PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 4 Security and Defence in Europe : Diverging Interests, Fragmenting Policy | 265--280
Tytuł artykułu

Dangerous Liaisons : the Balkan Way to Europe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Niebezpieczne związki : bałkańska droga do Europy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Znany z dziewiętnastowiecznej historii termin kocioł bałkański wydaje się być ciągle aktualnym. Sprzeczne interesy polityczne państw bałkańskich, zaangażowanie obcych mocarstw, nieuregulowane roszczenia terytorialne i skomplikowana struktura religijnonarodowościowa są i dzisiaj bałkańską rzeczywistością. Obecność organizacji międzynarodowych takich jak ONZ, NATO, a dziś przede wszystkim Unii Europejskiej nie doprowadziły do trwałego pokoju na obszarze Półwyspu Bałkańskiego. Mimo pozornego spokoju sytuacja na Bałkanach może rozwijać się bardzo dynamicznie. Kwestią istotną dla Bałkanów staja się również nieprzewidywalna polityka Rosji. Rosyjska polityka zagraniczna nastawiona jest obecnie na tworzenie klimatu zimnowojennego i budowanie strefy wpływów w wymiarze globalnym. Jednym z elementów tej polityki są rosyjskie działania na Bałkanach, szczególnie w krajach nie będących jeszcze członkami Unii Europejskiej. Sytuacja geopolityczna regionu, pokazuje, że wciąż nie rozwiązane problemy wewnętrzne i zewnętrzne państw bałkańskich nie sprzyjają obecnej ich integracji z Unią Europejską. Jednak wziąwszy pod uwagę szerszą perspektywę, znaczenie regionu dla bezpieczeństwa europejskiego, należy sądzić, że trudności będą pokonywane, a Bałkany staną się integralną częścią zjednoczonej Europy. (abstrakt oryginalny)
EN
The notion Balkan Cauldron known for its nineteenth and twentieth-century history seems to be still applicable today. Conflicting political interests of the Balkan countries, the involvement of foreign powers, outstanding territorial claims and the complicated structure of ethnicity and religion are typical Balkan reality. The presence of international organizations such as the UN, NATO, and nowadays especially the European Union has not led to a permanent peace in the area of the Balkan Peninsula. Despite the apparent tranquility, the situation in the Balkans can develop dynamically. The unpredictable politics of Russia is of paramount importance for the Balkans. Russian foreign policy is now focused on creating a climate of Cold War and building a sphere of influence in the global dimension. One of the elements of this policy is Russia's proceedings in the Balkans, especially in countries which are not yet members of the European Union. The geopolitical situation in the region shows that the unresolved internal and external problems of the Balkan countries are not conducive to their integration with the European Union. However, taking into account a broader perspective, namely the importance of the region for European security, it is believed that the difficulties will be overcome and the Balkans will become an integral part of a united Europe. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
 • Wojskowa Akademia Techniczna
Bibliografia
 • Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union - Consolidated version of the Treaty on European Union - Protocols - Declarations annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon, signed on 13 December 2007. Retrieved 20.08.2016, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=PL
 • Babić, Marko. Rosja na Bałkanach Zachodnich. Interesy narodowe i wpływy polityczne, Retrieved 20.08.2016, https://www.academia.edu/8351715/Rosja_na_Ba%C5%82kanach_Zachodnich._Interesy_narodowe_i_wp%C5%82ywy_polityczne
 • Bałkany Zachodnie a integracja europejska. Perspektywy i implikacje, Warszawa 2008.
 • Cani, Bahri. Spiral of violence fuels Kosovo crisis. Retrieved 20.08.2016, http://www.dw.com/en/spiral-of-violence-fuels-kosovo-crisis/a-19052311
 • Crises in the Balkans and the Road to Destruction (1874-1912). Retrieved 20.08.2016, http://www.sparknotes.com/history/european/1871-1914/section 9.rhtml
 • Encyclopaedia Britannica. Retrieved 20.08.2016, https://www.britannica.com/place/Balkans
 • The Enlargement of the Union. Retrieved 20.08.2016, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.1.html
 • European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations. Retrieved 20.08.2016, http://ec.europa.eu/enlargement/
 • Fleming, Colin M. Clausewitz's Timeless Trinity. A Framework For Modern War, London and New York 2013
 • Retrieved 20.08.2016, http://www.turkishweekly.net/2015/05/06/news/deepening-relations-between-the-balkans-and-turkey-economic-growth-and-patternsof-development/
 • Jezernik, Božidar. Wild Europe: the Balkans in the gaze of Western travellers, London 2004.
 • Meeting with President of the Republika Srpska entity of Bosnia and Herzegovina Milorad Dodik. Retrieved 20.08.2016, http://en.Kremlin.ru/events/president/news/46637
 • Putin: Russia 'sincerely seeking' to restore relations with Turkey. Retrieved 20.08.2016, https://www.rt.com/news/356143-putin-russia-relations-turkey
 • Ramani, Samuel. Why Serbia is Strengthening its Alliance with Russia. Retrieved 20.08.2016, http://www.huffingtonpost.com/samuel-ramani/why-russia-is-tightening-_b_9218306.html
 • Russian Threats to Moldova and the Balkans. Retrieved 20.08.2016, http://cepa.org/index/?id=5ad8e560fe607845a403a1f0d65ed321
 • Sulzberger, Cyrus L. A Long Row of Candles. Memoires and Diaries, New York, 1969
 • Tomovic, Dusica. Russians Dominate Foreign Ownership of Montenegrin Companies. Retrieved 20.08.2016, http://www.balkaninsight.com/en/article/Russians-own-every-third-company-in-montenegro-report-08-17-2016
 • Vesnic-Alujevic L. European Integration of Western Balkans: From Reconciliation To European Future, Brussels 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.