PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 4 Security and Defence in Europe : Diverging Interests, Fragmenting Policy | 115--124
Tytuł artykułu

Consumer Safety in European Union Cross-Border Trade : Selected Aspects

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bezpieczeństwo konsumentów w trans-granicznym handlu w Unii Europejskiej : wybrane aspekty
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł oparty na analizie aktów prawnych oraz literatury przedmiotu ma na celu przedstawienie wybranych aspektów bezpieczeństwa konsumentów w Unii Europejskiej w kontekście zawierania umów trans-granicznych. Omówione zostały wybrane regulacje prawa unijnego dotyczące trans-granicznych umów konsumenckich. W artykule wskazano na niebezpieczeństwa z jakimi spotkać się może konsument dokonując zakupów poza granicami swojego kraju. W kolejnej części artykułu określono związek bezpieczeństwa produktów, jego odpowiedniego oznakowania na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta. Zaznaczono również, że na bezpieczne zakupy trans-graniczne wpływa świadomość konsumentów w zakresie dochodzenia swoich roszczeń. Ostatnia część artykułu pełni rolę konkluzji, zawiera rozważania na temat faktycznego bezpieczeństwa konsumentów podczas dokonywania umów trans-granicznych. Wskazano w niej, iż bariery handlowe takie jak trudności w nabywaniu produktów z innego kraju członkowskiego przez Internet, czy problem z reklamacją towaru powodują, że handel konsumencki nadal odbywa się w większości w obrębie granic krajowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is based on the analysis of some legal acts and literature. Its purpose is to present selected aspects of consumer protection in European Union cross-border trade. Some legal regulations of the union law concerning cross-border consumer agreements were discussed. In the article some pitfalls are indicated, regarding cross-border purchasing that the consumer can encounter. The next section of the paper shows the connection between product safety, its proper marking and the health security of a consumer. It is highlighted that awareness of pursuing claims has an influence on safe cross-border purchasing. The last part of the paper is a conclusion and includes consideration about real safety of consumers while making cross-border agreements. Trade barriers in purchasing products via the Internet from another member country, or the issue of advertising a product cause that the process of purchasing takes place within the boundaries of the country. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • "Digitalizacja rynku staje się faktem". Retrieved 13.03.2015, http://fashionbusiness.pl/digitalizacja-rynku-staje-sie-faktem/.
 • Commission notice, The 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules 2016, C(2016) 1958 final, Brussels, 5.4.2016.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions on Cross-Border Business to Consumer e-Commerce in the EU, COM(2009) 557 final, Brussels 22.10.2009.
 • Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union, O.J. EC C 326/49, 26.10.2012.
 • Crampton Stephen, "Consumer protection in a brave new world", Consumer Policy Review 12 (2002): 9-17
 • Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety, O.J. EC L 11/4, 15.1.2002.
 • Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European
 • Directive 2008/122/EC of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday product, resale and exchange contracts, O.J. EC L 33, 3.2.2009.
 • Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters, O.J. EU L 136/3, 24.5.2008.
 • Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council, O.J. EC L 304, 22.11.2011.
 • Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC
 • Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, O.J. EC L 95, 21.4.1993.
 • Directive on consumer ADR, O.J. EU L 165/63, 18.6.2013.
 • Dismantling barriers to cross-border online shopping. Frequently Asked Questions, MEMO/09/475, Brussels, 22 October 2009.
 • Latoszek Ewa, Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, 2007.
 • Łętowska Ewa, Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa: C.H. Beck, 2004.
 • Liao Wenqing, " Efficient breach in the common European sales law", Syracuse Journal of International Law & Commerce 41 (2014): 335-378.
 • Nugent Neil, Unia Europejska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
 • Pal Renata Maria, "Swobodny przepływ towarów". In: Prawo materialne Unii Europejskiej, ed. Artur Kuś, 255-287. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.
 • Raymond Anjanette H., "Yeah, But Did You See the Gorilla? Creating and Protecting an Informed Consumer in Cross-Border Online Dispute Resolution". Harvard Negotiation Law Review 19 (2014): 129-171.
 • Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure, O.J. L 399/1, 30.12.2006.
 • Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (the Regulation on consumer protection cooperation), O.J. EU 9.12.2004.
 • Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure, O.J. EU L 199/1, 31.7.2007.
 • Sefton-Green Ruth, "Choice, Certainty and Diversity: Why More is Less", European Review of Contract Law 7 (2011): 134-150.
 • Treaty on European Union, signed at Maastricht on 7 February 1992, O. J. C 191, 29.07.1992.
 • Twigg-Flesner Christian, "Good-Bye Harmonisation by Directives, Hello Cross-Border only Regulation? A way forward for EU Consumer Contract Law", European Review of Contract Law 7(2011): 235-256.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.