PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 (55) | 109--120
Tytuł artykułu

Funkcja handlowa małego portu morskiego w aktywizacji regionu na przykładzie Portu Morskiego Kołobrzeg

Autorzy
Warianty tytułu
The Commercial Function of a Small Sea Port in the Region's Activation on the example of the Kolobrzeg Sea Port
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na rozwój funkcji handlowej Portu Morskiego Kołobrzeg oraz określenie wpływu funkcji handlowej portu na rozwój gminy. Analiza porównawcza danych statystycznych obejmuje lata 2007-2016. W porcie Kołobrzeg w latach 2007-2016 zauważalny jest wzrost obrotów przeładunkowych oraz wzrost liczby przypływających statków z ładunkiem. Do głównych czynników rozwoju funkcji handlowej należy zaliczyć: politykę państwa i politykę samorządu lokalnego, stan obecnej infrastruktury portu, inwestycje realizowane w porcie i w jego otoczeniu, skuteczność pozyskiwania środków finansowych na rozwój portu przez samorząd lokalny, misję portu, plany rozwojowe portu oraz rozwój turystyki. Rosnąca rola funkcji handlowej w badanym okresie wpłynęła korzystnie na rozwój funkcji turystycznej, co z kolei przełożyło się na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to identify factors affecting the development of the commercial function of a seaport, on the Seaport Kołobrzeg example, and to determine the impact of the commercial function of the port on the community. Comparative analysis of statistical data covers the years 2007-2016. Analysis of the data shows an increase in cargo turnover and an increase in the number of ships arriving with cargo. The main factors of the development of commercial function are: state policy and local government policy, the current port infrastructure, investments carried out in and around the port, the effectiveness of raising funds for port development by the local government, port mission, development plans of the port and tourism development. The growing role of the commercial function in the analyzed period had a positive impact on the development of the tourism function, which in turn translated into an improvement of the situation on the local labor market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Ćwikliński H., Pawłowski G., Uwarunkowania roli i znaczenia portów morskich w rozwoju regionalnym, Czas Morza 1 (8), 1997.
 • Grzelakowski A.S., Formy i kierunki aktywizacji rozwoju małych portów morskich w UE, [w:] Dwa lata Polski Morskiej w Unii Europejskiej, XXII Sejmik Morski Świnoujście - Ystad, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Związek Miast i Gmin Morskich, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Kroczyński H., Dzieje Kołobrzegu. Kalendarium od czasów najdawniejszych do roku 1945, Kołobrzeskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Kołobrzeg: 2000.
 • Leśniewski G., Łuczak B., Szwankowska B., Szwankowski S.A., Tubielewicz A., Waldziński D., Studium przygotowawcze do założeń rządowego programu aktywizacji małych portów i przystani morskich, Gdańsk: 1999.
 • Misztal K., Porty lokalne biegunami wzrostu gospodarczego gmin nadmorskich, Spedycja i Transport 5/1998.
 • ƒMisztal K, Szwankowski S., Organizacja i eksploatacja portów morskich, Uniwersytet Gdański, Gdańsk: 2001.
 • Miszczuk J., Problemy małych i średnich portów morskich z punktu widzenia administracji państwowej, [w:] Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i regionalne, Wydawnictwo FOKA, Szczecin: 1999.
 • Nowaczyk P., Funkcjonowanie portu morskiego w Kołobrzegu w oparciu o system nadzoru publicznego. Zarządzanie Publiczne, 4(38)/2016.
 • Pluciński M., Cele, priorytety i zadania rozwoju polskich portów morskich. Problemy Transportu i Logistyki, 30, 2015.
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, GUS Szczecin 2007.
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, GUS Szczecin 2011.
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, GUS Szczecin 2012.
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, GUS Szczecin 2013.
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, GUS Szczecin 2014.
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, GUS Szczecin 2015.
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, GUS Szczecin 2016.
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, GUS Szczecin 2017.
 • Strategia rozwoju portu morskiego Kołobrzeg, Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg, Kołobrzeg: 2010.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, Urząd Miasta Kołobrzeg, Wydział Urbanistyki i Architektury, Kołobrzeg: 2009-2012.
 • Szczurek W.: Działalność gospodarcza gmin w portach morskich, Fundacja rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 2002.
 • Szwichtenberg A.: Turystyka szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionu nadmorskiego, Czas Morza.10, 2001.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. 1997, nr 9, poz. 44, ze zm.)
 • http://www.zpm.portkolobrzeg.pl/ (dostęp: 22.08.2018).
 • https://miastokolobrzeg.pl/biznes/10439-trwa-remont-nabrzea-zboowego.html (dostęp: 20.09.2018).
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL (dostęp: 20.11.2018).
 • http://www.polskawliczbach.pl/Kołobrzeg
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553549

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.