PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 61--69
Tytuł artykułu

Wpływ renowacji trwałego użytku zielonego na niektóre parametry produkcyjno-ekonomiczne w warunkach konwencjonalnych

Warianty tytułu
The Effect of Renovation of the Permanent Grassland on Some Economic Evaluation Parameters in Conventional Condition
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było wyznaczenie optymalnego, pod względem produkcyjnym, jakościowym i ekonomicznym sposobu renowacji użytku zielonego oraz dostarczenie informacji, która z trzech mieszanek bobowato-trawiastych porównywanych w badaniach, może być przydatna do renowacji użytku zielonego. Badania polowe przeprowadzono w latach 2013-2016 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie. Badanymi czynnikami były 3 sposoby renowacji użytku zielonego (czynnik I) i 3 mieszanki bobowato-trawiaste (czynnik II). Uzyskano podobne wyniki produkcyjne ze względu na porównywane sposoby renowacji i mieszanki zastosowane do podsiewu zdegradowanego użytku zielonego. Najmniejsze efekty produkcyjne i nieco większe koszty jednostkowe produkcji energii i białka uzyskano na runi odnawianej metodą uproszczoną po herbicydzie i siewie bezpośrednim mieszanki siewnikiem szczelinowym (obiekt 3.) oraz gdy do podsiewu runi zastosowano mieszankę Cent 4.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to determine the optimum production, quality and economical evaluation of three methods of permanent grassland renovation and providing information which of the 3 legumes-grass mixtures would be most useful for restoration of permanent grassland. The studied factors investigated were: 3 ways of permanent grassland renovation use (factor I) and the 3 legumes-grass mixtures (factor II). Similar production results were obtained due to the compared methods of renovation of permanent grassland and legume-grass mixtures applied to the undersown crop of degraded permanent grassland. There was a tendency to obtain the smallest production effects and slightly higher unit costs of energy production and protein on the sward renewed by the simplified method after herbicide applied and direct sowing of the legume-grass mixtures seed with a slotted seed drill (object 3.) and when the Cent 4 mixtures was for the sward.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
61--69
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Aktualności Rolnicze nr 1-12. 2016. Końskowola: WODR.
 • 2. Barszczewski Jerzy, Halina Jankowska-Huflejt, Stanisław Twardy. 2015. Metody odnawiania łąk i pastwisk. [W] Racjonalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych w Polsce w różnych warunkach glebowych i systemach gospodarowania (Methods for renewing meadows and pastures. [In] Rational use of production potential of permanent grasslands in Poland in various soil conditions and management systems), ed. Jerzy Barszczewski, 125-150. Falenty: Wydawnictwo Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
 • 3. Barszczewski Jerzy, Jerzy Terlikowski, Barbara Wróbel. 2016. Efekty podsiewu łąk grądowych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych (The effect of overdrilling of dry meadows in different habitat conditions). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 16 3(55): 5-22.
 • 4. Barszczewski Jerzy, Jerzy Terlikowski, Barbara Wróbel. 2017. Ocena skuteczności metod poprawy składu florystycznego trwałych użytków zielonych w gospodarstwach północnego oraz wschodniego regionu Polski (Evaluation of the effectiveness of methods of permanent grasslands improvement in farms located in north-eastern region of Poland). Polish Journal of Agronomy 29: 17-27.
 • 5. Baryła Ryszard, Mariusz Kulik. 2011. Podsiew zdegradowanych zbiorowisk trawiastych metodą ich regeneracji przyjazną środowisku (The overdrilling of degraded grass communities as an environmentally-friendly method of their regeneration). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży 47: 7-17.
 • 6. Baryła Ryszard, Mariusz Kulik. 2012. Podsiew jako sposób poprawy runi łąk i pastwisk w aspekcie komponowania mieszanek (Overdrilling as a means of improving the sward of meadows and pastures from the perspective of composing mixtures). Łąkarstwo w Polsce (Grassland Science in Poland) 15: 9-28.
 • 7. Gaweł Eliza. 2017. Influence of renovation of grassland on sward yields in the conditions of organic farming. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 62 (3): 105-111.
 • 8. Gaweł Eliza, Andrzej Madej. 2015. Ocena ekonomiczna wydajności runi pastwiska bobowato-trawiastego w zależności od intensywności koszenia niedojadów (Economic evaluation of the sward productivity legume-grass pastures depending on the intensity of cutting ungrazed sward). Roczniki Naukowe SERiA XVII 3:85-90.
 • 9. Gaweł Eliza, Andrzej Madej, Mieczysław Grzelak. 2017. Ocena ekonomiczno-produkcyjna dwóch sposobów renowacji użytku zielonego z wykorzystaniem mieszanek bobowato-trawiastych w warunkach ekologicznych (Economic and production evaluation of two methods of permanent grassland renovation of the use of legume-grass mixtures in the condition of organic farming). Roczniki NaukoweSERiA XIX 5:72-79.
 • 10. GUS. 2018. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 roku (Production of agricultural and horticultural crops in 2017), https://produkcja_upraw_rolnych_i_ogrodniczych_w_2017%20(13).pdf.
 • 11. Janicka Maria, Jakub Łukoszyk. 2006. Poprawa składu gatunkowego runi łąkowej z różnym udziałem Deschampsia caespitosa metodą siewu bezpośredniego (Improvement of species composition of meadow sward with different share of Deschampsia caespitosa by direct sowing method). Łąkarstwo w Polsce (Grassland Science in Poland) 9: 67-78.
 • 12. Klepacki Bogdan, Barbara Gołębiewska. 2002. Opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych. [W] Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych (Profitability of edible potatoes production. [In] Production and market of edible potatoes), ed. J. Chotkowski, 40-49. Warszawa: Wieś Jutra.
 • 13. Krzywiecki Stanisław. 2003: Pasze z łąk i pastwisk w żywieniu krów mlecznych (Feed from meadows and pastures in the nutrition of dairy cows). Wieś Jutra 4: 32-34.
 • 14. Rynek Rolny nr 3-8. 2016,Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 15. Terlikowski Jerzy, Jerzy Barszczewski. 2015. The effectiveness of permanent grassland renovation under different soil and climatic conditions. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 60 (4): 112-119.
 • 16. Warda Marianna. 2000. The effect of soil conditions on the maintenance of Lolium perenne and Trifolium repens in pasture sward. Grassland Science in Europe 5: 104-106.
 • 17. Wolski Karol. 2001. Wpływ różnych sposobów renowacji na plonowanie i wartość pokarmowa runi łąkowej (The influence of different methods of restoration on the yield and nutritional value of meadow sward). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 479: 278-295.
 • 18. Wolski Karol, Antoni Bartmański, Jan Gawęcki. 2006. Wpływ różnych metod renowacji łąk z wykorzystaniem Festulolium na skład botaniczny i plon runi (The influence of various methods of restoration of meadows with the use of Festulolium on botanical composition and yield of sward). Łąkarstwo w Polsce (Grassland Science in Poland) 9: 245-251.
 • 19. Zarudzki Ryszard, Jan Zastawny, Eugeniusz R. Grela, Adam Traczykowski. 2000. DLG - klucz organoleptycznej oceny jakości i szacowania wartości pokarmowej pasz objętościowych (DLG - the key to the organoleptic assessment of the quality and estimation of the nutritional value of roughage). Gdańsk: WODR.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.