PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 29--37
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedzą w procesie offshoringu - studia przypadku centrów usług biznesowych

Warianty tytułu
Knowledge Management in Offshoring Process - Case Studies of Business Service Centers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł ma na celu poznanie działań w zakresie zarządzania wiedzą w centrach usług biznesowych zlokalizowanych w Polsce. W tym celu zbadane zostały dwa tego typu podmioty. Pierwszy z nich jest centrum usług wspólnych (CUW) i zajmuje się usługami księgowymi. Drugi z nich jest centrum usług biznesowych, ale nie spełnia głównego kryterium centrum usług wspólnych, gdyż zajmuje się zadaniami statutowymi swojej korporacji. W badaniu zastosowano metodę wywiadu zogniskowanego, częściowo ustrukturyzowanego. Wyniki pokazały, że bardzo ważnym źródłem wiedzy dla analizowanych jednostek są podmioty powiązane oraz iż badane podmioty przywiązują duże znaczenie do sprawnej organizacji działań w zakresie zarządzania wiedzą oraz stałego ich usprawniania. Ponadto wyniki ujawniły, że badane przedsiębiorstwa starają się intensyfikować nieformalny przepływ wiedzy pomiędzy pracownikami, postrzegając go za bardzo cenny. Rezultaty badań wskazały również, że działania w zakresie zarządzania wiedzą muszą być dostosowane do rodzaju centrów usług biznesowych, gdyż podmioty te często znacząco różnią się między sobą. (abstrakt autora)
EN
The goal of this article is to recognize knowledge management activities in business service centres (BSC) located in Poland. For this purpose, the Author has examined two such entities. The first of them is a shared service centre (SSC) performing accounting tasks. The second one is a BSC, however, it does not comply with the main criterion of SSC as it takes care of statutory tasks of its corporation. The study used a focused, partially structured interview method. Its results show that a very important knowledge source for these entities are affiliates. They also show that the surveyed entities attach great importance to organizing efficiently knowledge management activities and improve them constantly. Moreover, the results reveal that the analysed companies are trying to intensify informal knowledge transfer among employees as they perceive it as very precious. The study results also indicate that knowledge management activities must be adapted to the type of business services centres, as these entities often differ significantly. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • [1] ABSL (2016), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016, Raport, https://absl.p1/documents/2011212/0/ Raport_ABSL_2016_PL.pdf/f2553eeb-7fec-48bl-98d7-b- 82c9b213ed9, data dostępu: 17.01.2017 r.
 • [2] Ahmed P.K., Lim K.K., Loh A.Y.E. (2002), Learning through Knowledge Management, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • [3] Aksin Z., Masini A. (2008), Effective Strategies for Internal Outsourcing and Offshoring of Business Services: An Empirical Investigation, "Journal of Operations Management", No. 26, pp. 239-256.
 • [4] Anantatmula V.S. (2008), Knowledge Management Success: Roles of Management and Leadership, [in:] K. O'Sullivan (ed.), Strategic Knowledge Management in Multinational Organizations, IGI Global, London.
 • [5] Boughzala I., Ermine J.L. (2006), Trends in Enterprise Knowledge Management, ISTE Ltd., London.
 • [6] Bunyaratavej K" Hahn E.D., Doh J.P. (2007), International Offshoring of Services: A Parity Study, "Journal of International Management", No. 13, pp. 7-21.
 • [7] Evans Ch. (2005), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • [8] Geisler E., Wickramasinghe N. (2009), Principles of Knowledge Management. Theory, Practice, and Cases, M.E. Sharpe, London.
 • [9] Herbert I., Seal W. (2014), A Knowledge Management Perspective to Shared Service Centers: A Case Study of a Finance SSC, [in:] T. Bondarouk (ed.), Shared Services as a New Organizational Form, Advanced Series in Management, No. 13, pp. 133-151.
 • [10] Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • [11] Kowalczyk A., Nogalski В. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.
 • [12] Liebowitz J. (2008), Making Cents out of Knowledge Management, The Scarecrow Press, Inc., Laham.
 • [13] Martinez A.R.M. (2010), Micro-Bargaining as Enhancer of Knowledge Management. A Comparison between Mexico and Germany, Rainer Hamp Verlag, München und Mering.
 • [14] Metters R" Verma R. (2008), History of Offshoring Knowledge Services, "Journal of Operations Management", No. 26, pp. 141-147.
 • [15] Owens A. (2013), Improving the Performance of Finance and Accounting Shared Service Centres, "Journal of Payments Strategy & Systems", Vol. 7, No. 3, pp. 250-261.
 • [16] Paliszkiewicz J.O. (2007), Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach - Koncepcja oceny i modele, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • [17] Perechuda K. (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [18] Raben (2017), O nas, Strona internetowa firmy Raben - wersja polska, http://polska.raben-group.com/o-nas/ grupa-raben, data dostępu: 10.01.2017 r.
 • [19] Sass M" Fifekova M. (2011), Offshoring and Outsourcing Business Services to Central and Eastern Europe: Some Empirical and Conceptual Considerations, "European Planning Studies", Vol. 19, No. 9, pp. 1593-1609.
 • [20] Soniewicki M. (2014a), Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji, rozprawa doktorska, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • [21] Soniewicki M. (2014b), The Characteristics of Knowledge Management Processes in the Polish Service Industry Companies, "Przegląd Organizacji", Nr 7, s. 40-46.
 • [22] Soniewicki M. (2014c), Wykorzystanie kooperacyjnych źródeł wiedzy w przedsiębiorstwach usługowych, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Nr 1(262), s. 46-60.
 • [23] Soniewicki M. (2016), Knowledge Transfer Importance for Competitiveness of Service Industry Companies in Internationalization Process, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Nr XVII(3), cz. 2, s. 193-208.
 • [24] Stankiewicz M.J. (2006), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 • [25] Strikwerda J. (2006), The Shared Service Centre: Change, Governance and Strategy, https://home.kpn.nl/ strik065/Shared Service Centers.pdf, access date: 21.03.2017.
 • [26] Strikwerda J. (2014), Shared Service Centers: From Cost Savings to New Ways of Value Creation and Business Administration, [in:] T. Bondarouk (ed.), Shared Services as a New Organizational Form (Advanced Series in Management, Vol. 13), Emerald Group Publishing Limited, pp. 1-15.
 • [27] Stringfellow A., Teagarden M.B., Nie W. (2008), Invisible Costs in Offshoring Services Work, "Journal of Operations Management", Vol. 26, No. 2, pp. 164-179.
 • [28] Szyjewski Z., Nowak J.S., Grabara J.K. (red.) (2004), Strategie informatyzacji i zarządzania wiedzą, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553827

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.