PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 36 | 23--36
Tytuł artykułu

Ulga na działalność badawczo-rozwojową jako podatkowa zachęta do ponoszenia nakładów w obszarze B+R

Autorzy
Warianty tytułu
Relief for Research and Development as a Tax Incentive to Incur Expenditures on R & D Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacje i zachodzący wraz z nimi rozwój przedsiębiorstw w ostatnim czasie są kluczowym aspektem charakteryzującym współczesny sektor przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mają zaś świadomość coraz większego znaczenia lokowania kapitału w nowoczesne rozwiązania, ulepszania własnych produktów lub świadczonych usług oraz podnoszenia standardów prowadzonej działalności. Polski rząd, chcąc skłonić przedsiębiorstwa do inwestowania w nowe technologie i rozwój działalności, już od kilku lat zachęca przedsiębiorców do dokonywania wydatków na rzecz prac badawczo-rozwojowych (B+R) za pomocą podatkowej ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zmian w przepisach podatkowych dotyczących ulgi na działalność badawczo-rozwojową na przestrzeni ostatnich lat oraz sprawdzenie na podstawie danych GUS, czy stopniowe zwiększanie ulgi podatkowej na tego typu wydatki wpłynęło na zwiększanie nakładów przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową. W pierwszej części artykułu opisano istotę działalności badawczo-rozwojowej. W drugiej omówiono przepisy podatkowe dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową obowiązujące w ostatnich latach. W trzeciej części zaprezentowano, jak kształtowały się nakłady wewnętrzne przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową według danych GUS na przestrzeni ostatnich kilku lat oraz przeanalizowano, czy wraz ze wzrostem ulg podatkowych z zakresu B+R wzrastały nakłady przedsiębiorstw w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovations and the ongoing development of enterprises are a key aspect characterizing the modern enterprise sector. Entrepreneurs are aware of the importance of investments in modern solutions, improvement of own products or services and raising the standards of conducted activity. The Polish government, wanting to stimulate enterprises to invest in new technologies and business development, has been encouraging entrepreneurs to make expenditures for research and development works by means of tax relief for research and development activities for several years. The aim of this article is to present changes in tax regulations regarding the relief for research and development activities over the last years and to check, based on the Central Statistical Office data, whether gradual increase of tax relief for this type of expenditure affected increasing the expenditures of enterprises for research and development. The first part of the article describes the essence of research and development activity. The second one discusses tax regulations concerning the relief for research and development activities in force in recent years. The third part presents the internal expenditures of enterprises on research and development activities according to the data of the CSO over the past few years, and analyzed whether, together with the increase in tax allowances in the field of R & D, the expenditures of enterprises in this area increased. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
36
Strony
23--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Bibliografia
 • Acs, Z., Audretsch, D. (1990). Innovation and Small Firms. Cambridge: MIT Press.
 • Akcali, B.Y., Sismanoglu, E. (2015). Innovation and the Effect of Research and Development (R&D) Expenditure on Growth in Some Developing and Developed Countries. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 768-775.
 • Ayming Polska (2018). Ulga B+R raport 2018. Krok milowy w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Pobrane z: https://www.ayming.pl/nasze-obszary/dotacje-i-ulgi-b-r/ dotacje-i-ulgi-b-r/raport-ayming-ulga-b-r-krok-milowy-w-rozwoju-innowacyjnosci- -przedsiebiorstw (24.08.2018).
 • Crepsi, F., Pianta, M. (2008). Diversity in Innovation and Productivity in Europe. Journal of Evolutionary Economics, 18 (3), 529-545.
 • Deloitte (2018). Central European Corporate R&D Report 2018. Pobrane z: https://www2. deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/innowacje/ce- -corporate-research-development-report.html (24.08.2018).
 • Dodgson, M. (2018). Technological Collaboration in Industry: Strategy, Policy and Internationalization in Innovation. London: Routledge.
 • Dolata, S. (2013). Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dorozik, L., Stanielewicz, J., Walczak, B. (2008). System podatkowy Polski. Szczecin: PTE.
 • GUS (2018a). Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (25.08.2018).
 • GUS (2018b). Pobrane z: https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_ i_rozwojowa.pdf (23.08.2018).
 • Kaźmierski, A. (red.) (2014). Meritum Podatki 2014. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.04.1997. Dz.U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 • Majkowska, M. (2018). Ulga B+R powoli się rozpędza. Skorzystało z niej dwa razy więcej firm. Dziennik Gazeta Prawna, 17 lipca.
 • Ministerstwo Finansów (2018a). Pobrane z: http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ulgi/-/asset_publisher/ Id8O/content/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-w-2016-roku (23.08.2018).
 • Ministerstwo Finansów (2018b). Pobrane z: https://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ulgi/-/asset_ publisher/Id8O/content/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-w-2018-r (23.08.2018).
 • Ministerstwo Finansów (2018c). Pobrane z: https://www.finanse.mf.gov.pl/wszystkie-aktualnosci/-/ asset_publisher/Id8O/content/ulga-podatkowa-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa (23.08.2018).
 • Stabryła, A., Małkus, T. (red.) (2014). Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Mfiles.pl.
 • Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2018, poz. 1509, z późn. zm.
 • Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2018, poz. 1036, z późn. zm.
 • Ustawa z 29.08.1997. Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2018, poz. 800, z późn. zm.
 • Ustawa z 30.05.2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dz.U. 2018, poz. 141, z późn. zm.
 • Wolański, R. (2009). System podatkowy w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.