PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2014) | nr 1 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach | 103--116
Tytuł artykułu

Akcesja Polski do UE i jej wpływ na strumienie handlu z nowymi państwami członkowskimi (UE-10)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accession of Poland to the EU and Its Impact on Trade Flows with the New Member States (EU-10)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiązało się m.in. z przyjęciem całości acquis communautaire w obszarach: "swobodny przepływ towarów" oraz "unia celna" i oznaczało gruntowną zmianę dotychczasowych zasad i reguł handlu ze wszystkimi partnerami. Niniejsze opracowanie jest prezentacją wyników analizy zmierzającej do weryfikacji hipotezy, iż nowe warunki handlu, wynikające z akcesji do UE, miały istotny wpływ na dynamikę i strukturę obrotów towarowych Polski, nie tylko w relacji z krajami UE-15, ale zwłaszcza w handlu z nowymi państwami członkowskimi (UE-10). W analizie wykorzystano najważniejsze badania prowadzone w tym zakresie. Całość prezentowanej analizy zamykają wnioski i uwagi końcowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The accession of Poland to the European Union required, inter alia, the adoption of the whole acquis communautaire in the areas of free movement of goods and customs union and meant a major change in the existing principles and rules of trade with all partners. This study is a presentation of the results of analysis designed to verify the hypothesis that the new terms of trade resulting from the accession to the EU, have had a significant impact on the dynamics and structure of Polish foreign trade turnover, not only in relation to the EU-15 countries, but especially in trade with the new Member States (EU-10). The analysis used the most recent and important studies conducted in this field. The presented analysis concludes with conclusions and final remarks. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bilski J., Kłysik-Uryszek A. (red.), Globalne aspekty kryzysu strefy euro, Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomica nr 273, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • 2. Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
 • 3. Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 1998.
 • 4. Czarny E., Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2013.
 • 5. Czarny E., Śledziewska K., Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa 2009.
 • 6. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - na jakich zasadach?, UKIE, Warszawa, 2003.
 • 7. EasyComext - Eurostat - International Trade [online], http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • 8. Kaliszuk E., Błaszczuk M., Mroczek W., Przystupa J., Władyniak A., Analiza konsekwencji członkostwa dla wymiany handlowej [w:] Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku członkostwa, UKIE, Warszawa 2005.
 • 9. Kawecka-Wyrzykowska E., Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej UE [w:] Polska w Unii Europejskiej, Praca zbiorowa pod red. E. Kaweckiej- Wyrzykowskiej, IKCHZ, Warszawa 2004.
 • 10. Miklaszewski S., Garlińska-Bielawska J., Pera J., (red.), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa 2011.
 • 11. Molendowski E., Globalny kryzys finansowo-gospodarczy - skutki i metody łagodzenia w Nowych Państwach Członkowskich UE [w:] Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, S. Miklaszewski, J. Garlińska-Bielawska, J. Pera (red.), Difin, Warszawa 2011.
 • 12. Molendowski E., Integracja handlowa w Nowych Państwach Członkowskich (UE- 10). Doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Difin, Warszawa 2012.
 • 13. Molendowski E., Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2007.
 • 14. Molendowski E., Stanek P., Globalny kryzys finansowy i strefy euro a sytuacja fiskalna nowych państw członkowskich (UE-10) [w:] J. Bilski, A. Kłysik-Uryszek (red.), Globalne aspekty kryzysu strefy euro, Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 273, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • 15. Poland in the globalised world, [w:] 5 years of Poland in the European Union, Office of the Committee for European Integration, Warsaw 2009.
 • 16. Synowiec E., Funkcjonowanie rynku wewnętrznego [w:] Unia Europejska, tom I, Praca zbiorowa pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej i E. Synowiec, Warszawa, IKCHZ, Warszawa 2004.
 • 17. Viner J., The Customs Union Issue, Carnegie Endowment for International Peace, New York, 1950.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554443

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.