PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 3 | 9185--9194
Tytuł artykułu

Sytuacja majątkowo-finansowa branży logistycznej w dobie kryzysu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po przełomie ustrojowym, na polskim rynku usług transportowo - spedycyjnych w ciągu kilku lat nastąpił dynamiczny rozwój zarządzania logistycznego. Etapy pośrednie, które na zachodzie wypracowywano wiele lat, uległy w Polsce drastycznemu skróceniu. W znacznym stopniu przyczyniły się do tego zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Pojawienie się przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego oraz otwarcie polskiej gospodarki na konkurencję zagraniczną wymusiło na polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz na usługodawcach transportowo-spedycyjnych konieczność dorównania zachodnim standardom logistycznym. Początkowo logistyka była rozumiana jako sprawna dystrybucja i efektywne zarządzanie magazynem. Pod koniec lat 90. pojęcie logistyka zyskało nowy wymiar poprzez stworzenie systemów zintegrowanych łańcuchów dostaw. Mimo, że łańcuchy te to koncepcja zastrzeżona tylko dla kilku branż, logistyka jako całokształt działań w zakresie gospodarowania materiałowego i informacją nie jest już rzadkością. Jednocześnie, wzrasta liczba przedsiębiorstw, która efektywnie stosują strategie logistyczne, choć nadal poziom świadomości logistycznej, zwłaszcza wśród małych i średnich krajowych przedsiębiorstw, nie jest zbyt wysoki [Archutowska, Żbikowska, 2001] (abstrakt oryginalny)
EN
After the turn of the political system on the Polish market of transport - forwarding in a few years there has been a dynamic development of logistics management. Intermediate steps that the West worked out many years in Poland were drastically reduced. To a large extent, contributed to this foreign direct investment. The emergence of enterprises with foreign capital and the opening of the Polish economy to foreign competition forced on Polish manufacturing companies and service providers, transport - forwarding the need to catch up with Western standards of logistics. Initially, the logistics was understood as the efficient distribution and effective inventory management. In the late 90s the concept of logistics has gained a new dimension through the creation of integrated supply chain systems. Although these chains is a concept reserved only for a few industries, logistics as all activities in the field of management of material and information it is no longer a rarity. At the same time, the number of enterprises which effectively apply strategies logistics, but logistics still awareness, especially among small and medium-sized domestic enterprises is not too high [Archutowska, Żbikowska, 2001] (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9185--9194
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
  • [1] Archutowska J., Żbikowska E.:Rynek usług logistycznych, Zakład transportu międzynarodowego i logistyki, maj 2001.
  • [2] Podmioty Gospodarki Narodowej w Rejestrze Regon w województwie świętokrzyskim stan na koniec 2011 r. - Informacja Sygnalna GUS 2012.
  • [3] Ślubowski S., Rynek transportu i logistyki w Polsce, ING Bank, Maj 2007 r.
  • [4] Transport - wyniki działalności w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.