PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 101 | nr 157 | 167--200
Tytuł artykułu

Compliance with the German Corporate Governance Code : Can the Heterogeneous Implementation Be Explained?

Warianty tytułu
Zgodność z niemieckim Kodeksem ładu korporacyjnego : czy można wyjaśnić zróżnicowane podejście przedsiębiorstw do jego wdrożenia?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Starting with the Cadbury code in 1992, various national and international Corporate Governance (CG) codes have been issued all over the world. So far, empirical studies have revealed mixed results concerning the effects and outcomes of code implementation and thus supported the hypothesis of a 'one system does not fit all' approach in CG. Therefore, this paper empirically analyses influence factors on compliance with the German Corporate Governance Code for a large sample of 306 listed firms in 2015. We chose German companies because of the specific institutional settings in Germany, e.g., the strong influence of founder families on a firm's management or the relevance of debt financing. It is assumed that the country-specific institutional setting limits the transferability of results of US and UK studies. Thus, we used the German setting to derive relevant influence factors on Code compliance. In addition, we applied a more sophisticated measure of Code implementation than previous studies. Overall, we find a significant positive effect of ownership dispersion and firm size on Code compliance, whereas the other influence factors, e.g., family influence or the supervisory board's size, reveal the right direction of impact but not the required level of statistically significance. In contrast to institutional theory, we find a negative al-though statistically insignificant impact of the strength of foreign investors' influence on Code compliance. Overall, our results indicate that the institutional setting is not decisive for Code compliance. In-stead, we assume that the main rationale for Code compliance is not the reduction of agency conflicts but the alignment with peer group practices as indicated by the variable company size. Future research should investigate the peer effects on the level of Code compliance in detail. (original abstract)
Począwszy od Kodeksu Cadbury'ego z 1992 roku na świecie opracowano różne krajowe i międzynarodowe kodeksy ładu korporacyjnego (Corporate Governance - CG). Jak dotąd, badania empiryczne nie dostarczyły jednoznacznych rezultatów w zakresie efektów i wyników ich implementacji, popierając tym samym hipotezę, że "jeden system nie pasuje dla każdego" w odniesieniu do CG. W niniejszym artykule poddano analizie czynniki wpływające na wdrożenie zasad niemieckiego Kodeksu ładu korporacyjnego w 306 spółkach publicznych w 2015 roku. Badaniami objęto niemieckie spółki z uwagi na specyficzne uwarunkowania instytucjonalne charakterystyczne dla Niemiec, m.in. silny wpływ rodzin będących założycielami firm na procesy zarządcze czy istotne znaczenie finansowania przez zadłużenie. Przyjmuje się, że specyficzne dla danego kraju instytucjonalne uwarunkowania ograniczają możliwość bezpośredniego odniesienia uzyskanych wyników do dotyczących Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. W artykule skoncentrowano uwagę na specyfice Niemiec, co pozwoliło zidentyfikować istotne czynniki wpływające na zgodność praktyki działających w tym kraju spółek z kodeksem CG. W badaniach zastosowano także bardziej wyrafinowaną metodę pomiaru stopnia wdrożenia zasad CG niż w przeprowadzonych do tej pory. Wyniki badań pozwalają stwierdzić znaczący pozytywny wpływ rozproszenia własności i wielkości firmy na zgodność z zasadami CG. Analiza większości innych czynników, takich jak m.in. zaangażowanie rodziny czy rozmiar rady nadzorczej pozwoliła stwierdzić, że mają one zakładany wpływ, ale nie mają wymaganego poziomu statystycznej istotności. W przeciwieństwie do założeń teorii instytucjonalnej w pracy wykazano negatywny, choć nieistotny statystycznie wpływ inwestorów zagranicznych na wdrożenie zasad CG. Wyniki badań wskazują więc, że instytucjonalne uwarunkowania nie mają kluczowego znaczenia dla tego procesu. Pozwalają jednak stwierdzić, że główną przesłanką stosowania zasad CG nie jest zmniejszenie konfliktu agencji, ale dostosowanie się do praktyk stosowanych przez podobne podmioty, na co wskazuje zmienna rozmiar spółki. Dalsze badania powinny w być ukierunkowane na dokładniejsze zbadanie wpływu porównywalnej grupy przedsiębiorstw na wdrożenie zasad CG. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
101
Numer
Strony
167--200
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kiel University of Applied Sciences
autor
 • Kiel University of Applied Sciences
Bibliografia
 • Aguilera R.V., Cuervo-Cazurra A. (2009), Codes of good corporate governance, "Corporate Governance: An International Review", 17 (3), pp. 376-387.
 • Aguilera R.V., Jackson G. (2003), The Cross-National Diversity of Corporate Governance: Dimensions and Determinants, "Academy of Management Review", 28 (3), pp. 447-465.
 • Ahrens T., Filatotchev I., Thomsen S. (2011), The research frontier in corporate governance, "Journal of Management and Governance", 15 (3), pp. 311-325.
 • Akkermans D., van Ees H., Hermes N., Hooghiemstra R., van der Laan G., Postma T., van Witteloostuijn A. (2007), Corporate Governance in the Netherlands: an overview of the application of the Tabaksblat Code in 2004, "Corporate Governance: An International Review", 15 (6), pp. 1106-1118.
 • Alberti-Alhaybat von L., Hutaibat K., Al-Htaybat K. (2012), Mapping corporate disclosure theories, "Journal of Financial Reporting & Accounting", 10 (1), pp. 73-91.
 • Bassen A., Kleinschmidt M., Prigge S., Zöllner C. (2006), Deutscher Corporate Governance Kodex und Unternehmenserfolg - Empirische Befunde, "Die Betriebswirtschaft", 66 (4), pp. 375-401.
 • Baums T. (2001), Bericht der Regierungskommission Corporate Governance - Unternehmensführung, Unternehmenskontrolle, Modernisierung des Aktienrechts, Verlag O. Schmidt, Köln.
 • Berle A., Means G. (1932), The Modern Corporation and Private Property, MacMillan, New York.
 • Börsch-Supan A., Köke J. (2002), An Applied Econometrician's View of Empirical Corporate Governance Studies, "German Economic Review", 3 (3), pp. 295-326.
 • Bruton G., Filatotchev I., Chahine S., Wright M. (2010), Governance, ownership structure and performance of IPO firms: The impact of different types of private equity investors and institutional environments, "Strategic Management Journal", 31 (5), pp. 491-509.
 • Carcello J.V., Hermanson D.R., Ye Z. (Shelly) (2011), Corporate Governance Research in Accounting and Auditing: Insights, Practice Implications, and Future Research Directions, "Auditing: A Journal of Practice and Theory", 30 (3), pp. 1-32.
 • Carver J. (2010), The Case for Global Corporate Governance Theory: Practitioners Avoid It, Academics Narrow It, the World Needs it, "Corporate Governance: An International Review", 18 (2), pp. 149-157.
 • Cumming G. (2014), The New Statistics: Why and How, "Psychological Science", 25 (1), pp. 7 -29.
 • Cuomo F., Mallin C., Zattoni A. (2016), Corporate Governance Codes: A Review and Research Agenda, "Corporate Governance: An International Review", 24 (3), pp. 222-241.
 • Davis G.H., Schoorman F.J., Donaldson L. (1997), Towards a stewardship theory of management, "Academy of Management Review", 22 (1), pp. 20-57.
 • Dey A. (2008), Corporate Governance and Agency Conflicts, "Journal of Accounting Research", 46 (5), pp. 1143-1181.
 • Dill V., Jirjahn U. (2017), Foreign owners and the quality of industrial relations in Germany, "Economic and Industrial Democracy", 38 (1), pp. 5-25.
 • Donaldson L. (2001), The Contingency Theory of Organizations, Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Durisin B., Puzone F. (2009), Maturation of Corporate Governance Research, 1993-2007: An Assessment, "Corporate Governance: An International Review", 17 (3), pp. 266-291.
 • Essen van M., Engelen P.-J., Carney M. (2013), Does "Good" Corporate Governance Help in a Crisis? The Impact of Country- and Firm-Level Governance Mechanisms in the European Financial Crisis, "Corporate Governance: An International Review", 21 (3), pp. 201-224.
 • Eisenschmidt K. (2016), Zu den Determinanten der DCGK-Befolgung: Einflussfaktoren und vermutete Zusammenhänge - Eine empirische Analyse, "Zeitschrift für Corporate Governance", 11 (3), pp. 107-114.
 • Eisenschmidt K., Bilgenroth F. (2016), Zur praktischen Umsetzung des Deutschen Corporate Governance Kodexes - eine empirische Analyse der Unternehmen des HDAX und SDAX, "Deutsches Steuerrecht", 54 (9), pp. 551-558.
 • Fama E.F., Jensen M.C. (1983), Agency Problems and Residual Claims, "The Journal of Law & Economics", 26 (2), pp. 327-349.
 • Gillan S. (2006), Recent Developments in Corporate Governance: An Overview, "Journal of Corporate Finance", 12 (3), pp. 381-402.
 • Healy P.M., Palepu K.G. (2001), Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature, "Journal of Accounting and Economics", 31 (1-3), pp. 405-440.
 • Holland J. (2005), A grounded theory of corporate disclosure, "Accounting and Business Research", 35 (3), pp. 249-267.
 • Holm C., Scholer F. (2010), Reduction of Asymmetric Information Through Corporate Governance Mechanisms - The Importance of Ownership Dispersion and Exposure toward the International Capital Market, "Corporate Governance: An International Review", 18 (1), pp. 32-47.
 • Hooghiemstra R.B.H. (2012), What determines the informativeness of firms' explanations for deviations from the Dutch corporate governance code?, "Accounting and Business Research", 42 (1), pp. 1-27.
 • Hooghiemstra R.B.H., van Ees H. (2011), Uniformity as response to soft law: Evidence from compliance and non-compliance with the Dutch corporate governance code, "Regulation & Governance", 5 (4), pp. 480-498.
 • Huse M. (2005), Accountability and Creating Accountability: a Framework for Exploring Behavioural Perspectives of Corporate Governance, "British Journal of Management", 16 (supplement), pp. 565-579.
 • Inchausti B.G. (1997), The influence of company characteristics and accounting regulation on information disclosed by Spanish firms, "European Accounting Review", 6 (1), pp. 45-68.
 • Jackson G., Moerke A. (2005), Continuity and Change in Corporate Governance: comparing Germany and Japan, "Corporate Governance: An International Review", 13 (3), pp. 351-361.
 • Jahn D.F., Rapp M.S., Strenger C., Wolff M. (2011), Die Wirkungen des Deutschen Corporate Governance Kodex aus Investorenperspektive: Ergebnisse einer Studie, "Zeitschrift für Corporate Governance", 6 (2), pp. 64-68.
 • Jensen M.C. (1986), Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, "American Economic Review", 76 (2), pp. 323-329.
 • Jensen M.C. (1993), The Modern Industrial Revolution, Exit and the Failure of Internal Control Systems, "The Journal of Finance", 48 (3), pp. 831-880.
 • Jensen M.C., Meckling W. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure, "Journal of Financial Economics", 3 (4), pp. 305-360.
 • Jensen M.C., Murphy K.J. (1990), Performance Pay and Top-Management Incentives, "Journal of Political Economy", 98 (2), pp. 225-264.
 • Kang H., Cheng M., Gray S.J. (2007), Corporate Governance and Board Composition: diversity and independence of Australian Boards, "Corporate Governance: An International Review", 15 (2), pp. 194-207.
 • Kohl C.R.G., Rapp M.S., Wolff M. (2013), Akzeptanz des Deutschen Corporate Governance Kodex - Governance-Indizes und Unternehmenseigenschaften, "Zeitschrift für Corporate Governance", 8 (4), pp. 153-159.
 • Kremer T., Bachmann G., Lutter M., Werder A. (2016), Kommentar zum Deutschen Corporate Governance Kodex: Kodex-Kommentar, Beck, München.
 • Krippendorff K. (2012), Content analysis: An introduction to its methodology, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 • L'Huillier B.M. (2014), What does "corporate governance" actually mean?, "Corporate Governance: The International Journal of Business in Society", 14 (3), pp. 300-319.
 • Lakshmi S., Mohideen A. (2013), Issues in reliability and validity of research, "International Journal of Management Research and Review", 3 (4), pp. 2752-2758.
 • Lombard M., Snyder-Duch J., Bracken C.C. (2002), Content analysis in mass communication: Assessment and reporting of intercoder reliability, "Human Communication Research", 28 (4), pp. 587-604.
 • Luo Y., Salterio S.E. (2014), Governance Quality in a "Comply or Explain" Governance Disclosure Regime, "Corporate Governance: An International Review", 22 (6), pp. 460-481.
 • Madhanj P.M. (2015), The Impact of Board Characteristics on Corporate Governance and Disclosure Practices of Firms Listed in Indian Stock Exchange, "The IUP Journal of Corporate Governance", 14 (4), pp. 14-46.
 • Miller D., Le Breton-Miller I. (2006), Family Governance and Firm Performance: Agency, Stewardship, and Capabilities, "Family Business Review", 19 (1), pp. 73-87.
 • Nerantzidis M. (2015), Measuring the quality of 'comply or explain' approach: Evidence from the implementation of the Greek corporate governance code, "Managerial Auditing Journal", 30 (4-5), pp. 373-412.
 • Nerantzidis M., Filos J., Tsamis A., Agoraki M.-E. (2014), The impact of the Combined Code in Greek soft law: Evidence from ‚comply or explain' disclosures, "International Journal of Law and Management", 57 (5), pp. 445-460.
 • Powel M., Ansic D. (1997), Gender difference in the risk behavior of financial decision making: An experimental analysis, "Journal of Economic Psychology", 18 (6), pp. 605-628.
 • Raelin J.D., Bondy K. (2013), Putting the Good Back in Good Corporate Governance: The Presence and Problems of Double-Layered Agency Theory, "Corporate Governance: An International Review", 21 (5), pp. 420-435.
 • Renders A., Gaeremynck A., Sercu P. (2010), Corporate governance ratings and company performance: A cross-sectional study, "Corporate Governance: An International Review", 18, pp. 87-106.
 • Sahin K. (2015), The legitimacy of codes of corporate governance: perspectives from developed and emerging countries, "Journal of Management and Governance", 19 (3), pp. 687-708.
 • Sakawa H., Moriyama K., Watanabel N. (2012), Relation between Top Executive Compensation and Corporate Governance: Evidence from Japanese Public Disclosed Data, "Corporate Governance: An International Review", 20 (6), pp. 593-608.
 • Schiehll E., Castro Martins H. (2016), Cross-National Governance Research: A systematic Review and Assessment, "Corporate Governance: An International Review", 24 (3), pp. 181-199.
 • Seibt C.H. (2003), Deutscher Corporate Governance Kodex: Antworten auf Zweifelsfragen der Praxis, "Die Aktiengesellschaft", 48 (9), pp. 465-477.
 • Seidl D., Sanderson P., Roberts J. (2013), Applying the "comply-or-explain" principle: discursive legitimacy tactics with regard to codes of corporate governance, "Journal of Management and Governance", 17 (3), pp. 791-826.
 • Seidl D., Sanderson P., Roberts J. (2009), Applying "Comply-Or-Explain": Conformance with Codes of Corporate Governance in the UK and Germany, Working Paper No. 389, Centre for Business Re-search, University of Cambridge, Cambridge.
 • Shleifer A., Vishny R.W. (1997), A Survey of Corporate Governance, "The Journal of Finance", 52 (2), pp. 737-783.
 • Stiglbauer M., Velte P. (2012), Compliance with the German Corporate Governance Code and firm performance: a ten-year experience, "International Journal of Behavioural Accounting and Finance", 3 (1-2), pp. 5-23.
 • Tagesson T., Collin S.-O.Y. (2016), Corporate governance influencing compliance with the Swedish Code of Corporate Governance, "International Journal of Disclosure and Governance", 13 (3), pp. 262-277.
 • Talaulicar T., von Werder A. (2008), Patterns of compliance with the German Corporate Governance Code, "Corporate Governance: An International Review", 16 (4), pp. 255-273.
 • Terjesen S., Sealy R., Singh V. (2009), Women Directors on Corporate Boards: A Review and Research Agenda, "Corporate Governance: An International Review", 17 (3), pp. 320-337.
 • Theisen M. R. (2014), Aufstieg und Fall der Idee vom Deutschen Corporate Governance Kodex, "Der Betrieb", 67 (37), pp. 2057-2064.
 • Tuschke A., Sanders G. (2003), Antecedents and Consequences of Corporate Governance Reform: The Case of Germany, "Strategic Management Journal", 24 (7), pp. 631-649.
 • Wahab E.A.A., How J.C.H., Verhoeven P. (2007), The Impact of the Malaysian Code on Corporate Governance: Compliance, Institutional Investors and Stock Performance, "Journal of Contemporary Accounting & Economics", 3 (2), pp. 106-129.
 • Werder von A., Bartz J. (2014), Corporate Governance Report 2014: Erklärte Akzeptanz des Kodex und tatsächliche Anwendung bei Vorstandsvergütung und Unabhängigkeit des Aufsichtsrats, "Der Betrieb", 67 (17), pp. 905-914.
 • Werder von A., Bartz J. (2015), Die aktuellen Änderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, "Der Betrieb", 68 (27, 28), pp. 1577-1580.
 • Werder von A., Talaulicar T. (2006), Kodex Report 2006: Die Akzeptanz der Empfehlungen und Anregun-gen des Deutschen Corporate Governance Kodex, "Der Betrieb", 59 (16), pp. 849-855.
 • Werder von A., Turkali J. (2015), Corporate Governance Report 2015: Kodexakzeptanz und Kodexanwen-dung, "Der Betrieb", 68 (24), pp. 1357-1367.
 • Yoshikawa T., Rasheed A.A. (2009), Convergence of Corporate Governance: Critical Review and Future Directions, "Corporate Governance: An International Review", 17 (3), pp. 388-404.
 • Young S., Thyil V. (2008), A holistic model of Corporate Governance: a new research framework, "Corporate Governance: The international journal of business in society", 8 (1), pp. 94-106.
 • Zattoni A., Cuomo F. (2008), Why Adopt Codes of Good Governance? A Comparison of Institutional and Efficiency Perspectives, "Corporate Governance: An International Review", 16 (1), pp. 1-15.
 • Golafshani N. (2003), Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research, "The Qualitative Report", 8 (4), pp. 597-606. https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol8/iss4/6/?utm_source=nsuworks.nova.edu tqr vol8 iss4 6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages (access 21.01. 2019)
 • IFM Institute for SME Research (2017), Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Familienunternehmen, https://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Volkswirtschaf tliche-Bedeutung_Studie_Stiftung_Familienunternehmen.pdf (access 30.08.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.