PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 261 | 249
Tytuł artykułu

Ocena sprawności realizacji projektów

Autorzy
Warianty tytułu
An Assessment of Project Implementation Efficiency
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem badawczym jest opracowanie uniwersalnych metod oceny sprawności realizacji projektów. W pracy przyjęto następujące cząstkowe cele badawcze: powiązanie dorobku filozofii praktyczności, prakseologii, zarządzania oraz matematyki w celu uzyskania efektu sprawnościowego w zakresie oceny projektów, identyfikacja kryteriów ilościowych i jakościowych służących do oceny sprawnej realizacji projektów, sformułowanie ramowej metodyki oceny projektów, udoskonalenie metody EVM wykorzystywanej do zarządzania i bieżącej oceny projektu z uwzględnieniem parametrów czasu i kosztów, opracowanie metod służących do oceny projektu bezpośrednio po jego zakończeniu, zastosowanie zaproponowanych autorskich metod do oceny zróżnicowanych projektów zrealizowanych w praktyce, wyznaczenie kierunków badawczych na podstawie empirycznej oceny sprawnej realizacji projektów. W monografii autorka podejmuje próbę weryfikacji dwóch hipotez badawczych. Hipoteza główna została sformułowana następująco: "Uzupełnienie katalogu miar prakseologicznych do oceny realizacji projektów obiektywizuje ocenę realizowanych projektów i jest niezbędne do ich pełnej oceny". Hipoteza pomocnicza stanowi, że: "Zastosowanie uniwersalnych metod ilościowych do oceny sprawności realizacji projektów zwiększa obiektywizację ich oceny". (fragment tekstu)
EN
The monograph presents an interdisciplinary approach to assessing project implementation efficiency, using knowledge from the philosophy of pragmatism, praxeology, management and mathematics. The main research aim was to develop universal methods of assessing project implementation efficiency. The monograph contains five chapters. The first chapter presents the history of praxeological thought and the essence and elements of action. It looks at various methodological theories and traditions in describing human activities in sociology and economy. The chapter provides a multi-faceted notion of efficiency and guidelines for effective action. The category of efficiency is the most general assessment of actions and contains basic forms of efficiency (effectiveness, advantageousness and economy). Moreover, forms of effective and ineffective actions are discussed. Finally, the notion of efficiency with a view to interpretative differences in Polish and foreign literature has been analysed. The second chapter focuses on legal ramifications of implementing projects in view of European Union law and the norms of Polish law. The institutional and personal conditions of project implementation, which have a significant impact on the efficiency of project implementation and assessment, are discussed. The discussion was intended to define the level of integration of the structure of an organisation and the organisational structure of a project, the selection of an appropriate structural solution, as well as building project teams. The third chapter addresses the gap in the professional literature in terms of project assessment. It presents the author's concept for assessing project implementation efficiency, based largely on a praxeological approach and the following four stages. This concept was based on four assumptions: taking into account the phase character of project implementation, assessing a project at various stages of its implementation, taking into account the praxeological measures, and expanding parameters of the so-called project triangle (time, costs, quality) by new, soft parameters concerning strategic and social effects. The concept includes three stages of project assessment: an ex ante assessment, an on-line assessment stage and on-line prediction stage and, third, ex post immediate assessment (immediately after project completion). The third stage can also include an optional performance efficiency and additional conditional ex post finale assessment. Four of the author's assessment methods are also presented. The first one concerns the on-line and on-line prediction assessment of total costs and total time of project implementation using third degree polynomial for approximation of an "S" type function in the EVM method. The subsequent three methods of ex post immediate assessment of project implementation efficiency (simplified, basic, expanded) apply to the third stage of assessment. To facilitate project assessment in terms of qualitative criteria, "checklists", which serve to develop partial efficiency for social effects, have also been developed. The fourth chapter focuses on methods for monitoring effective project implementation using the parameters of time and cost. It also describes the quantitative parameters for risk analysis and defines updated time and the cost of finishing of a project. Finally, the problem of changes in a schedule and managing a project portfolio are discussed. The fifth and final chapter presents the author's own research using three proposed methods of ex post immediate assessment for effective project implementation. In the course of that research, 110 varied projects implemented in practice were subjected to assessment. The analyses provide the basis for recommending the author's methodology of project assessment in business practice and by assessing institutions. Finally, the conclusion addresses the validity of the research hypotheses, then provides an overview of new developments in efficient project implementation. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (2013), wyd. 5, PMI, USA.
 • Adair J. (2001), Anatomia biznesu. Budowanie zespołu, Studio Emka, Warszawa.
 • Adamczyk J., Nitkiewicz T. (2007), Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Adamiecki K. (1985), O nauce organizacji, PWE, Warszawa.
 • Aldag R.J., Stearns T.M. (1987), Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati.
 • Anabari F.T. (2003), Earned Value Project Managament. Method and Extensions, "Project Management Journal", December.
 • Antoszkiewicz J.D. (1997), Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemu, Poltext, Warszawa.
 • Arfken G.B., Weber J.W. (2001), Mathematical Models for Physicist, Harcourt Academic Press, Burlington, MA.
 • Arystoteles (2000), Dzieła wszystkie, t. 5, PWN, Warszawa.
 • Audi R. (1993), Action, Intention, and Reason, Cornell University Press, Ithaca, New York.
 • Bacon F. (2004), Szkice polityczno-etyczne, De Agostini, Warszawa.
 • Bahrens W., Hawranek P.M. (1993), Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa.
 • Banaszak B. (2012), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa. Bartnik C. (2001), Historia filozofii, Gaudium, Lublin.
 • Bennoun K., Meredith G., Marchant T. (2010), Improved Capital Budgeting Decision Making: Evidence from Canada, "Management Decision", vol. 48, nr 2.
 • Bentley C. (2003), PRINCE2 A Practical Handbook, Elsevier-Verlag.
 • Bergson H. (2006), Materia i pamięć, esej o stosunku ciała do ducha, Wydawnictwo Sowa, Kraków.
 • Bhote K., Bhote A.K. (2000), World Class Quality. Using Design of Experiments to Make It Happen, Amacom, New York.
 • Białyszewski H. (1972), Wstęp do wydania polskiego (w:) Talcott Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • Bielski M. (1996), Organizacja, istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bielski M. (2004), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Biggs S., Smith S. (2003), A Paradox of Learning in Project Cycle Management and the Role of Organizational Culture, "World Development", October, vol. 31, nr 10.
 • Bonnal P., de Jonghe J. (2003), The LHC Project EVM System, Project Science Workshop, Aspen Co., 3 October.
 • Bourdeau L. (1882), Théorie des sciences. Plan de science intégrale, Germer-Baillière et Cie, Paris.
 • Bourdeau L. (1990), Teoria nauk. Projekt nauki zintegrowanej (przekład polski, fragment), "Prakseologia", nr 1-2.
 • Bradley K. (2003), Podstawy metodyki PRINCE2, Centrum Rozwiązań Menadżerskich, Warszawa.
 • Branderburg H. (2002), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Bratman M. (1987), Intention, Plans, and Practical Reason, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Bukłaha E. (2013), Zasady oceny projektów w metodyce PRINCE2 (w:) Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Burczak K., Dębiński A., Jońca M. (2013), Łacińskie sentencja i powiedzenia prawnicze, C.H. Beck, Warszawa.
 • Burke R. (1999), Project Management. Planning & Control Techniques, John Wiley & Sons Ltd., Chichester-Toronto.
 • Butler E. (2010), Ludwig von Mises - kompendium myśli ekonomicznej, Instytut Globalizacji, Warszawa.
 • Cabała P. (2007), Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Caldwell B. (1994), Beyond Positivism. Economic Methodology in the Twentieth Century, Routledge, London.
 • Carr A. (1999), Czy opłaca się blefować w biznesie? (w:) G.D. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa.
 • Chandler A. (1962), Strategy and Structure, Chapters in the History of the Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge MA.
 • Chrościcki Z. (2001), Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi, C.H. Beck, Warszawa.
 • Cioffi D.F. (2005), A Tool for Managing Project: An Analytic Parametrization of the S-curve, "International Journal of Project Management" 2001, vol. 23, nr 3.
 • Corovic R. (2006-2007), Why EVM Is Not Good for Schedule Performance Analyses (and how it could be...), "The Measurable News", www.earnedschedule.com/papers (data dostępu: 5.02.2016).
 • Cyfert S., Krzakiewicz K. (2017), Wprowadzenie do nauki o organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Czarnigowska A. (2008), Earned Value Method as a Tool for Project Control, "Budownictwo i Architektura" 2008, nr 3.
 • Dach Z. (2007), Mikroekonomia dla studiów licencjackich, Synaba, Kraków.
 • De Soto J.H. (2010), Szkoła austriacka ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość, Fijor Publishing, Warszawa.
 • De Soto J.H. (2011), Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • DeMarco T., Lister T. (2002), Czynnik ludzki. Skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Dobrzyński M. (1968), O psychologicznych problemach teorii organizacji, "Problemy Organizacji" 1968, nr 10.
 • Dolezal J. (2016), Projektovy management. Komplexne, prakticky a podle svetovych standardu, Grada Publishing, Praha.
 • Donnelly J.H. jr., Gibson J.L., Ivancevich J.M. (1992), Fundamentals of Management, Irwin, Homewood, Boston.
 • Drobniak A. (2002), Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Drzewiecki P. (1937/1938), Najcenniejszy skarb w życiu człowieka, Wydawnictwo Ligi Pracy, Warszawa.
 • Duncan W.R. (1996), A Guide to the Project Management Body of Knowledge - PMBOK Guide, Project Management Institute, Four Campus Boulevard.
 • Emblemsvag J. (2003), Life Cycle Costing, Activity Based Costing and Monte Carlo Methods to Manager Future Costs and Risiks, John Wiley & Sons, New York.
 • Engliš K. (1930), Begründung der Teleologie als Forum des empirischen Erkennens, Brünn.
 • European Organisation for Nuclear Research CERN (2002), Annual Report, vol. 1, Genewa.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu w dniu 15 października 1985 r., Dz.U. 1994, nr 124 poz. 607.
 • Evensmo J., Karlsen J.T. (2006), Earned Value Based Forecasts - Some Pitfalls, AACE International Transactions.
 • Fischer J.M., Ravizza M. (1993), Perspectives on Moral Responsibility, Cornell University Press.
 • Freeman R.E. (1984), Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Gasparski W. (1999), Prakseologia, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa.
 • Gasparski W., Pszczołowski T. (1983), Praxiological Studies. Polish Contributions to the Science of Efficient Action, PWN - D Reidel Publishing Company, Warszawa- Boston-London.
 • Geoff N. (2010), Likkert Scales, Levels of Measurement and the "Laws" of Statistics, "Advances in Health Science Education", vol. 15.
 • Gilson E. (1987), Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Pax, Warszawa.
 • Gorzelany-Dziadkowiec M., Kozień E. (2014), Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizacje projektów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 930.
 • Grzeszczyk T.A. (2012), Modelowanie ewaluacji projektów europejskich, Placet, Warszawa.
 • Grzeszczyk T.A. (2013a), Systemy ewaluacji projektów bazujące na wiedzy (w:) Zarządzanie wiedzą w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, red. K. Rostek, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Grzeszczyk T.A. (2013b), Towards the Model of Comprehensive Project Evaluation System, Faculty of Management, Warsaw University of Technology, Warsaw.
 • Grzeszczyk T.A. (2016), Development of Intelligent Models for Project Evaluation (w:) Dylematy rozwoju nauk o zarządzaniu. Perspektywa metodologiczna, red. P. Bartkowiak, A. Jaki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa.
 • Guzicki S. (1950), Organizacja pracy i kierownictwo, Warszawa.
 • Hawking S.W. (1990), Krótka historia czasu. Od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Alfa, Warszawa.
 • Highsmith J. (2005), APM. Agile Project Management, Mikom, Warszawa.
 • Hillson D. (2004a), Combining Earned Value Management and Risk Management to Create Synergy, Risk Doctor Position Paper.
 • Hillson D. (2004b), Earned Value Management and Risk Management: A Practical Synergy, PMI 2004 Global Congress Proceedings, Anaheim, California, USA.
 • Hines W.W., Montgomery D.C. (1990), Probability and Statistics in Engineering and Management Science, Wiley, New York.
 • Holstein-Beck M. (1987), Szkice o pracy, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Hostelet G. (1947), Metodologia naukowego badania czynności ludzkich, "Myśl Współczesna", t. 3-4.
 • Human Action: A Treatise on Economics (1966), 3rd ed., Henry Regnery, Chicago. Inżynieria produkcji (2017), red. R. Knosala, PWE, Warszawa.
 • ISO 10006, Quality Management Systems - Guidelines for Quality Management in Project (2003), International Standard Organization, Geneva.
 • ISO 21500:2012, Guidelines on Project Management (2012), International Organization for Standardization, Geneva.
 • Johnson P.H. (2005), Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości, przedsiębiorstwa, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Anderson S.R. (2008), Rachunek kosztów działań sterowanych czasem TDABC Time-driven Activity-based Costing, PWN, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (1991), The Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, USA.
 • Karmańska A. (2006), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Katz D., Kahn R.L. (1978), The Social Psychology of Organizations, Wiley, New York.
 • Katzenbach J.R., Smith D.K. (2001), Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna Wydawnicza, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Kaufman A., Fustier M., Drevet A. (1975), Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Kerzner H. (2003), Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey.
 • Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Kohler P.T. (2006), PRINCE2, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • Komunikat Komisji "Europa 2020" Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komisja Europejska, 3.03.2010, COM/2010/2020 końcowy.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483 ze zm.
 • Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r., Dz.U. 2011, nr 172 poz. 1018.
 • Kotarbiński T. (1957), Sprawność i błąd, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1958), Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1970), Sprawność i błąd, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1971), Niektóre zagadnienia epistemologii pragmatycznej (w:) Problemy efektywności badań naukowych, Materiały Sympozjum Naukowego 1970, WAP, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1972), Abecadło praktyczności, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1973), Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław- Gdańsk.
 • Kotarbiński T. (1986a), Marzy mi się taki układ świata (w:) T. Kotarbiński, Drogi dociekań własnych, PWN, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1986b), Myśli o ludziach i ludzkich sprawach, Ossolineum, Wrocław.
 • Kotarbiński T. (1999), Dzieła wszystkie. Prakseologia, cz. 1, Ossolineum, Wrocław.
 • Kotarbiński T. (2003), Dzieła wszystkie. Prakseologia, cz. 2, Ossolineum, Wrocław.
 • Kowal W. (2013), Skuteczność i efektywność - zróżnicowane aspekty interpretacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Kowal W. (2015), Sprawność organizacji. Emocjonalne, behawioralne i finansowe efekty działań marketingowych w ocenie skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kozarkiewicz A., Łada M. (2010), Zarzadzanie wartością projektów, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kozień E. (1999), Wykorzystanie metody "list kontrolnych" do diagnozowania rozwoju organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 529.
 • Kozień E. (2006), Zarządzanie międzynarodowym projektem informatycznym na przykładzie Europejskiego Laboratorium Cząstek Elementarnych CERN (w:) Nowoczesne zarządzanie: Koncepcje i instrumenty, red. M. Trocki, S. Gregorczyk, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Kozień E. (2007), Znaczenie biur wsparcia projektów we współczesnych organizacjach, Materiały X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Teoria i Praktyka", Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 • Kozień E. (2008), Znaczenie zespołów projektowych w zarządzaniu projektami, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 13, nr 249.
 • Kozień E. (2010), Zastosowanie struktury sieciowej w zarządzaniu projektami, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 101.
 • Kozień E. (2013), Analiza rozwoju małych i średnich firm porzez projekty (w:) Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, red. M. Matejun, K. Szymańska, Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Kozień E. (2014), Time Management in Project Management (w:) Knowledge, Economy, Society: Contemporary Tools of Organization Resources Management, red. P. Lula, T. Rojek, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.
 • Kozień E. (2015), Significance of Trust in Project Management (w:) Knowledge, Economy, Society: Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, red. B. Mikuła, T. Rojek, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.
 • Kozień E. (2017), Application of Aproximation Technique to On-line Updating of the Actual Cost Curve in the Earned Value Method, "Technical Transactions/Czasopismo Techniczne", vol. 9, nr 114, Cracow University of Technology.
 • Kożusznik B. (1996), Podmiotowość zespołu pracowniczego w organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1560, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia (2011), red. W. Kieżun, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kurnal J. (1969), Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Kwak Y.H., Ibbs C.W. (2002), Project Management Process Maturity (PM)2 Model, "Journal of Management in Engineering", vol. 18, nr 3.
 • Lampel J. (2001), The Core Competencies of Effective Project Execution: The Challenge of Diversity, "International Journal of Project Management", vol. 19, nr 8.
 • Landoni P., Corti B. (2011), The Management of International Development Project: Moving toward a Standard Approach or Differentiation? "Project Management Journal", April, vol. 42, nr 3.
 • Lech P. (2008), Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Lent B. (2005), Zarządzanie procesami prowadzenia projektów. Informatyka i telekomunikacja, Difin, Warszawa.
 • Leon J., Frąckiewicz J. (2000), Systemy sprawnego działania, teoria i praktyka, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów.
 • Likert R. (1932), A Technique for the Measurements of Attitudes, "Archives of Psychology", nr 140.
 • Lipke W., Henderson K. (2007), Earned Schedule - An Emerging Enhancement to EVM, www.pmicos.org/EVMDEC07.pdf.
 • Łada M., Kozarkiewicz A. (2010), Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, C.H. Beck, Warszawa.
 • Łętowska E. (2005), Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, "Państwo i Prawo", nr 4.
 • Łobos K. (2003), Teoria struktur organizacyjnych. Stan i perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Łubnicki N. (1962), O ostatecznym uzasadnieniu, "Studia Filozoficzne", nr 4.
 • Mahadik S.G., Bhangale P.P. (2013), Study & Analysis of Construction Project Management with Earn Value Management System, "International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering", vol. 3, nr 4.
 • Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009), OGC, The Stationery Office, London.
 • Manikowski A., Tarapata Z. (2002), Ocena projektów gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Martyniak Z. (1989), Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Martyniak Z. (2000), Efektywność organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 11.
 • Mathematical Derivation of the Bass Model (2012), Bass' Basement Research Institute (BBRI), http://www.bassbasement.org/BassModel (data dostępu: 5.02.2016).
 • Mead G.H. (1934), Social Psychology and Behaviorism (w:) Mind Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist, red. Ch.W. Morris, University of Chicago, Chicago.
 • Merton K.R. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 • Mises L. (1966), Human Action. A Treatise on Economics, Contemporary Books Inc., Chicago.
 • Mises L. (2011), Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • Moore J., Baker N. (1969), Computational Analysis of Scoring Models for R and D Project Selection, "Management Science", vol. 16, nr 4.
 • Morrison F. (1991), The Art of Modeling Dynamic Systems. Forecasting for Chaos, Randomness and Determinism, Multiscience Press Inc.
 • Murmis G.M. (1997), S Curves for Monitoring Project Progress, "Project Manage Journal", vol. 28, nr 3.
 • Mynarski S. (1995), Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków.
 • Nalepka A. (2001), Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków.
 • Nalepka A., Kozina A. (2007), Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Narbaev T., De Marco A. (2013), An Earned Schedule-based Regression Model to Improve Cost at Completion, "Journal of Project Management", vol. 32, nr 6.
 • Narbaev T., De Marco A. (2014), Combination of Growth Model and Earned Schedule to Forecast Project Cost at Completion, "Journal of Construction Engineering and Management", vol. 140, nr 1.
 • Newton I. (2011), Matematyczne zasady filozofii przyrody, Copernicus Center Press, Kraków.
 • Nęcka E. (2004), Twórczość (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk.
 • Nosal C.S. (1977), Psychologia pracy. Organizacja psychiki i działania człowieka, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • Nowoczesne zarządzanie projektami (2012), red. M. Trocki, PWE, Warszawa.
 • O'Driscoll G.P., Rizzo M.J. (1985), The Economics of Time and Ignorance, Oxford.
 • Ocena projektów - koncepcje i metody (2013), red. M. Trocki, M. Juchniewicz, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Olejniczak K. (2008), Mechanizmy wykorzystania ewaluacji, Scholar, Warszawa.
 • Organizacja i zarządzanie (2003), red. M. Przybyła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej (2011), red. M. Przybyła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Organizacja przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka (1972), praca zbiorowa, PWE, Warszawa.
 • Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) (2008), wyd. 2, Project Management Institute, Pennsylvania, US.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 9.03.1988, sygn. U 7/87, OTK 1988, nr 1, poz. 1.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 6.06.2006 r., sygn. K 23/05, OTK-A 2006, nr 6, poz. 62.
 • Ostaszewski P. (2000), Procesy warunkowania (w:) Psychologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Ostrom E. (2000), Collective Action and the Evolution of Social Norms, "The Journal of Economic Perspectives", vol. 14, nr 3.
 • Ostrowski J. (1967), Alfreda Espinasa wizja prakseologii (w:) Fragmenty filozoficzne, seria III, Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, PWN, Warszawa.
 • Pawlak M. (2006), Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa.
 • Pawłowski Z. (1982), Zasady predykcji ekonometrycznej, PWN, Warszawa.
 • Pera K. (2010), Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Perrudin F. (2001), Cywilizacje przeszłości, Editions Fleurus, Paris 1999, wydanie polskie, Paweł Skokowski, Lublin.
 • Pfetzing K., Rohde A. (2001), Ganzheitliches Projektmanagement, 1. Auflage, Zurich.
 • Pocztowski A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, PWE, Warszawa.
 • Practice Standard for Earned Value Management (2011), Project Management Institute (PMI), Newtown Square, PA.
 • Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne (2015), red. H. Gronkiewicz- -Waltz, M. Wierzbowski, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Prawo konstytucyjne RP (2014), red. P. Sarnecki, C.H. Beck, Warszawa.
 • Preissner A. (2003), Projekte budgetieren und planen, Hanser, Munchen-Wien.
 • PRINCE2 - Skuteczne zarządzanie projektami (2009), podręcznik metodyki PRINCE2, OGC, Norwich, UK.
 • Przeklasowski W. (2008), Eugeniusz Słucki jako pionier koncepcji prakseologicznej w ekonomii, Project Management Institute (PMI), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK).
 • Pszczołowski T. (1962), Zasady sprawnego działania, WP, Warszawa.
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Gdańsk.
 • Pszczołowski T. (1984), Organizacja od dołu i od góry, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Pümpin C., Prange J. (1991), Management der Unternehmensentwicklung, Campus Verlag, Frankfurt-New York.
 • Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Kontakty, planowanie, kontrola (2006) red. I. Sobańska, Diffin, Warszawa.
 • Rogowski W. (2011), Metodyka rachunku opłacalności inwestycji. Zasady i korzyści inwestycji (w:) Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, red. S. Wrzosek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 172, Wrocław.
 • Rogowski W. (2013a), Rachunek efektywności inwestycji, Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Rogowski W. (2013b), Współczesny rachunek efektywności projektów. Ujęcie problemowe (w:) Ocena projektów - koncepcje i metody, red. M. Trocki, M. Juchniewicz, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Rogowski W., Michalczewski A. (2005), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Rogowski W., Tomaszewski M. (2011), Identyfikacja i ocena korzyści w projektach w obszarze IT (w:) Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 37, Szczecin.
 • Ross K.A., Wright C.R.B. (1996), Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz.Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz.Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006, Dz.Urz. UE L 347/281 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Dz.Urz. UE L 347/289 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, Dz.Urz. UE L 347/470 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz.Urz. UE L 347/487 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011, Dz.Urz. UE L 149/1 z 20.05.2014.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, Dz.U. 2014, poz. 1569.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych, Dz.U. 2014, poz. 1570.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, Dz.U. 2014, poz. 1571.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, Dz.U. 2014, poz. 1572.
 • Rytel Z. (1947), Teoretyczne podstawy organizacji, INOiK, Poznań.
 • Sarshar M., Haigh R., Amaratunga D. (2004), Improving Project Processes: Best Practice Case Study, "Construction Innovation: Information Process Management", vol. 4, nr 2.
 • Schermerhorn J.R.Jr (2008), Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, PWE.
 • Schütz A. (2005), Świat społeczny i teoria działania społecznego (w:) Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków.
 • Schwaber K. (2004), Agile Project Management with Scrum, Microsoft Press.
 • Seber G.A.F., Wild C.J. (1989), Nonlinear Regression, Wiley, New York.
 • Sen A. (1996), On Ethics and Economics, Blackwell, Oxford.
 • Show E.H. (2009), A General Theory of Systems Performance Criteria, "International Journal of General Systems", vol. 38, nr 8.
 • Simon H. (1976), Działania administracji: proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWN, Warszawa.
 • Skalik J. (2001), Organizacja i zarządzanie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Wrocław.
 • Skrzydło-Niżnik I., Dobosz P. (2004), Znaczenie zasady zrównoważonego rozwoju dla ochrony dziedzictwa narodowego, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, styczeń- grudzień 2003, Rocznik nr 12, Kraków.
 • Słownik języka polskiego (1979), PWN, Warszawa.
 • Słownik łacińsko-polski (1979), PWN, Warszawa.
 • Słownik wyrazów obcych (1983), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Słucki E. (1965), Przyczynek do formalnie prakseologicznego uzasadnienia ekonomii, "Studia Ekonomiczne", nr 14.
 • Sokołowski S.J. (1971), Analiza ogólnego pojęcia nauki i efektywności badań naukowych (w:) Problemy efektywności badań naukowych, Materiały Sympozjum Naukowego 1970, WAP, Warszawa.
 • Spałek S. (2013), Dojrzałość przedsiębiorstw w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Stabryła A. (1977), Podstawy teorii sprawnego działania, Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych, Kraków.
 • Stabryła A. (2006), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa.
 • Stabryła A. (2009), Agregatowa zdolność rozwojowa jako miernik wartości potencjału strategicznego przedsiębiorstwa (w:) Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 2, nr 2, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Stabryła A. (2011), Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 871.
 • Stępień P. (2001), Zarządzanie ryzykiem projektów, www.marketing.info.pl.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Stoner J.A.F., Wankel C. (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Szpaderski A. (2006), Postulat prakseologii jako teorii podstawowej dla nauk organizacji i zarządzania. Przykład zastosowań, "Organizacja i Kierowanie", vol. 2, nr 124.
 • Sztompka P. (1997), Czy kryzys zaufania w społeczeństwie polskim? Acta Collegium Invisibile, z. 2.
 • Talent Management (2005), Conference Board of Canada, 28 September.
 • Tatarkiewicz W. (1981), Historia filozofii, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych - podręcznik akademicki (2008), red. K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • The Philosophy of Action (1997), ed. A. Mele, Oxford Readings in Philosophy, Oxford University Press, Oxford.
 • Toward a General Theory of Action (1954), red. T. Parsons, E.A. Shils, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016) (2016), Dz.U. C 202 z 7.06.2016.
 • Trocki M. (2012), Kompleksowa ocena projektów, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 113, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 • Turner J.R. (1993), Handbook of Project Based Management: Improving the Processes for Achieving Strategic Objectives, McGraw-Hill, London.
 • Turner J.R. (2004), Gower Handbook of Project Management, wyd. 4, Gower.
 • Turner J.R. (2012), Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2018, poz. 1025 ze zm.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu trójstopniowego podziału państwa, Dz.U. 1998, nr 96 poz. 603 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2017, poz. 2204 ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990, nr 16 poz. 95.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, t.j. Dz.U. 2018, poz. 110 ze zm.
 • Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2018, poz. 1307 ze zm.
 • Vandevoorde S., Vanhoucke M. (2006), A Comparison of Different Project Duration Forecasting Methods Using Earned Value Metrics, "International Journal of Project Management", vol. 24.
 • Walczak R. (2014), Podstawy zarządzania projektami. Metody i przykłady, Difin, Warszawa.
 • Wanner R. (2007), Earned Value Management. So machen Sie Ihr Projektcontrolling noch effektiver, Demand GmbH, Norderstedt.
 • Ward S. (1999), Requirements for an Effective Project Risk Management Process, "Project Management Journal", vol. 30, nr 3.
 • Waszkiewicz M. (2016), Metoda ewaluacji inwestycji w nieruchomości komercyjne, rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania, Warszawa.
 • Wawak S. (2003), Earned Value - metoda kontroli procesu zmian na przykładzie projektu inwestycyjnego (w:) Management Forum 2000, red. K. Krzakiewicz, S. Cyfert, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Webb A. (2003), Using Earned Value. A Project Manager's Guide, Gower Publishing Ltd., Aldershot-Burlington.
 • Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo, PWN, Warszawa.
 • Wideman A. (1991), Framework for Project and Program Management Integration, PMBOK Handbook Series, vol. 1, Project Management Institute.
 • Wielka encyklopedia powszechna (1965), PWN, Warszawa.
 • Wilson R.J. (2002), Wprowadzenie do teorii grafów, PWN, Warszawa.
 • Wirkus M., Lis A. (2012), Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Difin, Warszawa.
 • Wysocki R., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice.
 • Wysocki R.K. (2011), Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, wyd. 6, Wiley, Hoboken, New Jersey, USA.
 • Zając K. (1994), Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa.
 • Zarządzanie projektami (2009), red. J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zarządzanie projektem europejskim (2007), red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa.
 • Zarządzanie talentami w organizacji (2008), red. A. Pocztowski, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Zieleniewski J. (1964), Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa.
 • Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Zieleniewski J. (1982), Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.