PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 4 Security and Defence in Europe : Diverging Interests, Fragmenting Policy | 245--264
Tytuł artykułu

The Role of COSI in the European Union's Internal Security Area : the Initial Years of Activity

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rola COSI w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej : pierwsze lata doświadczeń
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper explores a new body that has been established by the Lisbon Treaty in the European Union internal security area: the Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security (COSI). Opening with an analysis of the legal framework for its activity through EU legal acts and other documents, the paper describes the roles within COSI's purview. Thereafter, the EU Policy Cycle is established as vital to COSI's operations. The paper wraps up with a discussion of the security issues the Committee handled between 2010 and 2015. The analysis shows that the initial years of COSI activity served to crystallise its role in the EU internal security area, while also having flexibility to expand said role as other issues, crises, and threats arise. Moreover, the analysis also shows that the time-cycle of COSI's work is in sync with those of the EU Policy Cycle and EU internal security strategy. (original abstract)
Artykuł prezentuje nowe ciało, które zostało ustanowione traktatem lizbońskim w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego UE - Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w Zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI). Na początku zostały zdefiniowane podstawy prawne funkcjonowania COSI. Następnie opisano główne jego zadania wynikające z unijnych aktów prawnych oraz dokumentów. W ostatniej części artykułu przeanalizowana została aktywność COSI w okresie 2010-2015. Pozwoliła on zauważyć, iż w pierwszych latach komitet skoncentrowany był przede wszystkim na precyzowaniu swojej roli w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego UE, wykazując przy tym elastyczność w obliczu pojawiających się zagrożeń i kryzysów. Niemniej jednak wyraźnie zauważalne były dwa regularne zadania, tj. przygotowanie tzw. Cyklu Polityki UE oraz opracowywanie unijnej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Blockmans, Steven. "New Thrust for the CSDP from the Refugee and Migrant Crisis". CESP Special Report 142 (2016). Retrieved 17.08.2016. https://www.ceps.eu/system/files/Thrust%20to%20CSDP%20S%20Blockmans%20CEPS%20Special%20Report.pdf.
 • Bunyan, Tony. "The Creation of an EU Interior Ministry". Statewatch News (2003). Retrieved 18.08.2016. http://www.statewatch.org/analyses/no-16-tbanal.pdf.
 • Busuioc, Madalina, Deirdre Curtin. "The EU Internal Security Strategy. The EU Policy Cycle and the Role of (AFJS) Agencies: Promises, Perils and Prerequisites". Brussels: European Parliament, 2011. Retrieved 22.07.2016. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/01_study_eu_iss_/01_study_eu_iss_en.pdf.
 • Chairman of Working Group X "Freedom, Security and Justice". "Final Report of Working Group X »Freedom, Security and Justice«". CONV 426/02, WG X 14. Brussels: 2002. Retrieved 23.07.2016. http://www.statewatch.org/news/2003/apr/wpX.pdf.
 • Council Decision of 24 June 2014 on the arrangements for the implementation by the Union of the solidarity clause (2014/414/EU). O.J. 2014 L, no. 192/53.
 • Council Decision of 25 February 2010 on setting up the Standing Committee on operational cooperation on internal security (2010/131/EU). O.J. 2010 L, no. 52/50.
 • Council of the European Union. "JHA Trio Presidency Programme (January 2010 - June 2011)". 5008/10. Brussels: 2010. Retrieved 31.07.2016. http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205008%202010%20INIT.
 • Council of the European Union. "Press release 2998th Council meeting Justice and Home Affairs". 6855/2/10 REV 2 (Presse 42). Brussels: 2010. Retrieved 22.07.2016, http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-10-42_en.htm?locale =en
 • Council of the European Union. "Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security (COSI)". Retrieved 21.07.2016. http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/standing-committee-operational-cooperation-internal-security/.
 • Council of the European Union. "The EU policy cycle to tackle organised and serious international crime". Retrieved 20.07.2016. http://www.consilium.Europa.eu/en/documents-publications/publications/2015/pdf/qc0114638enn_pdf/.
 • Council of the European Union. "The future of CATS". 17187/11. Brussels: 2011. Retrieved 23.07.2016. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17187-2011-INIT/en/pdf.
 • Curtin, Deirdre. Executive Power of the European Union: Law, Practices and the Living Constitution. Oxford: Oxford University Press 2009.
 • EU Monitor. "Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security (COSI)". Retrieved 24.07.2016. https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/viddhzs7insf.
 • European Commission. "Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, »The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more secure Europe«". COM(2010) 673 final. Brussels: 2010. Retrieved 1.08.2016. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0673&from=EN.
 • European Commission. "Communication form the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, »The European Agenda on Security«". COM(2015) 185 final. Strasbourg 2015. Retrieved 19.07.2016. http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_securityen.pdf.
 • European Council. The Stockholm Programme - An open and secure Europe serving protecting citizens. O.J. 2010 C, no. 115/01.
 • Frenzen, Niels. "First Meeting of EU Committee on Operational Cooperation on Internal Security - COSI". 2010. Retrieved 10.08.2016. https://migrantsatsea.org/2010/03/12/first-meeting-of-eu-committee-on-operational-cooperation-on-internal-security-%e2%80%93-cosi/.
 • General Secretariat of the Council. "Report to the European Parliament and national Parliaments on the proceedings of the Standing Committee on operational cooperation on internal security for the period January 2010 - June 2011". 14614/11. Brussels: 2011. Retrieved 22.07.2016. http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014614%202011%20INIT.
 • General Secretariat of the Council. "Report to the European Parliament and national Parliaments on the proceedings of the Standing Committee on operational cooperation on internal security for the period from January 2013 -June 2014". 14440/14. Brussels: 2014. Retrieved 22.07.2016. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14440-2014-INIT/en/pdf.
 • General Secretariat of the Council. "Report to the European Parliament and national Parliaments on the proceedings of the Standing Committee on operational cooperation on internal security for the period July 2011 - December 2012". 7282/13. Brussels: 2013. Retrieved 22.07.2016. http://www.parliament.bg/pub/ECD/153116ST07282.EN13.PDF.
 • General Secretariat of the Council. "Report to the European Parliament and national Parliaments on the proceedings of the Standing Committee on operational on internal security for the period July 2014 - December 2015". 7033/16. Brussels: 2016. Retrieved 22.07.2016. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7033-2016-INIT/en/pdf.
 • General Secretariat of the Council. "The Lisbon Treaty`s impact on the Justice and Home Affairs (JHA) Council: More co-decision and new working structures". 2009. Retrieved 21.07.2016. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/111615.pdf.
 • Gruszczak, Artur. "EU Intelligence-led Policing: The Case of Counter-terrorism Cooperation". In: New Challenges for the EU Internal Security Strategy, eds. Maria O`Neill, Ken Swinton, Aaron Winter, 16-41. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013.
 • Hillebrand, Claudia. "COSI & the EU` internal security strategy". Europa on the Strand. 10.08.2010. Retrieved 25.07.2016. http://europeonthestrand.ideasoneurope.eu/2010/08/10/cosi-the-eu%E2%80% 99s-internal-security-strategy/.
 • House of Lords, European Union Committee. "The EU Internal Security Strategy. Report". London: Authority of the House of Lords, 2011. Retrieved 14.07.2016. http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldeucom/149/149.pdf.
 • "Internal security strategy for the European Union. Towards a European security model". Brussels: 2010. Retrieved 27.07.2016. www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/publications/2010/pdf/qc3010313plc_pdf/.
 • Monar, Jörg. "A New »Area of Freedom, Security and Justice« for the Enlarged EU? The results of the European Convention". In: The Area of Freedom, Security and Justice in the Enlarged Europe, ed. Karen Henderson, 110-134. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005.
 • Parkin, Joanna. "EU Home Affairs Agencies and the Construction of EU Internal Security". CEPS Paper in Liberty and Security in Europe 53 (2012). Retrieved 20.07.2016. https://www.ceps.eu/system/files/No%2053%20JP%20EU%20Home %20Affairs%20Agencies.pdf.
 • Rijpma, Jorrit. "Institutions and Agencies: Government and Governance after Lisbon". In: EU Security and Justice Law. After Lisbon and Stockholm, eds. Diego Acosta Arcarazo, Cian C. Murphy, 54-76. Oxford-Portland: Hart Publishing, 2014.
 • Scherrer, Amandine, Julien Jeandesboz, Emmanuel-Pierre Guittet. "Developing an EU Internal Security Strategy, fighting terrorism and organised crime". Brussels: European Parliament, 2011. Retrieved 21.07.2016. http://www.Europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120627ATT47777/20120627ATT47777EN.pdf.
 • Schroeder, Ursula C., The Organization of European Security Governance. Internal and external security in transition. London-New York: Routledge, 2011.
 • Shepherd, Alistair J. K. "CSDP and internal-external nexus". In: The EU, Strategy and Security Policy. Regional and strategic challenges, eds. Laura Chappell Jocelyn Mawdsley, Petar Petrov, 87-103. Abingdon: Routledge, 2016.
 • Townsend, Adam. "Can the EU Deliver in the Area of Freedom, Security and Justice?". EPIN Working Paper 9 (2003). Retrieved 18.08.2016. http://aei.pitt.edu/1 804/1/EPIN_WP9.pdf.
 • "Treaty establishing a Constitution for Europe". Luxemburg: 2005. Retrieved 22.07.2016, http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treatyestablishing_a_constitution_for_europe/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_en.pdf.
 • Treaty on the Functioning of the European Union. O.J. 2012 C, no. 326/47.
 • Wainwright, Rob, Ben Waites. "The changing Face of Organised Crime: Can Europol keep up?". In: Organized Crime, Corruption and Crime Prevention. Essays in Honor of Ernesto U. Savona, eds. Stefano Caneppele, Francesco Calderoni, 327-334. London: Springer, 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.