PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | nr 3 | 241--260
Tytuł artykułu

Personnel Controlling - Human Capital Management : Results of a Selected Company Listed on the Warsaw Stock Exchange

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Controlling personalny - zarządzanie kapitałem ludzkim : wyniki badań wybranej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Personnel controlling is focused on the efficiency of managing resources (human resources), it has motivating functions and creates transparent rules and procedures for planning, monitoring, control, and refers to the possibilities of using existing problems in the organisation or protection against their adverse effects.
Research aims. The objective of this article is to present the results of personnel controlling research through the valuation of human capital in an energy company listed on the stock exchange (The Warsaw Stock Exchange).
Methodology. The applied research procedure combines the analysis of the literature with empirical research and is based upon searching for the answer to the questions how important controlling information is for human resource management in the selected listed company belonging to WIG 20 index.
Key findings. The research has shown that despite the lack of existence of regulated and formalised methods of human capital valuation, the company intuitively makes indirect valuations, however only using the qualitative approach and only when making strategic decisions. (original abstract)
Tło badań. Controlling personalny koncentruje się na budowaniu efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, pełni funkcje motywujące i tworzy przejrzyste zasady i procedury planowania, monitorowania i kontroli oraz odnosi się do możliwości wykorzystania istniejących problemów w organizacji lub ochrony przed ich negatywnymi skutkami w perspektywie strategicznej.
Cel badań. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań wybranej procedury controllingu personalnego polegającej na wycenie kapitału ludzkiego w spółce energetycznej notowanej na GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie).
Metodologia. Zastosowana procedura badawcza łączy w sobie analizę literatury z badaniami empirycznymi i opiera się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o to, jak istotne są informacje z zakresu controllingu dla procesów zarządzania zasobami ludzkimi w wybranej spółce giełdowej należącej do WIG 20.
Kluczowe wnioski. Badania wykazały, że pomimo braku regulowanych i sformalizowanych metod wyceny kapitału ludzkiego, spółka intuicyjnie dokonuje wycen pośrednich, jednak tylko z wykorzystaniem podejścia jakościowego i tylko przy podejmowaniu strategicznych decyzji. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
241--260
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jagiellonian University
 • Jagiellonian University
Bibliografia
 • Ahonen, G. (2009). On the mystery of odd human capital values. Journal of Human Resource Hosting & Accounting, 13(2), 118-124.
 • Baron, A. & Armstrong, M. (2008). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom. Tłum. E. Muszczynko. Kraków: Wolters Kluwer.
 • Barthel, E., Gierig, R. & Kuhn, I. (2004). Humankapital in Unternehmen - Ansatze zur Bewertung. In: J. Hasebrook, O. Zawacki-Richter, J. Erpenbeck (Hrsg.). Kompetenzkapital. Verbindungen zwischen Kompetenzbilanzen und Humankapital (pp. 17-53). Frankfurt am Main: Frankfurt School Verlag.
 • Bechtel, R. (2007). Calculating human capital: The market based valuation of the human resource. Zeitschrift für Personalforschung, 21(3), 206-230.
 • Becker, B., Huselid, M. & Ulrich, D. (2001). The HR Scorecard. Linking People, Strategy, and Performance. Boston: Harvard Business Review Press.
 • Becker, G.S. (1967). Human Capital and the Personal Distribution of Income: An Analytical Approach. Ann Arbor: Institute of Public Administration.
 • Bieniok, H. (red.) (1997). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, t. 1. Katowice: Wyd. WSE.
 • Bontis, N. & Fitz-Enz, J. (2002). Intellectual capital ROI: A casual map of human capital antecedents and consequents. Journal of Intellectual Capital, 1-26.
 • Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Tłum. K. Bolesta-Kukułka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Bryl, Ł. & Truskolaski, S. (2017). Human capital reporting and its determinants by Polish and German publicly listed companies. Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(2), 195-210.
 • Brzezin, W. (2001). Controlling. Modele teoretyczno-normatywne do zastosowania w polskich przedsiębiorstwach. Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Carson, E., Ranzijn, R., Winefiel, A. & Marsden, H. (2004). Intellectual capital: Mapping employee and work group attributes. Journal of Intellectual Capital, 5(3), 443-461.
 • Chaminade, C. & Catasus, B. (eds.) (2007). Intellectual Capital Revisited. Paradoxes in the Knowledge Intensive Organization. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Chatzkel, J.L. (2004). Human capital: The rules of engagement are changing. Lifelong Learning in Europe, 9(3), 139-145.
 • Choudhury, J. & Mishra, B.B. (2010). Theoretical and empirical investigation of impact of developmental HR configuration on human capital management. International Business Research, 3(4), 181-186.
 • Creswell, J. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Tłum. J. Gilewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Davenport, T.H., Prusak, L. & Wilson, H.J. (2003). Who's bringing you hot ideas and are you responding? Harvard Business School Press, 81(2), 58-64.
 • Demartin, P. & Paoloni, P. (2011). Assessing human capital in knowledge intensive business service. Measuring Business Excellence, 15(4), 16-26.
 • Edmonson, L. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350-383.
 • Edvinson, L. & Malone, M.S. (1997). El Capital Intelectual: Cómo Identificar y calcular el valor de los recursos intangibles de su empresa. Barcelona: Gestión 2000.
 • Edvinsson, L. & Briining, G. (2000). Aktivposten Wissenskapital: Unsichtbare Werte bilanzierbar machen. Wiesbaden: Dr. Th. Gabler Verlag.
 • Fisher, I. (1927). The Nature of Capital and Income. New York: Macmillan & Co.
 • Fitz-Enz, J. (2000). The ROI of Human Capital. Measuring the Economic Value of Employee Performance. New York: AMACOM.
 • Flamholtz, E.G. (1974). Human Resource Accounting. Encino: Dickinson.
 • Friedman, A. & Lev, B. (1974). A surrogate measure for the firm's investment in human resources. Journal of Accounting Research, 12(2), 235-250.
 • Horvarth, P. (1990). Controlling. In: E. Nowak (red.). Controlling dla menedżerów (p. 10). Warszawa: CeDeWu.
 • I.A.D.E.-C.I.C. (2003). Modelo Intellectus: medicióm y gestión del captal intellectual [Documentos Intelectos]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Centro de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento.
 • Jarecki, W., Kunasz, M., Mazur-Wierzbicka, E. & Zwiech, P. (2010). Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
 • Johanson, U. & Henningsson, J. (2007). The archeology of intellectual capital: A battle between concepts. In: C. Chaminade, B. Catasus (eds.). Intellectual Capital Revisited. Paradoxes in the Knowledge Intensive Organization (pp. 8-30). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Jones, R. & Chiripanhura, B. (2010). Measuring the UK's human capital stock. Economic & Labour Market Review, 4(11), 1-36.
 • Kaplan, R.S. & Norton, D. (1999). Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard). Barcelona: Gestión 2000.
 • Kearns, P. (2005). Human Capital Management. Sutton: Reed Business Information.
 • Lau, A.H. & Lau, H. (1978). Some proposed approaches for writing off capitalized human resource assets. Journal of Accounting Research, 16, 80-102.
 • Lev, B. & Schwartz, A. (1971). On the use of the economic concept of human capital in financial statements. The Accounting Review, 46(1), 103-112.
 • Lucas, R. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
 • Marciniak, J. (2015). Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. London: Sage.
 • Mincer, J. (1974). Schooling, Experience and Earnings. New York: Columbia University Press.
 • Morse, W.J. (1973). Toward a model for human resource valuation: A comment. The Accounting Review, 49(2), 321-329.
 • Nalbantian, R., Guzzo, R.A., Kieffer, D. & Doherty, J. (2004). Play to Your Strength: Managing Your Internal Labour Markets for Lasting Competitive Advantage. New York: McGraw-Hill.
 • Nowak, E. (red.) (2013). Controlling dla menedżerów. Warszawa: CeDeWu.
 • Nowak, M. (2008). Controlling personalny w przedsiębiorstwie. Kraków: Wolters Kluwer Business.
 • Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2001). The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital. Paris: OECD.
 • Osmanagić Bedenik, N. & Lalovac, B. (2007). Kontroling - faktor poslovnog uspjeha primjer hotelskih poduzeća/controlling - factor for business success an example from the hotel industry. Acta Turistica, 19(1), 83-99.
 • Pablos, P.O.D. (2002). Evidence of intellectual capital measurement from Asia, Europe and the Middle East. Journal of Intellectual Capital, 3(3), 287-302.
 • Persch, P. (2003). Die Bewertung von Humankapital - eine kritische Analyse. Mering: Rainer Hampp Verlag.
 • Pocztowski, A. & Purgał-Popiela, J. (2004). Controlling personalny. In: M. Sierpińska (red.). Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie (p. 179). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Rachbauer, S. & Welpe, I. (2004). Human-Capital-Management Statt Human-Resource-Management. In: M. Diirndorfer, P. Friederichs (eds.). Human Capital Leadership (pp. 139-161). Hamburg: Murmann Publishers.
 • Romer, P. (1986). Increasing returns and long run growth. Journal of Political Economy, 94(2), 1002-1037.
 • Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5), S71-S102.
 • Santos-Rodrigues, H., Dorrego, P.F. & Jardon, C.F. (2010). The influence of human capital on the innovativeness of firms. International Business & Economics Research Journal, 9(9), 53-63.
 • Scholz, C., Stein, V. & Bechtel, R. (2006). Human Capital Management. Wege aus der Unverbindlichkeit. München: UnterschleiBheim.
 • Schultz, T.W. (1961). Investment in human capital. American Economic Review, 51, 1-17.
 • Sierpińska, M. & Niedbała, B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Steffy, B.D. & Maurer, S.D. (1988). Conceptualising and measuring the economic effectiveness of human resource activities. Academy of Management Review, 13, 271-286.
 • Stewart, T.A. (1997). Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. New York: Doubleday/Currency.
 • Stuss, M. (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim w spółkach notowanych na GPW. In: A. Stabryła, S. Wawak (red.). Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym (pp. 129-140). Kraków: Wydawnictwo Mfiles.pl.
 • Stuss, M. (2015). Wycena kapitału ludzkiego w spółce giełdowej na przykładzie PKN ORLEN S.A. Zeszyt Naukowy WSZiB - Zarządzanie, 36.
 • Sveiby, K.E. (ed.) (1989). Den Osynliga Balansrä kning (The Invisible Balance Sheet). Stockholm: Affärsvärlden/Ledarskap. www.sveiby.com/Portals/0/articles/IntangAss/denosynl.htm (accessed: 14th April 2006).
 • Knight, J.A. (1998). Value based management: Developing a systematic approach to creating shareholder Value. The Academy of Management Executive (1993-2005), 12(2), 102-104.
 • Walras, L. (1998). Etudies d'econornie politique appliquee, Theorie de la production de la richesse sociale. Paris: Nabu Press.
 • Weber, J. (2001). Wprowadzenie do controllingu. In: E. Nowak (red.). Controlling dla menedżerów (p. 10). Warszawa: CeDeWu.
 • Welpe, I., Lutz, S. & Barthel, E. (2007). The theory of real options as theoretical foundation for the assessment of human capital in organizations. Zeitschrift fur Personalforschung, 21, 3; ProQuest Central, 274-275.
 • Wholey, J. (1999). Performance-based management: Responding to the challenges. Public Productivity & Management Review, 22(3), 288-307.
 • Wolsh, J.R. (1935). Capital concept applied to man. Quarterly Journal of Economics, 49(2), 255-285.
 • Yin, R. (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.