PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 4 Security and Defence in Europe : Diverging Interests, Fragmenting Policy | 281--303
Tytuł artykułu

Central Europe's New Political Configuration. a Redefinition of Halford Mackinder's Concept as a Basis for the Analysis of the Area's Security

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Redefinicja koncepcji Halforda J. Mackindera jako teoretyczna podstawa rozważań o bezpieczeństwie obszaru
Języki publikacji
EN
Abstrakty
We współczesnym polskim dyskursie politologicznym w zakresie bezpieczeństwa z rzadka pojawia się kwestia oparcia rozważań o klasyczne teorie geopolityczne. W przekonaniu Autora idee stworzone przez Karla Haushofera i Halforda Johna Mackindera w pierwszej połowie XX w. bynajmniej nie straciły na aktualności. Zwłaszcza teorie tegoż ostatniego, które znajdują zastosowanie przy analizie nowej politycznej konfiguracji Europy Środkowej. Potwierdzeniem tego faktu stanowią reinterpretacje dokonywane współcześnie przede wszystkim przez Aleksandra Dugina. Natomiast w kontekście zarówno polskich obaw, jak i polskich wyzwań, za właściwe wydaje się wpisanie jej w ogólnie znaną i akceptowaną teorię Halforda Mackindera. Tym bardziej, iż wizja poszukiwania nowego geographical pivot of history wpisuje się w nurt badawczy, reprezentowany przez większość szkół geopolitycznych Europy i Stanów Zjednoczonych. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of support considerations of classical geopolitical theories is very seldom raised in the contemporary Polish discourse of political science in the field of national security. Maenwhile the theories of Karl Haushofer and Halford John Mackinder, created in the first half of the XX century, are used in the analysis of a new political configuration in Central Europe. The confirmation of this fact are the reinterpretations made today primarily by Alexander Dugin. In view of the Polish fears and Polish challenges are beginning to be understood also outside Poland it seems well-advised to make it part of the well-known theory of Halford Mackinder. The more so as the idea of searching for a new geographical pivot of history is in line with the research carried out by most geopolitical schools of Europe and United States. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Bibliografia
 • Allensworth, Wayne. Dugin and Eurasian controversy. Is Eurasianism "patriotic"? w: Russian Nationalism and the National Reassertion of Russia. Ed. Marlene Laruelle, New York: Routledge 2009.
 • Bäcker, Roman. Międzywojenny euroazjatyzm. Od intelektualnej kontrkulturacji do totalitaryzmu?, Łódź: Ibidem 2000.
 • Bäcker, Roman. Rosyjskie myślenie polityczne za czasów Prezydenta Putina, Toruń: Adam Marszałek 2007.
 • Bączkowski, Włodzimierz. O wschodnich problemach Polski, Lublin: Kolegium Europy Środkowej 2005.
 • Beck, Ulrich. German Europe, Hoboken, New Jersey: Willey Publishers 2015
 • Blouet, Brian W. Halford Mackinder. A Biography, College Station, Texas: A&M University Consortium Press 1987
 • Bluet, Brian. Geopolitics and Globalization in the Twentieth Century, Chicago: University of Chicago Press, 2001.
 • Cenckiewicz, Sławomir. "Ignacy Matuszewski (1891-1946): Emigracyjne losy", Arcana, nr 5/35 (2000), 100-117.
 • Cenckiewicz, Sławomir. "Ignacy Matuszewski jako geopolityk", Arcana, no 2/38 (2001), 172-188;
 • Chase, Robert. Hill, Emily. Kennedy, Paul. "Pivotal States and U.S. Strategy", Foreign Affairs, no 1-2 (1996). Retrieved 07.07.2016, https://www.foreignaffairs. com/articles/algeria/1996-01-01/pivotal-states-and-us-strategy.
 • Chodakiewicz, Marek J. Intermarium. The Land Between the Black and Baltic Seas, New Brunswick - London: Transaction Publishers 2012.
 • Clover, Charles "Dreams of the Eurasian Heartland. The Reemergence of Geopolitics", Foreign Affairs, nr 3-4 (1999), https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/1999-03-01/dreams-eurasian-heartland-reemergence-geopolitics.
 • Clowes, Edith W. Russia on the Edge. Imagined Geographies and Post-Soviet Identity, Ithaca, NY: Cornell University Press 2011.;
 • Coetzee Daniel, Lee Eysturlid, ed. Philosophers of War: The Evolution of History's Greatest Military Thinkers, (Santa Barbara: Praeger, 2013
 • Curanovic, Alicja. Kardaś, Szymon. Alf, Radosław. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury W. Putina, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008.
 • Cziomer, Erhard. Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku, Kraków: Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza AFM, 2013.
 • Dalby, Simon. "Anthropocene Geopolitics. Globalisation, Empire, Environment and Critique", Geography Compass, 1 (2007), 103-118.
 • Davis, Norman. Europa między Wschodem i Zachodem, Kraków: Znak, 2007.
 • Davis, Norman. Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków: Znak, 1998.
 • Deszczyński, Przemysław. Szczepaniak, Marian. Grupa Wyszehradzka: Współpraca polityczna i gospodarcza, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 1995.
 • Dębski, Sławomir. Przyczyny II wojny światowej. Polska, Związek Sowiecki i kryzys systemu wersalskiego w: Białe plamy - czarne plamy. Sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918-2008, (Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2010.
 • Dittmer, Jason. Sharp, Joanne. ed., Geopolitics: An Introductory Reader, London-New York: Routledge 2014.
 • Dodds, Klaus. Geopolitics in a Changing World, New Jersey: Prencite Hall, 2000
 • Dodds, Klaus. Geopolitics. A Very Short Introduction, (Oxford: Oxford University Press, 2007
 • Dodds, Klaus. Sidaway, James. "Halford Mackinder and the "Geographical Pivot of History. A Centennial Retrospective", Geographical Journal, 4/170 (2004), 292-297.
 • Downey, Tony. Smith, Nigel. Russia and the USSR, 1900-1995, Oxford: Oxford University Press 1996.
 • Dugin, Aleksandr. Czietwiertaja politiczeskaja teoria. Rosija i politiczieskije idei XX w., Moskwa: Amfora 2009
 • Dugin, Aleksandr. Last War of the World-Island. The Geopolitics of Contemporary Russia, London: Arktos 2015.
 • Dugin, Aleksandr. Osnowy gieopolitiki. Geopoliticzieskoje buduszczieje Rossiji, Moskwa: Amfora 1997.
 • Dugin, Aleksandr. The Fourth Political Theory, London: Arktos, 2012.
 • Dunn jr. Walter Scott. The Soviet Economy and the Red Army 1930-1945, Westport Connecticut: Preager 1995.
 • Dyson, Kenneth. Economic Policies. From Pace-Setter to Beleaguered Player, w: Germany, Europe, and the Politics of Constraint, ed. Klaus Goetz, Kenneth Dyson, Oxford: Oxford University Press, 2003.
 • Eberhardt, Piotr. "Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera", Przegląd Geograficzny, no 4 (2009), 527-549.
 • Eberhardt, Piotr. "Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera", Przegląd Geograficzny, 2/81, (2011), 251-266.
 • Eberhardt, Piotr. "Prekursorzy niemieckiej geopolityki", Przegląd Geograficzny, 4 (2011), 453-482
 • Eberhardt, Piotr. Twórcy polskiej geopolityki, Kraków 2006.
 • Fawn, Rick. "The Elusive Defined? Visegrád Co-operation as the Contemporary Contours of Central Europe" w: The Changing Geopolitics of Eastern Europe, ed. Andrew H. Dawson, Rick Fawn, New York: Routledge 2002.
 • Fitzmaurice, John. Politics and Government in the Visegrad Countries. Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia, London-New York: Macmillan Press 1998.
 • Freeman, Richard B. Wanted: A New German Wirtschaftsunder w: Economic Policy Proposals for Germany and Europe, ed. Ronald Schettkat, Jochem Langkau, New York: Routledge 2008.
 • Gawrowska-Puchala, Izabela. Mitteleuropa. Rdzeń Starego Kontynentu, Toruń: Adam Marszałek, 1996.
 • George John Ikenberry, "The Illusion of Geopolitics The Enduring Power of the Liberal Order", Foreign Affairs", 5-6 (2014). Retrieved 07.07.2016, https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2014-04-17/illusion-geopolitics.
 • Gilbert, Edmund William. Sir Halford Mackinder, 1861-1947: An Appreciation of His Life and Work, (London: The School, 1961.
 • Glatzer Rosenthal, Bernice. New Myth, New World. From Nietzsche to Stalinism, University Park Pennsylvania: Pennsylvania State University Press 2002.
 • Gołąbek, Bartosz. Lew Gumilow i Aleksander Dugin: O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.
 • Gray, Collin S. In Defence of the Heartland: Sir Halford Mackinder and His Critics a Hundred Years On, in: Global Geostrategy. Mackinder and The Defence of The West, ed. Brian. W. Bluet, London - New York: Frank Cass, 2005.
 • Grygajtis, Krzysztof. Sowiecka strategia geopolityczna w Europie a Polska 1924-1943, Kraków: Sprawy Polityczne 2006.
 • Haushofer, Karl. Der Kontinentalblock. Mitteleuropa, Eurasien, Japan, München: Zentralverl. der NSDAP 1941.
 • Haushofer, Karl. Macht Und Erde, t. 3, Leipzig: Teubner 1934.
 • Herwig, Holger. Geopolitik. Haushofer, Hitler und Lebensraum w: Geopolitics, Geography and Strategy, ed. Collin S. Gray, Goeffrey Sloan, London-New York: Taylor and Francis 2013.
 • Hoffmann, Nils. Renaissance der Geopolitik? Die deutsche Sicherheitspolitik nach dem Kalten Krieg, Berlin: Springer, 2012).
 • Jean, Carlo. Geopolityka, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003.
 • Jones, Martin. Jones, Ryhs. Woods, Michael. Space, Place and Politics: An Introduction to Political Geography, New York-London: Routledge 2004.
 • Kaczyńska, Katarzyna. "Koncepcja neo-eurazjatyzmu Aleksandra Dugina", Nowy Prometeusz, 5 (2013), 59-69.
 • Kershaw, Ian. Hitler, t. I 1889-1936, Hybris, Poznań 2002.
 • Kiss, Csaba G. Lekcja Europy Środkowej, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009.
 • Klin, Tomasz. Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
 • Kornat, Marek. "Ruch prometejski - ważne doświadczenie polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej", Nowa Europa Wschodnia, 2 (2008), 76-86.
 • Kowalski, Mariusz. Miejsce Polski w systemie geopolitycznym nowożytnej Europy", in: Studia nad geopolityką XX wieku, ed. Piotr Eberhardt, Warszawa: PAN, 2013.
 • Krakowczyk, Sławomir Geostrategiczne koncepcje admirała Alfreda T. Mahana a rozwój potęgi morskiej USA w latach 1890-1914, Częstochowa: Instytut Geopolityki, 2014.
 • Krejčí, Oskar. Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy, Praha: Professional Publishing 2016.
 • Laenen, Ria. Russia's "near Abroad" Policy and Its Compatriots (1991-2001). A Former Empire in Search of a New Identity, Loueven: a-Press 2008.
 • Lowe, James T. Geopolitics and War: Mackinder's Philosophy of Power, (Washington: University Press of America, 1991.
 • Lukes Igor, Goldstein Erik. Introduction w: The Munich Crisis 1938: Prelude to World War II, ed. Erik Goldstein, Igor Lukes, London - Portland: Frank Class 2005.
 • Macała, Jarosław. "Nieco zapomniany. O Karlu Haushoferze słów kilka", Geopolityka,, 1 (2008), 71-84.
 • Macała, Jarosław. Koncepcja geopolitycznego trójkąta mocarstw. Kontinentalblock wg Karla Haushofera, "Geopolityka", 2 (2009).
 • Mackinder, Halford John. "The Geographical Pivot of History", Geographical Journal, 4/23 (1904), 421-444.
 • Mackinder, Halford John. Democratic Ideals and Reality, Westport, Conn.: Greenwood Press, 1981.
 • Mackinder, Halford John. Money-power and Man-power, (London: Simkin-Marshall, 1906).
 • Mackinder, Halford John. The Nations of the Modern World, London: George Philip & Son 1924.
 • Majka, Jan. "Duginiada", Przegląd Geopolityczny, 11 (2015), 113-120.
 • Malak, Kazimierz. Czynnik wojskowy w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej (1991-2000), Warszawa: AON 2001.
 • Matuszewski, Ignacy. O co walczymy?, New York: Związek Obrony Narodowej in. Józefa Piłsudskiego, 1942.
 • Megoran, Nick. "Revisiting the "pivot". The influence of Halford Mackinder on analysis of Uzbekistan's international relations", Journal of the Royal Geographical Society of London, 4/170 (2005), 347-358.
 • Misiarz, Radosław. "Alfred Thayer Mahan - ojciec amerykańskiego imperializmu", Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, 11 (2010), 43-60.
 • Moczulski, Leszek. Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 2010, 75.
 • Moczulski, Leszek. Europa Ojczyzn 2004. Geopolityka, gospodarka, cywilizacja, Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 2003.
 • Műller, Harald. "German Foreign Policy after Unification". In: The New Germany and the New Europe, ed. Paul B. Stares, Washington 2010.
 • Murphy, David T. The Heroic Earth. Geopolitical Thought in Weimar Germany 1918-1933, Ohio: The Kent State University Press, 1997.
 • Musiał, Bogdan. Na zachód po trupie Polski, Warszawa: Prószyński i Sp-ka 2009.
 • Neumann, Iver B. "The Geopolitics of Delineating "Russia" and "Europe". The creation of the »Other« in European and Russian Tradition", In: Geopolitics in Post-Wall Europe: Security, Territory and Identity, ed. Ola Tunander, Pavel K. Baev, Victoria Ingrid Einagel, London: Sage Publications Ltd. 1997.
 • Nowak, Andrzej. Pierwsza zdrada Zachodu, 1920- zapomniany appeasement, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2015.
 • Offe, Claus. Europe Entrapped, Cambridge: Cambridge University Press 2015.
 • O'Sullivan, Peter. Geopolitics, London-New York: American Geographical Society 2014.
 • Ó Tuathail, Gearoid. "Introduction. Thinking critically about geopolitics", In: The Geopolitics Reader, ed. Simon Dalby, Paul Routledge, Gearoid Ó Tuathail, London: Routledge, 1998.
 • Parker, Henry William. Mackinder: Geography as an Aid to Statecraft, Oxford: Oxford University Press 1982.
 • Paruch, Waldemar. Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926-1939, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2005.
 • Pieresliegin, Sergiej. "Samouczitiel igry na "mirowoj szachmatnoj doskie". Osnowanie poniatija gieopolitiki", w: Klassika gieopolityki. XIX wiek, ed. Kiryl Koroljew, Moskwa: Izdatielstwo Ast 2003.
 • Rydwański, Oskar. tłum. i oprac. "Geograficzna oś historii, Geographical Pivot of History by sir Halford Mackinder", Polityka i Bezpieczeństwo, 2 (2011), 177-202.
 • Sengupta, Anita. Heartlands of Eurasia: The Geopolitics of Political Space, (Lanham Maryland: Lexington Books 2009.
 • Shirer, William L. The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany, New York: Simon and Schuster 1960.
 • Snyder. Timothy. Skrwawione Ziemie: Europa między Hitlerem a Stalinem, Warszawa: Świat Książki 2011.
 • Stańczyk, Jerzy. Przeobrażenia międzynarodowego układu sił w Europie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych: Analiza uwarunkowań i mechanizmów w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa: ISP PAN 1999.
 • Sumida, Jon. Alfred Tayer Mahan, Geopolitician, w: Geopolitics, Geography and Strategy, ed. Collin S. Gray, Geoffrey Sloan, London-New York: Taylor and Francis 2013.
 • Sykulski, Leszek. "Koncepcja radykalnego podmiotu i "czwarta teoria polityczna" Aleksandra Dugina w kontekście bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej", Przegląd Geopolityczny, 8 (2014), 229-242.
 • Wandycz, Piotr. Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków: Znak, 1995.
 • White, George W. Nation, State and Territory. Origins, Evolutions and Relationships, t. 1, Lanham, Maryland: Rowman&Littlefield Publishers, 2007.
 • Wieczorkiewicz, Paweł. Łańcuch śmierci. Czystka w Armii Czerwonej 1937-1939, Warszawa: Bellona 2001.
 • Wojnowski, Michał. "Aleksandr Dugin a resorty siłowe Federacji Rosyjskiej. Przyczynek do badań nad wykorzystaniem geopolityki przez cywilne i wojskowe służby specjalne we współczesnej Rosji", Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 6/10 (2014), 11-36.
 • Wolff-Powęska, Anna. Doktryna geopolityki w Niemczech, Poznań: Instytut Zachodni, 1979.
 • Znamierowska Rak, Elżbieta. "Pojęcie i tożsamość Europy Środkowo-Wschodniej w historiografii makroregionu i opinii elit Zachodu", Studia z dziejów Rosji i Europy-Środkowowschodniej, XLV (2010), 6-19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554029

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.