PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 3 | 43--56
Tytuł artykułu

Realizacja połączenia odwrotnego a klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania

Warianty tytułu
Downstream Mergers and General anti-Avoidance Rules
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ani przepisy prawa handlowego, ani prawa podatkowego nie przewidują szczególnych unormowań w zakresie połączenia, w którym spółka dominująca jest przejmowana przez jej spółkę zależną. Ten typ połączenia, zwany w doktrynie "odwrotnym" (downstream merger), może przynieść grupie kapitałowej korzyści biznesowo-ekonomiczne. Jednocześnie, przy odpowiednim ukształtowaniu struktury połączenia, downstream merger może być neutralny podatkowo. Dotychczas w literaturze ten typ połączenia występował głównie w kontekście pojawiających się problemów prawnych lub rachunkowych, rzadziej jednak podlegał analizie z perspektywy ściśle podatkowej. Opisywana w niniejszym artykule perspektywa podatkowa dotyczy niektórych zagadnień podatkowych, takich jak kwestia sukcesji podatkowej i rozliczania straty, odsetek od kredytu (pożyczki) w kosztach uzyskania przychodu spółki przejmującej po połączeniu oraz zastosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania6do samego połączenia, jak i połączenia realizowanego w scenariuszu zakładającym rozliczenie odsetek od kredytu (pożyczki) w kosztach podatkowych spółki przejmującej po połączeniu lub rozliczenie straty podatkowej przed 1.01.2018 r., a także uzasadnienia ekonomicznego restrukturyzacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, sądów administracyjnych i interpretacjach organów podatkowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Neither the provisions of commercial law, nor those of tax law provide for any special norms relating to mergers where the parent is acquired by its subsidiary. This kind of merger, referred to in literature as 'downstream merger', can give a group or companies business and economic benefits. At the same time, when appropriately structured, a downstream merger can be tax-neutral. So far this type of merger has been mentioned in literature in the context of the appearing legal or accounting problems, but less often analysed strictly from the tax point of view. The tax point of view, described in this article, concerns certain tax issues, such as tax succession and the settlement of loss and interest on loans in the tax-deductible costs of the merging company after the merger and application of the general anti-avoidance rule and the specific anti-avoidance rule to the merger as such, as well as a merger carried out according to the scenario assuming that interest on a loan is to be included tax-deductible costs of the merging company after the merger or tax loss settlement before 1 January 2018. There is also a discussion of the economic justify cation of restructuring in the light of case law of the Court of Justice, administrative courts and interpretations of tax authorities.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
43--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Firma Doradcza KPMG
 • Firma Doradcza KPMG; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Czerwiński M., Sołtysiak P., Podatkowa neutralność połączenia odwrotnego, "Monitor Podatkowy" 2017/12, s. 17-23.
 • Czerwiński M., Sołtysiak P., Procedura połączenia odwrotnego z perspektywy prawnej i rachunkowej, "Monitor Prawniczy" 2017/19, s. 1032-1038.
 • Fiema-Kurek J., Przepisy Dyrektywy a krajowe klauzule zapobiegające unikaniu opodatkowania, "Monitor Podatkowy" 2017/6, s. 10.
 • Filipczyk H., Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych, "Przegląd Podatkowy" 2016/9, s. 18.
 • Filipczyk H., Stosowanie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania - zagadnienia wybrane, "Monitor Podatkowy" 2016/7, s. 13-14.
 • Gregorczyk M., Downstream mergers w prawie polskim - zagadnienia prawnohandlowe przejęcia odwrotnego i kierunki zalecanej regulacji, "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ" 2017/9, s. 57-68.
 • Guzek M., Stefaniak M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, "Monitor Podatkowy" 2016/11, s. 26.
 • Jerzmanowski J., O potrzebie nowelizacji przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczących łączenia się spółek - na przykładzie tzw. połączeń odwrotnych [w:] N. Buchowska, P. Filipiak, B. Guzik, Prawo wobec wyzwań współczesności, t. 8, red. P. Wiliński, Poznań 2014, s. 110-111.
 • Jerzmanowski J., Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. połączenia odwrotnego, "Glosa" 2012/2, s. 82-87.
 • Jerzmanowski J., Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2013/8, s. 44-49.
 • Jezierski T., Połączenie odwrotne spółek kapitałowych w aspekcie prawa handlowego i podatkowego, "Monitor Podatkowy" 2008/9, s. 9-13.
 • Karwat P., Klauzula ogólna a przepisy szczególne przeciwdziałające unikaniu opodatkowania, "Przegląd Podatkowy" 2016/12, s. 14.
 • Kożuchowski M., Woźniak B., Umorzenie akcji własnych nabytych w wyniku połączenia odwrotnego, "Forum Prawnicze" 2015/6, s. 70-82.
 • Kwaśnicki R.L., Przejęcie spółki dominującej przez jej spółkę zależną tzw. down stream merger, "Radca Prawny" 2006/5, s. 47-59.
 • Maruchin W., Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych jako przejaw uszczelniania systemu podatkowego czy nadawania nowych przywilejów podatnikom?, "Monitor Podatkowy" 2016/11, s. 12.
 • Mazgaj M., Przejęcie spółki dominującej przez jej spółkę zależną, "Przegląd Prawa Handlowego" 2011/10, s. 43-47.
 • Mazgaj M., Wieloszczeblowe połączenia down stream merger, "Przegląd Prawa Handlowego" 2012/5, s. 50-53.
 • Opalski A., Europejskie prawo spółek. Zasady prawa europejskiego i ich wpływ na polskie prawo spółek, Warszawa 2010, s. 413.
 • Opalski A., Achramowicz W., Kontrowersje wokół przejęcia spółki dominującej przez zależną spółkę z o.o., "Monitor Prawa Handlowego" 2013/5, s. 5-15.
 • Pietrzykowski H., Podstawy prawa intertemporalnego. Zmiany przepisów a problemy stosowania prawa, Warszawa 2011, s. 80-81.
 • Pinior P., Przejęcie spółki dominującej przez spółkę zależną, "Prawo Spółek" 2007/10, s. 21-29.
 • Pyka M., Przejęcie dominującej spółki akcyjnej przez jej zależną spółkę z o.o., "Przegląd Prawa Handlowego" 2013/12, s. 52-58.
 • Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2014, s. 1056.
 • Solarz K., O dopuszczalności downstream mergers w świetle regulacji Kodeksu spółek handlowych, "Biuletyn Koła Naukowego Prawa Spółek" 2012/3, s. 3-12.
 • Wójcik A., Przejęcie odwrotne i jego wpływ na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, "Studia Iuridica Lublinensia" 2014/21, s. 239-247.
 • Wyciślok J., Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie, Warszawa 2014, s. 48.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.