PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 4 Security and Defence in Europe : Diverging Interests, Fragmenting Policy | 39--47
Tytuł artykułu

Measuring Biopolitical Security

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mierzenie bezpieczeństwa biopolitycznego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W poniższym studium badam jak organizacja międzynarodowa ustosunkowuje się do kwestii biopolitycznych, zwracając szczególną uwagę na kwestię zapewniania bezpieczeństwa obywatelom państw członkowskich. Tym samym, przedmiotem badania jest bezpieczeństwo biopolityczne analizowane w oparciu o przykład regulacji proponowanych przez Radę Europy. Celem badawczym nie jest jednak przeprowadzenie analizy prawnej tych regulacji, a zaproponowanie sposobu pomiaru poziomu bezpieczeństwa biopolitycznego zapewnianego przez tę instytucję, skupiając się wyłącznie na typie analizowanych zapisów. W związku z tym hipoteza badawcza brzmi następująco: Regulacje proponowane przez Radę Europy nie gwarantują bezpieczeństwa biopolitycznego obywatelom państw członkowskich co wynika nie tyle z samej ich treści, co z typu rozwiązań proponowanych przez tę organizację. Celem zweryfikowania podanej hipotezy przeanalizowałem Konwencję o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie i wybraną literaturę przedmiotu dotyczącą dyskursywnych zmian we współczesnej polityce oraz prawie. Aby zachować spójność między weryfikowaną hipotezą, wykorzystywaną teorią oraz analizowanymi źródłami, przyjąłem perspektywę dyskursywną, wykorzystałem neo-Weberowską koncepcję typów idealnych oraz metody: analizy zawartości i dyskursywną. Wyniki falsyfikują hipotezę, co przeczy koncepcjom postmodernistycznym, zgodnie z którymi współczesne regulacje prawne i polityczne mają charakter symulacyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
In this study I examine the way an international organisation deals with biopolitical issues asking specifically is it able to assure safety for the citizens of its member countries. The research subject is biopolitical security scrutinised on the example of regulations proposed by the Council of Europe. The aim of the study however is not to make a legal analysis of them but to propose a method of measuring the level of CoE's biopolitical security arrangement focusing solely on the character of the regulations. Thus the research hypothesis is: The Council of Europe's regulations do not guarantee the biopolitical security for the citizens of its member countries which results not from the sound of the regulations but from the type of solutions proposed by this organisation. To verify it I have analysed the CoE's Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine and chosen body literature of the subject on the discursive changes in the contemporary politics and law. For consistency purposes between the hypothesis, used theory and analysed sources I have taken the discursive approach, used the Weberian concept of ideal-types and connected both content analysis and discursive analysis methods. The results prove that the hypothesis is false which opposes the postmodern claims that contemporary law and political regulations are simulative. (original abstract)
Twórcy
 • Nicolaus Copernicus University, Toruń
Bibliografia
 • Agius, Emmanuel. "The Institutionalisation of Bioethics in the European Union". Retrieved 14.09.2016. http://www.centesimusannus.org/media/2zahv1353926899.pdf.
 • Dworkin, Ronald. Life's Dominion. An Argument about Abortion and Euthanasia. London: HarperCollinsPublishers Press, 1993.
 • Dworkin, Ronald. Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
 • Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
 • Dybowski, Maciej. "Ronalda Dworkina koncepcja zasad prawa". Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny 3 (2011): 99-115.
 • Foucault, Michel. Discipline and Punish. The Birth of the Prison. London: Penguin Books Press, 1991.
 • Hughes, James. Citizen Cyborg. Why Democratic Societies Must Respond to the Redesigned Human of the Future. Cambridge: Westview Press, 2004.
 • Illich, Ivan. Medical Nemesis. New York: Pantheon Books Press, 1976.
 • Lindbekk, Tore. "The Weberian Ideal-type: Development and Continuities". Acta Sociologica 35 (1992): 285-297.
 • MacCormick, Neil. Legal Reasoning and Legal Theory. Oxford: Clarendon Press, 2003.
 • National Abortion Federation. "2015 Violence and Disruption Statistics. A Dramatic Escalation in Hate Speech, Threats, and Violence". Retrieved 12.09.2016. http://5aa1b2xfmfh2e2mk03kk8rsx-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2015-NAF-Violence-Disruption-Stats.pdf.
 • Podniesiński, Michał. Prawda i władza. Myśl Michela Foucaulta w latach 1956-1977. Cracov: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2012.
 • The Council of Europe. "Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine". Retrieved 14.09.2016. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cf98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.