PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 (CD) | 55--70
Tytuł artykułu

Zarządzanie procesowe przedsiębiorstwem usługowym

Warianty tytułu
Process Management in a Service Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W każdym przedsiębiorstwie występujące procesy można podzielić na podstawowe, obejmujące czynności dodające wartość materiałom i procesy pomocnicze (wspomagające). Procesy podstawowe reprezentują istotę każdej działalności i mają zasadnicze znaczenie przy tworzeniu wyników bo przynoszą korzyści mierzalne. Procesy pomocnicze stabilizują efektywne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie procesów zasadniczych, ich identyfikacja i analiza, a w konsekwencji ich usprawnianie (projektowanie korekcyjne funkcjonowania przedsiębiorstwa). Punktem wyjścia w zarządzaniu procesowym jest jasne zrozumienie procesu jako ukierunkowany łańcuch (ciąg) czynności (zdarzeń) następujących po sobie w czasie i stanowiących, fazy, etapy rozwoju lub przeobrażeń, a także przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian. Jako przykłady procesów w literaturze przedmiotu wymienia się przede wszystkim procesy ekonomiczne, gospodarcze, produkcyjne, usługowe, technologiczne i inne. Przy prawidłowym zarządzaniu z wykorzystaniem podejścia procesowego, każdy proces powinien posiadać procedury, w których opisane powinno być, jak jest, kto ma rozwiązywać bieżące problemy procesu i jak ma doskonalić proces, a pomocnym narzędziem są procedury realizacji procesów. Tworzą one obraz rzeczywistych stosunków panujących w przedsiębiorstwie, wymagając nie tylko wyszczególnienia najważniejszych funkcjonujących w organizacji procesów, ale też odpowiedniego przedstawienia istniejących powiązań. Opracowanie mapy procesów wymaga zaangażowania właścicieli wszystkich procesów, ale może w znaczny sposób usprawnić realizację celów organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In each enterprise, the processes that occur can be divided into core ones, including value-adding activities and supportive processes. Core processes represent the essence of each activity and are essential for producing results because they deliver measurable benefits. Ancillary processes stabilize the effectiveness of each company. Identification and analysis of core processes, and consequently their improvement (corrective design of the company). The starting point in process management is a clear understanding of the process as a targeted chain of events (sequences) that take place over and over, the stages, stages of development or transformations, and the sequence of successive and related causal changes. As examples of processes in the literature of the subject is mentioned primarily economic, economic, production, service, technological and other processes. When properly managed using a process approach, each process should have procedures that describe what it is like to solve the current process problems and how to improve the process, and a process tool is a helpful tool. They create an image of real relationships in the enterprise, requiring not only specifying the most important processes in the organization, but also a proper representation of existing relationships. Developing a process map requires the involvement of all process owners, but can significantly improve the organization's goals. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • 1. Bielski M., (2004), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 2. Bodek N., (2004), Kaikaku: The power and magie of lean. A study in knowledge transfer, Vancouver, PCS Press, Washington.
 • 3. Chomiak-Orsa I., (2007), Charakterystyka obiektowego ujęcia systemu informacyjnego, [w:] A., Nowicki, Chomiak-Orsa I., (red.), System informacyjny logistyki. Modelowanie, AE, Wrocław.
 • 4. Chomiak-Orsa I., (2007), Mapowanie procesów controllingu kierunkiem doskonalenia organizacji, [w:] R., Borowiecki (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, AE, Kraków.
 • 5. Chomiak-Orsa I., (2007), Przedsięwzięcie informatyczne kierunkiem doskonalenia systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, [w:] A., Szewczyk (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego, t. I, Wydawnictwo PRINTSHOP, Szczecin.
 • 6. Ciesielski M., (2006), [red.], Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa.
 • 7. Ciesielski M., (2009), [red.], Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa.
 • 8. Foltin P., Gontarczyk M., Świderski A., Zelkowski J.: Evaluation model of companies operating within logistic network. Archive of Transport. Polish Academy of Sciences Committee of Transport, Volume 36, issue 4, Warsaw 2015, s. 21-33.
 • 9. Ford H., (2006), Moje życie, moje dzieło, IPE, Osiecko.
 • 10. Imai M., (2006), Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, MT Biznes, Warszawa.
 • 11. Kapłan R., S., Norton D., P., (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • 12. Karbownik A., [red.], (2008), Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • 13. Kisielnicki J., Sroka H., (2002), Metody projektowania i wdrażania systemów, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • 14. Lee Q., (2007), The strategos guide to value stream & process mapping.Genesis of manufacturing strategy, Enna Products Corporation, Bellingham.
 • 15. Łobos K., (2003), Teoria struktur organizacyjnych. Stan i perspektywy, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • 16. Metodyka wdrożenia systemu zintegrowanego IMPULS BPSC materiały wewnętrzne BPSC, 2004.
 • 17. Norma PN-EN ISO 9000, (2006), Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • 18. Norma PN - EN ISO 9001, (2009), Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • 19. Polak A., (2002), Norma nader inspirująca, "CXO Magazyn Kadry Zarządzającej", październik.
 • 20. Quarterman L., Snyder B., (2006), Value stream and process mapping. Genesis of manufacturing strategy, Enna, Bellingham.
 • 21. Szyjewski Z., (2004)Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • 22. Taylor F., W., (2007), The principies of scientific management, Enna, Bellingham.
 • 23. Woamc J., P., i in., (2008), Lean thinking - szczupłe myślenie, ProdPress com, Wrocław
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.