PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 21 | nr 2 | 7--27
Tytuł artykułu

Wolontariat pracowniczy : istota, formy, przykłady

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employee Volunteering : Essence, Forms, Examples
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W świecie biznesu wolontariat pracowniczy (WP) cieszy się dużym zainteresowaniem. Również w Polsce nie jest już instytucją nieznaną. Podobnie jak pokrewna mu społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR - corporate social responsibility), bywa w różnych formach i na różne sposoby projektowany, realizowany, a także badany. Celem niniejszej refleksji jest najpierw syntetyczna rekonstrukcja istoty WP (2), a następnie charakterystyka i typologia jego form (3) oraz skali obecności w przedsiębiorstwach w Polsce (4). Dla dopełnienia kompleksowej prezentacji tej instytucji zostaną też przywołane wybrane przykłady wolontariackiego zaangażowania pracowników (5). Wykorzystane zostaną przy tym wyniki przeprowadzonych już badań nt. WP, programy polityki CSR wybranych przedsiębiorstw i raporty, a także obszerna literatura przedmiotu. (fragment tekstu)
EN
Corporate volunteering is a social activity undertaken by employees with the support of their employer. Engaging in various charity actions is one of the most popular forms of implementing the principle of corporate social responsibility (CSR). In Poland, this institution has been known for a short time, but its importance and development are noticeable. The introduction of volunteering among employees takes various forms, depending on financial possibilities, commitment, free time and the needs of the beneficiaries. Volunteering also brings various benefits (both internal and external) as well as many difficulties and barriers that reduce the ability to engage in social projects. This article presents the essence of employee volunteering, as well as its typology, form and scale of dissemination in Poland. As a complement to the analysis, there are examples of completed corporate volunteering programs. (original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
7--27
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Cardinal Wyszyński University in Warsaw
 • Cardinal Wyszyński University in Warsaw
Bibliografia
 • II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego w Polsce. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce, http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/II_badania_wolontariatu_pracowniczego.pdf.
 • Centrum Pro Bono, www.centrumprobono.pl. Dudkiewicz M., Wolontariat pracowniczy - między emocjami a racjonalnością, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • Działają, bo lubią! - wolontariat pracowniczy w Credit Agricole, https://media.credit-agricole.pl/informacje-prasowe/2012/dzialaja-bo-lubia-wolontariat-pracowniczy-w-credit-agricole.
 • Gołaszewska-Kaczan U., Przyszłość wolontariatu pracowniczego - e-wolontariat?, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" 2017, vol. 20, nr 3, s. 97-105.
 • Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Innowacje z sercem, https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/publikacje/przeglad_dzialan_2006-2012_fundacja_orange.pdf.
 • Kawińska M., Człowiek w perspektywie pracy a rozwój wolontariatu pracowniczego [w:] Przedsiębiorczość i obywatelskość w perspektywie katolickiej nauki społecznej, red. S. Zaręba, A. Wysocki, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 231-251.
 • Kaźmierczak M., Wolontariat pracowniczy jako przejaw społecznej odpowiedzialności nie tylko dużych przedsiębiorstw, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2016, t. 4, nr 10, s. 23-37.
 • Kodeks etyczny, http://www.keller.com.pl/o-firmie/kodeks-etyczny/113-polityka-csr.
 • Kodeks Etyczny Orlen, http://www.orleneko.pl/PL/ofirmie/KulturaKorporacyjna/Documents/Kodeks_Etyczny_Eko.pdf.
 • Kodeks Etyczny, Zasady etyki i postępowania w biznesie w grupie kapitałowej GRUPA KĘTY S. A., http://www.grupakety.com/Media/files/Kodeks_Etyczny.pdf.
 • Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE, https://exatel.pl/wp-content/uploads/2016/12/kodeks-etyki-pge.pdf.
 • Komosa P., D. Dorska, Wybrane aspekty prawne wolontariatu pracowniczego, http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/aspekty_prawne_WP.pdf.
 • Kompania wolontariuszy. Komu pomagamy, http://www.kp.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/kompania-wolontariuszy/o-wolontariacie.
 • Kuraszko I., S. Augustyniak, 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, Wyd. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
 • Lustyk D., Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania kapitału społecznego firmy [w:] Człowiek i organizacja - dylematy współczesnego zarządzania, red. W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014, s. 79-93.
 • Poczta Polska odpowiedzialna społecznie (CSR), https://www.poczta-polska.pl/o-nas/.
 • Program wolontaryjno-społeczny "Razem z GRUPĄ" - IV edycja, http://www.grupakety.com/pl/wydarzenia-csr,50/1297,program-wolontaryjno-spoleczny-razem-z-grupa-iv-edycja.html.
 • Program wolontariatu pracowniczego, Projekty, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6602.htm.
 • Program wolontariatu pracowniczego w City, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6151.htm.
 • Provident po raz 22. wesprze projekty wolontariackie - w ich wyborze pomogą internauci, http://media-provident.pl/pr/357587/provident-po-raz-22-wesprze-projekty-wolontariackie-w-ich--wyborze-pomoga-internauci.
 • Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu PROVIDENT POLSKA, https://kariera-provident.pl/upload/userfiles/files/RaportProvident_Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.pdf.
 • "Razem z GRUPĄ" - społeczne zaangażowanie Grupy Kęty, http://www.grupakety.com/pl/wydarzenia-csr,50/945,razem-z-grupa-spoleczne-zaangazowanie-grupy-kety.html.
 • Rusza Millantrop - program wolontariatu pracowniczego Fundacji Banku Millennium, https://www.bankmillennium.pl/o-banku/centrum-prasowe/informacje-prasowe/-/news-info/28-06-2016-rusza-millantrop-program-wolontariatu-pracowniczego-fundacji-banku-millennium.
 • Tak! Pomagam, http://providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/takpomagam.
 • Społeczna odpowiedzialność, https://danone.pl/Spoleczna-odpowiedzialnosc2.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2017 rok, http://www.parkiet.com/assets/pdf/PA255656226.pdf
 • Wolontariat pracowniczy, https://www.gkpge.pl/Fundacja/Programy/Wolontariat-pracowniczy.
 • Wolontariat pracowniczy, http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspx
 • Wolontariat pracowniczy, http://wolontariatpracowniczy.pl/wpisy/wolontariat-pracowniczy.
 • Wolontariat pracowniczy, http://www.polpharma.pl/wolontariat-pracowniczy/.
 • Wolontariat pracowniczy [w:] Encyklopedia CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/wolontariat-pracowniczy/.
 • Wolontariat pracowniczy, Akcja edukacyjna dla dzieci: Nie taki prąd straszny, https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/wolontariat-pracowniczy/o-programie/nie-taki-prad-straszny.
 • Wolontariat pracowniczy, działalność charytatywna na rzecz różnych organizacji, http://www.keller.com.pl/o-firmie/kodeks-etyczny/113-polityka-csr.
 • Wolontariat pracowniczy w 10 krokach - Fundacja Jeden Drugiemu, http://www.jedendrugiemu.pl/docs/Broszura_DRUK.pdf.
 • Wolontariat pracowniczy w polskich firmach. Analiza zjawiska, http://www.dobroczyncaroku.pl/files/biblioteka/35_TT_raport_badawczy_wolontariat.pdf.
 • Wolontariat pracowniczy w Tchibo - Tchibo Warszawa, https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/wolontariat-pracowniczy-w-tchibo-tchibo-warszawa/.
 • Wolontariat pracowniczy za granicą / Projekt Abroad, https://www.projects-abroad.pl/projekty/wolontariaty-pracownicze.
 • Wolontariusz Tchibo. Chcę pomagać!, https://www.tchibo.com/servlet/content/1073378/-/index-page/tchibo/corporate-responsibility/wolontariat-pracowniczy-w-tchibo-warszawa.html.
 • Wolontariusze Getin Noble Banku docenieni, https://www.getinbank.pl/biuro-prasowe/2013/wolontariusze-getin-noble-banku-docenieni.
 • Żurek K., Wolontariat pracowniczy: angażowanie pracowników, bariery, korzyści, https://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/wolontariat-pracowniczy-angazowanie-pracownikow-bariery.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553499

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.