gmi.html (access: 08.12.2018).
 • Uchwała nr XXXIII.271.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024. (2014). Retrieved from: http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=5964&bar_id=5451 (access: 08.12.2018).
 • Wojakowski, D. (2016). Wielokulturowość w interpretacjach i działaniach lokalnych. Przypadki z pogranicza polsko-ukraińskiego. Pogranicze. Studia Społeczne, XXVII, 2.
 • Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu, Główny Urząd Statystyczny. (2008). Retrieved from: http://www.stat.gov.pl/gus/8185_PLK_HTML.htm (access: 08.12.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553313

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.