PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 (205) | 19--32
Tytuł artykułu

Shortage of Local Civil Dialogue - an Institutional Perspective

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article is based on a narrow definition of civil dialogue, which includes interactions between the bodies of public administration and non-governmental organisations (NGOs). The models of civil dialogue present in the basic units of local government (communes-Polish: gmina) were compared with the precepts of the European model of good governance. The author describes local civil dialogue in Poland (on the basis of existing data) and presents the results of his own research. These results show the approach of non-governmental organisations to social consultation with large municipal self-governments, as well as the reasons why NGOs avoid transparent forms of political communication. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
 • Brinkerhoff, J.M. 2002. Government-nonprofit Partnership: a Defining Framework, Public Administration nand Development 22 (1): 19-30.
 • Coleman, J.S. 1986. Individual Interests and Collective Action. Selected Essays. Cambridge MA: Cambridge University Press.
 • Czapiński, J. 2015. State of Civil Society, in: J. Czapiński and T. Panek (eds.), Social Diagnosis. Objective and Subjective Quality of Life in Poland. Warsaw: Social Monitoring Council, pp. 325-366.
 • Dahl, R. 1989. Democracy and Its Critics. New Heaven and London: Yale University Press.
 • Emerson, R.M. 1962. Power-Dependence Relations, American Sociological Review 27 (1): 31-41.
 • Fazi, E., Smith, J. 2006. Civil Dialogue. Making it Work Better, Study commissioned by the Civil Society Contact Group, Brussels (http://act4europe.horus.be/module/FileLib/Civil dialogue, making it work better.pdf).
 • Friedman, M. 1976. Capitalism and Freedom. Chicago-London: University of Chicago Press.
 • Gliński, P. 2015. Innowacyjny model reform sektora obywatelskiego w Polsce. Uwarunkowania i bariery, in: Wojciech Misztal, Artur Kościański i Galia Chimiak (eds). Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 59-68.
 • Grewiński, M. 2009. Wielosektorowa polityka społeczna: o przeobrażeniach państwa socjalnego. Warszawa: WSP TWP.
 • Greve, C., Flinders, M., van Thiel, S. 1999. Quangos -What's in a Name?: Defining Quangos from a Comparative Perspective, Governance 12 (2): 129-146.
 • Hall, P.A. 2002. Great Britan. The Role of Government and the Distribution of Social Capital, in: R. Putnam, Democracies in Flux: Evolution of Social Capital in Contemporary Society. New York: Oxford University Press, pp. 21-57.
 • Hausner, J. 2002. Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, in: M. Marody (ed.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Scholar, pp. 420-440.
 • Hausner, J. 2008. Zarządzanie publiczne. Warszawa: Scholar.
 • Hayek, F.A. 1960. Constitution of Liberty. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Hoggett, P. 1991. A New Management for Public Sector, Policy & Politics 19 (4): 243-256.
 • Hudock, Ann. 1999. NGOs and Civil Society: Democracy by Proxy?. Cambridge: Polity Press.
 • Inglehart, R. 1977. The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Western Publics. Princeton: Princeton University Press.
 • James, O., van Thiel, S. 2010. Structural Devolution to Agencies, in: T. Christensen, P. Lægreid (eds.), The Ashgate Research Companion to New Public Management. Farnham: Ashgate, pp. 209-222.
 • Jessop, B. 1998. The Rise of Governance and the Risks of Failure: the Case of Economic Development, International Social Science Journal 155: 29-46.
 • Jessop, B. 2003. Governance and Metagovernance: On Reflexivity, Requisite Variety, and Requisite Irony, in: Governance, as Social and Political Communication. Manchester: Manchester University Press, pp. 142-172.
 • Kendall, J. 2005. Third Sector European Policy: Organisations Between Market and State, the Policy Process and the EU. TSEP working paper, 1. London: The Centre for Civil Society, London School of Economics and Political Science.
 • Kooiman, J. 1993. Governance and Governability: Using Complexity, Dynamics and Diversity, in: J. Kooiman (ed.), Modern Governance. New Government-Society Interactions. London: Sage, pp. 35-48.
 • Luhmann N. 1981. Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat. München: Olzog.
 • Mayntz R. 1993. Governing Failures and the Problem of Governability: Some Comments on Theoretical Paradigm, in: J. Kooiman (ed.), Modern Governance. New Government-Society Interactions. London: Sage, pp. 9-20.
 • Mayntz, R., Scharpf, F.W. 1995. Steuerung und Selbstorganisation in staatsnahen Sektoren, in: R. Mayntz, F.W. Scharpf (eds.), Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung. Frankfurt-New York: Campus Verlag, pp. 9-38.
 • Misztal, W. 2011. Dialog obywatelski we współczesnej Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Misztal, W. 2016. Civil Dialogue in Poland in Light of EU Experiences, Polish Sociological Review 1(193): 51-69.
 • Monitoring 2016. Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2014 i 2015. Warszawa: Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/monitoring/Sprawozdanie 2014 i 2015.pdf).
 • MPiPS. 2011. Raport końcowy z badania efektywności konsultacji społecznych. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • MRR. 2008. Koncepcja Good Governance - refleksje do dyskusji. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Norris, P. 2011. Democratic Deficit. Critical Citizens Revisited. New York: Cambridge University Press.
 • Osborne, D., Gaebler, T. 1993. Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. New York: Plume.
 • Pestoff, V. 2009. Towards a Paradigm of Democratic Governance: Citizen Participation and Co-Production of Personal Social Services in Sweden, Annals of Public and Cooperative Economy 80 (2): 197-224.
 • Peters, G.B. 2008. The Two Futures of Governing. Decentring and Recentring Processes in Governing, Reihe Politikwissenschaft/Political Science Series 114. Vienna: Institute for Advanced Studies.
 • Piróg, T. 2016. Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia. Kraków: Nomos.
 • Przewłocka, J., Adamiak, P., Herbst, J. 2013. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012. Warszawa: Klon/Jawor.
 • Putnam, R. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster Paperbacks.
 • Rodger, J.J. 2000. From a Welfare State to a Welfare Society. The Changing Context of Social Policy in Postmodern Era. London, New York: MacMillan Press Ltd, St. Martin's Press Inc.
 • Rymsza, M. 2008. Wprowadzenie, in: G. Makowski, T. Schimanek (eds.), Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa. Warszawa: ISP, pp. 7-18.
 • Rymsza, M. 2013. Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Rymsza, M., Zimmer, A. 2004. Embeddedness of Non-profit Organizations: Government-Non-profit Relationships, in: A. Zimmer, E. Priller (eds.), Future of Civil Society. Making Central European Non-profit Organizations Work. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 169-197.
 • Salamon, L. 2003. Global Civil Society-An Overview. The John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. Baltimore: John Hopkins University.
 • Schimanek, T. 2007. Dialog obywatelski. Polska 2007. Ocena wybranych instytucji dających obywatelom możliwość wpływania na podejmowanie decyzji publicznych. Warszawa: ISP.
 • Scott, R.W. 2001. Institutions and Organizations. Thousand Oaks & London: Sage.
 • Staniszkis, J. 2003. Władza globalizacji. Warszawa: Scholar.
 • Stępień, J.R. 2009. Dialog obywatelski w Polsce jako przykład działań pozornych, Przegląd Socjologiczny 58 (1): 107-128.
 • Szacki, J. (ed.). 1997. Ani Książę, ani kupiec. Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Kraków-Warszawa: Znak-Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Torfing, J. 2005. Governance Network Theory: Towards a Second Generation, European Political Science 4 (3): 305-315.
 • World Bank. 1997. The State in a Changing Word. World Development Report. Oxford: World Bank and Oxford University Press.
 • WPG. 2001. European Governance. A White Paper. Commission of the European Communities, Brussels 25.07.2001, COM (2001) 428 FINAL.
 • Wygnański, J. 2008. Ekonomizacja sektora pozarządowego, Zarządzanie Publiczne 1: 23-66.
 • Załęski, P. 2012. Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie. Toruń: Wydawnictwo UMK.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.