PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 (CD) | 172--191
Tytuł artykułu

Zarządzanie kapitałem podwyższonego ryzyka

Autorzy
Warianty tytułu
Risk Capital Increased Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie wzrostu znaczenia innowacyjności i przedsiębiorczości fundusze PE/VC stały się ważnym uczestnikiem rynków finansowych, będąc niekiedy jednym z nielicznych źródeł finansowania przedsiębiorstw znajdujących się w najwcześniejszych fazach rozwoju. W zamian za udziały wraz z środkami finansowymi dokonują do zasilanych przedsiębiorstw transferu wiedzy i umiejętności, co zwiększa atrakcyjność tego źródła finansowania i pozytywnie wpływa na konkurencyjność finansowanego podmiotu, zwiększając możliwości jego przetrwania na rynku. Zarządzanie kapitałem podwyższonego ryzyka opiera się na realizacji podstawowych funkcji zarządzania w cyklu życia funduszy. Fundamentem tego procesu są szczegółowe i rzetelne analizy rynku, konkurencyjności i kondycji potencjalnych spółek portfelowych. W oparciu o wyniki analiz finansowych dokonywana jest wycena przedsiębiorstw i ustalane są warunki umowy inwestycyjnej. Powodzenie inwestycji wymaga zaangażowania menadżerów funduszu oraz ciągłego monitorowania bieżącej działalności finansowanego podmiotu w procesie budowania jego wartości. W niniejszym opracowaniu przedstawiono charakterystykę inwestycji private equity i venture capital - zaprezentowano cykl ich życia, źródła pozyskania kapitału, strategie działania mające na celu ograniczanie ryzyka ich działalności oraz scharakteryzowano proces inwestycyjny. Przedstawiono również statystyki dotyczące inwestycji funduszy PE w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dokonano analizy porównawczej inwestycji venture capital z alternatywnymi źródłami finansowania podmiotów we wczesnych fazach rozwoju kładąc nacisk na wady i zalety funduszy VC. (abstrakt oryginalny)
EN
In the era of increasing the importance of innovation and entrepreneurship PE / VC funds have become an important participant in the financial markets, being sometimes one of the few sources of financing for enterprises in the early stages of development. In return for sharing, together with financial resources, they transfer knowledge and skills to the enterprises they receive, which increases the attractiveness of this source of financing and positively affects the competitiveness of the financed entity, increasing the possibilities of its survival on the market. Risk capital management is based on the implementation of basic management functions in the life cycle of the funds. The foundation of this process is detailed and reliable analyzes of the market, competitiveness, and condition of potential portfolio companies. Based on the results of the financial analysis, the valuation of enterprises is made and the terms of the investment agreement are determined. The success of the investment requires the involvement of fund managers and continuous monitoring of the ongoing activities of the financed entity in the process of building its value. This report presents the characteristics of private equity and venture capital investments - their life cycle, sources of capital acquisition, action strategies aimed at limiting the risk of their operations and characterization of the investment process was presented. It also presents statistics on the investment of PE funds in CEE and a comparative analysis of venture capital investments with alternative sources of financing entities in the early stages of development, emphasizing the advantages and disadvantages of VC funds. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
172--191
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • 1. Baruk J., 2006, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń.
 • 2. Brigham E., Houston J., 2015, Zarządzanie finansami, PWN, Warszawa.
 • 3. Brzeg J., 2011, Finansowanie spółek z wykorzystaniem venture capital, w: Panfil M., (red), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa.
 • 4. Crowdfunding, Finansowanie społecznościowe, http://crowdfunding.pl/ crowdfunding-faq/, dostęp z dnia 17.02.2018r. [www 2]
 • 5. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 • 6. Podedworna - Tarnowska D., 2017, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa
 • 7. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, https://psik.org.pl/pl/, dostęp z dnia 17.02.2018r. [www 4]
 • 8. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Fundusze PE/VC, https://psik.org.pl/pl/o-pe-vc/co-to-jest-pe-vc/2336-dla-kogo-pe-vc, dostęp z dnia 17.02.2018r. [www 3]
 • 9. Raport Invest Europe, Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2016, https://www.investeurope.eu/research/, dostęp z dnia 17.02.2018r.
 • 10. Sokół A., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, w: Engelhardt J., (red), 2014, Zarządzanie przedsiębiorstwem, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • 11. Soniewicki M., 2017, Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa.
 • 12. Startup Poland, http://startuppoland.org/, dostęp z dnia 17.02.2018r. [www 1]
 • 13. Wrzesiński M., 2008, Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 14. Zasępa P., 2010, Venture Capital - sposoby dezinwestycji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • 15. Zasępa P.,2013, Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze Venture Capital oraz Private Equity, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.