PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 39 | nr 3 | 149--158
Tytuł artykułu

Efektywność wydatków na badania i rozwój w krajach Grupy Wyszehradzkiej na tle średniej unijnej

Autorzy
Warianty tytułu
Effectiveness of Expenditure on Research and Development in the Visegrád Group Countries Against the EU Average
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena efektywności wydatków państw Grupy Wyszehradzkiej na badania i rozwój w porównaniu do średniej dla krajów Unii Europejskiej. Do określenia jej posłużą: wskaźniki prezentujące wielkość eksportu produktów high-tech, liczba wniosków patentowych oraz liczba cytowań publikacji naukowych w przeliczeniu na wielkość nakładów na B+R. Do skonstruowania wskaźników wykorzystano dane empiryczne pochodzące z baz Eurostat oraz Scimago Journal & Country Rank, a zakres czasowy badania obejmuje lata 2000-2016. Badania i rozwój są istotne dla krajów rozwijających się ze względu na dzielącą je od krajów wysoko rozwiniętych lukę technologiczną oraz zagrożenie pułapką średniego wzrostu. Kraje Grupy Wyszehradzkiej, wstępując do Unii Europejskiej, przyjęły wspólne zasady kształtowania polityki gospodarczej, której istotną częścią jest polityka innowacyjności. Jej celem jest rozwijanie sfery badawczej. Dane pokazujące wydatki na B+R jako procent PKB dowodzą, że kraje V4 osiągają niższy niż średnia unijna oraz zakładany w programie Horyzont 2020 (3%) poziom nakładów. Na podstawie analizy wskaźników efektywności można stwierdzić, że w przypadku eksportu high-tech i liczby cytowań publikacji naukowych kraje Grupy Wyszehradzkiej uzyskują większą niż średnia unijna efektywność, natomiast w przypadku liczby wniosków patentowych cechują się niższą efektywnością. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is assess the effectiveness of expenditure of the Visegrád Group countries on research and development in comparison to the average for EU countries. It will be formulated with indicators showing the amount of exports of high-tech products, the number of patent applications and the number of citations of scientific publications per volume of expenditure. The Eurostat and Scimago Journal & Country Rank databases were used to structure the indicators, and the time scope of the analysis covers the years 2000-2016 and depends on the availability of data. Research and development are important for developing countries due to the technological gap that separates them from highly developed countries and the threat of the middle-income trap. The countries of the Visegrád Group joining the European Union have adopted common rules for shaping economic policy. An important part of it is the innovation policy, which aim is developing the research sphere. Data showing R&D spending as a % of GDP show that V4 countries achieve a lower than the EU average and a 3% level of expenditure assumed in the Horizon 2020 programme. Based on the analysis of effectiveness indicators, it can be stated that in the case of high-tech exports and the number of citations of scientific publications, the Visegrád Group countries achieve higher than average EU effectiveness, while in the case of the number of patent applications they are characterized by lower effectiveness. (original abstract)
Rocznik
Tom
39
Numer
Strony
149--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Dąbkiewicz, M. (2017). Wpływ sektora B+R na konkurencyjność gospodarki polskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 311, 208-219.
 • Firszt, D. (2010). Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 16, 225-233.
 • Gawron-Tabor, K. (2013). Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989-2009. Toruń: DUET. ISBN 9788362558681.
 • Komisja Europejska. (2014). Badania naukowe i innowacje [online, dostęp: 2018-07-12]. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. ISBN 9789279423970. Dostępny w Internecie: https://europa.eu/ european-union/sites/europaeu/files/research_pl.pdf. DOI 10.2775/75059.
 • Niklewicz-Pijaczyńska, M., Wachowska, M. (2012). Wiedza, kapitał ludzki, innowacje. Wrocław: Prawna i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa 2012. ISBN 9788361370802.
 • Piekutowska, A., Wrońska, I. (2015). Ten years of the Visegard Group member states in the European Union. Warszawa-Białystok: ASPRA. ISBN 9788375455830.
 • Ratajczak-Mrozek, M. (2011). Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech). Przegląd Organizacji, 2, 26-29.
 • Sawulski, J. (2018). Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej. Warszawa: Difin. ISBN 9788380855618.
 • Skrzypek, E. (2011). Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 23, 270-285.
 • Węgrzyn, G., Balana, N. (2013). Gospodarka oparta na wiedzy i usługach - analiza porównawcza. Ekonomia, 1(22), s. 61-72.
 • Wojtyna, A. (2016). Kontrowersje teoretyczne wokół koncepcji pułapki średniego poziomu rozwoju. W: A. Wojtyna (red.). Średni poziom rozwoju gospodarczego: pułapka czy szansa? (s. 9-24). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301187156.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554013

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.