PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 2 | 173--194
Tytuł artykułu

Skuteczność rozwiązań i mechanizmów stabilizujących banki systemowo ważne w krajach Unii Europejskiej w okresie pokryzysowym - próba oceny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Mechanisms and Solutions Stabilizing Systemically Important Banks in the EU in the Post-Crisis Period - Implementation Evaluation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Okres globalnego kryzysu finansowego przyniósł niespotykany wzrost wydatków publicznych przeznaczonych na stabilizację sektora bankowego. Utworzenie drugiego filaru unii bankowej (SRM) oraz przyjęcie dyrektywy BRR były motywowane potrzebą ograniczania wydatków publicznych oraz uporządkowania procesów restrukturyzacyjnych. Zasadność uporządkowania procesów restrukturyzacyjno-likwidacyjnych dla banków systemowo ważnych jest bezsporna. Jednak zarówno idea procesów typu resolution, jak i niespójne wdrażanie nowych regulacji budzą wiele kontrowersji. Celem artykułu jest analiza konstrukcji i implementacji mechanizmów stabilizujących banki systemowo ważne w UE. W części empirycznej podjęto próbę pośredniej odpowiedzi na pytania o zasadność i skuteczność rozwiązań restrukturyzacyjnych poprzez zbadanie, czy pomoc publiczna udzielona bankom w krajach UE w okresie 2004-2016 wpłynęła pozytywnie na ich kondycję, zakładając, że jeśli tak, to próba uporządkowania tego procesu w regulacjach typu resolution jest ekonomicznie uzasadniona. Badanie empiryczne przeprowadzono w oparciu o bazę Bankscope/Orbis, z wykorzystaniem miar adekwatności kapitałowej, efektywności, w tym autorskiego wskaźnika Multi Level Performance Score, i stabilności - indeksu Z-score. (abstrakt autora)
EN
The global financial crisis brought an unprecedented increase in public spending, aiming at stabilization of systemically important banks. Single Resolution Mechanism and the BRR Directive were motivated by the need to limit and control public spending. However, their implementation raised a number of controversies, especially the use of the bail-in tool. The aim of this paper is therefore to analyse the construction and implementation of stabilization mechanisms, developed in the post- -crisis period. In the empirical part, an attempt was made to examine whether stabilization measures, granted to EU systemically important banks in 2004-2016 period, had a positive effect on their stability and performance, assuming that if so, the attempt to improve the resolution process and decrease its cost are economically justified. The study covers banks operating in the EU based on Bankscope/Orbis database and uses both stability measures and the new performance indicator: Multi Level Performance Score. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
173--194
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Ahmad R., Ariff M., Skully M.J. (2008), The determinants of bank capital ratios in a developing economy, Asia-Pacific Financial Markets, 15(3-4), 255-272.
 • Bank of Italy (2018), Financial Stability Report, 2, November.
 • Beck T., Demirguc-Kunt A., Merrouche O. (2013), Islamic vs. conventional banking: business model, efficiency and stability, Journal of Banking & Finance, 37(2), 433-447.
 • Blaum J.M. (2008), Why 'Basel II' may need a leverage ratio restriction, Journal of Banking and Finance, 32 , 1699 -1707.
 • Bowman L. (2017), The Italian job, Euromoney, www.euromoney.com/article /b13tvsmrfyyp54/the -italian-job?.
 • Boyd J.H., Graham S.L. (1986), Risk, regulation, and bank holding company expansion into nonbanking, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 10(2), 2-17.
 • Boyd J.H., Runkle D.E. (1993), Size and performance of banking firms: testing the predictions of theory, Journal of Monetary Economics, 31(1), 47- 67.
 • Chiaramonte L., Croci E., Poli F. (2015), Should we trust the z-score? Evidence from the European banking industry, Global Finance Journal, 28, 111-131.
 • Chmielewski T. (2014), Pomiar i ocena stabilności finansowej, w: M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Stabilność finansowa, Narodowy Bank Polski.
 • Čihák M., Nier E. (2012), The need for special resolution regimes for financial institutions - the case of the European Union, Harvard Business Law Review, 395, 396-434.
 • Dermine J. (2017), Europe's single resolution mechanism is creating instability, INSEAD Knowledge, October 10, https://knowledge.insead.edu.
 • Dewatripont M., Freixas X. (2011), Bank resolution: a framework for the assessment of regulatory ofregulatory intervention, Oxford Review of Economic Policy, 27(3), 411-436.
 • EBA (2016), Risk Assessment of the European Banking System, December.
 • Iwanicz-Drozdowska M., red. (2015), Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Iwanicz-Drozdowska M., red. (2016), European bank restructuring during the global financial crisis, Palgrave Macmillan.
 • Fu X., Lin Y., Molyneux P. (2014), Bank competition and financial stability in Asia Pacific, Journal of Banking and Finance, 38, 64-77.
 • Goddard J., McKillop D., Wilson J. (2016), Ownership in European banking, w: T. Beck, I B. Casu (red.), The Palgrave Handbook of European Banking, Palgrave Macmillan.
 • Grimaldi M.B., Hofmeister J., Schich S., Snethlage D. (2016), Estimating the size and incidence of bank resolution costs for selected banks in OECD countries, OECD Journal: Financial Market Trends, 1, 1-36.
 • Groeneveld H.M. (2014), Features, facts and figures of European cooperative banking groups over recent business cycles, Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity. Special Issue on Cooperative Banks, 3(1), 11-33.
 • Gropp R., Tonzer L. (2016), State aid and guarantees in Europe, w: T. Beck I B. Casu (red.), The Palgrave Handbook of European Banking, Palgrave Macmillan.
 • Hannan T.H., Hanweck G.A. (1988), Bank insolvency risk and the market for large certificates of deposit, Journal of Money, Credit and Banking, 20(2), 203-211.
 • Hsieh M., Chen P., Lee C. (2013), How does diversification impact bank stability? The role of globalization, regulations and governance environments, Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 42, 813-844.
 • Huertas T. (2016), European bank resolution: Making it work!, CEPS Task Force Report, https://ssrn. com/abstract=2723220.
 • Huljak I. (2013), Market Power and Stability of CEE Banks, The Nineteenth Dubrovnik Economic Conference Organized by the Croatian National Bank, June.
 • Kane E.J. (1994), Competitive financial regulation: an international perspective, w: R. Portes, A. Swoboda (red.), Threats to International Financial Stability, Cambridge University Press.
 • Karim N.A., Al-Habshi S.M.S.J., Abduh M. (2016), Macroeconomics indicators and bank stability: a case of banking in Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 8(4), 431-448.
 • Kohler M. (2012), Which banks are more risky? The impact of loan growth and business model on bank risk-taking, Deutsche Bundesbank Discussion Paper, 33.
 • Kozińska M. (2018), Przymusowa restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej, CeDeWu.
 • KPMG (2017a), Resolution: an evolving journey in Europe, November.
 • KPMG (2017b), SRB: contrasting outcomes for banks, July.
 • Laeven L., Ratnovski L., Tong H. (2014), Banks size and systemic risk, IMF Staff Discussion Note, 14/04, May.
 • Laeven L., Valencia F. (2010), Resolution of banking crises: the good, the bad, and the ugly, IMF Working Paper, WP/10/146.
 • Lastra R.M., Ayadi R., Olivares-Caminal R., Russo C. (2016), The different legal and operational structures of banking groups in the euro area and their impact on banks' resolvability, European Parliament IPOL EGOV, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587377/IPOL_IDA(2016)587377_EN.pdf.
 • Lepetit L., Nys E., Rous P., Tarazi A. (2008), Bank income structure and risk: an empirical analysis of European banks, Journal of Banking & Finance, 32(8), 1452-1467.
 • Marcinkowska M., Wdowiński P. (2016), Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Micossi S., Bruzzone G., Cassella M. (2014), Bail-in provisions in state aid and resolution procedures: Are they consistent with systemic stability?, CEPS Policy Paper, 318.
 • Miklaszewska E., Kil K. (2015), The impact of the 2008 crisis on the banking sectors of the CEE-11 countries: Multi Level Performance (MLP) score as a synthetic measure of bank risk adjusted performance, Ekonometria, 4(50), 126-141.
 • Miklaszewska E., Kil K. (2016), The impact of 2007-2009 crisis on the assessment of bank performance: the evidence from CEE-11 countries, Transformations in Business & Economics, 15(2A(38A)), 459 - 479.
 • Miklaszewska E., Mikołajczyk K., Pawłowska M. (2014), Do safe banks create safe systems? Central and Eastern European banks' perspective, w: C. Mathieu, H. Sterdyniak (red.), Towards a Better Governance in the EU?, OFCE.
 • Millaruelo A., del Río A. (2017), The Cost of Interventions in the Financial Sector since 2008 in the EU Countries, Banco de Espana.
 • Philippon T., Salord A. (2017), Bail-ins and bank resolution framework: a progress report, Geneva Reports on the World Economy, Special Report, 4.
 • Rahman A.A. (2010), Financing structure and insolvency risk exposure of Islamic banks, Financial Markets and Portfolio Management, 24(4), 419-440.
 • Roy A.D. (1952), Safety first and the holding of assets, Econometrica, 20(3), 431-449.
 • Schoenmaker D. (2016), The different legal and operational structures of banking groups in the euro area and their impact on banks' resolvability, European Parliament IPOL EGOV, http://www. europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587376/IPOL_IDA(2016)587376_EN.pdf.
 • Szczepańska O., Dobrzańska A., Zdanowicz B. (2015), Resolution czyli nowe podejście do banków zagrożonych upadłością, Narodowy Bank Polski.
 • SRB (2016), Introduction to Resolution Planning.
 • SRB (2017), Banco Popular, https://srb.europa.eu/en/content/banco-popular.
 • Schmit M., Gheeraert L., Denuit T., Warny C. (2011), Public financial institutions in Europe, European Association of Public Banks, Brussels; http://www.adfiap.org/wp-content/ uploads/2011/06/2011_03_28_Publ-Fin-Inst-in-Europe_Final.pdf.
 • E. Miklaszewska, K. Kil 188Strobel F. (2011), Bank insolvency risk and different approaches to aggregate Z-score measures: a note, Applied Economics Letters, 18(16), 1541-1543.
 • Sum K. (2016), Post-crisis bank regulation in the European Union: opportunities and threats, Palgrave Macmillan.
 • Vaillant I., Cernov M. (2018), Business models in prudential policies, SUERF Policy Note, 50, www.suerf. org/policynotes.
 • Véron N. (2017), Precautionary recapitalisation: time for a review, European Parliament, IPOL EGOV, July.
 • World Bank Group (2016a), Bank resolution and bail-in in the EU: selected case studies pre and post BRRD, FinSAC, November.
 • World Bank Group (2016b), Understanding bank recovery and resolution in the EU: a guidebook to the BRRD, FinSAC, November.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.