PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 72--79
Tytuł artykułu

Ocena ekonomiczno-produkcyjna dwóch sposobów Renowacji użytku zielonego z wykorzystaniem mieszanek bobowato-trawiastych w warunkach ekologicznych

Warianty tytułu
Economic and Production Evaluation of Two Methods of Permanent Grassland Renovation of the Use of Legume-Grass Mixtures in the Condition of Organic Farming
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było porównanie pod względem produkcyjnym i ekonomicznym dwóch sposobów renowacji użytku zielonego (po orce i po powierzchniowym wzruszeniu wierzchniej warstwy gleby na głębokość 5 cm) oraz stwierdzenie, która z 3 mieszanek bobowato-trawiastych będzie najbardziej przydatna do renowacji użytku zielonego w warunkach badań. Badania polowe przeprowadzono w latach 2013-2016 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie, na glebie płowej (pgm.gl), w warunkach ekologicznych. Pierwszym czynnikiem były 2 sposoby renowacji użytku zielonego: A - po orce + wysiew mieszanek siewnikiem zbożowym, B - po uprawie gleby na głębokość 5 cm kompaktową broną talerzową + wysiew nasion siewnikiem zbożowym (czynnik I). Drugim czynnikiem były 3 mieszanki: Krasula + 3,5 kg/ha koniczyny białej odmiany Romena, Cent 4 i mieszanka autorska. Renowacja użytku zielonego metodą uproszczoną po bronie kompaktowej (obiekt B) dała korzystniejsze efekty produkcyjne i ekonomiczne od przeprowadzonej metodą pełnej uprawy gleby po orce (obiekt A). Uzyskanie podobnych parametrów oceny ekonomiczno-produkcyjnej dla porównywanych mieszanek bobowato-trawiastych wskazuje na ich przydatność do renowacji użytku zielonego w warunkach przeprowadzonych badań. Koszty nawozów i paliwa stanowiły łącznie 84,1-86,9% kosztów bezpośrednich ponoszonych na produkcję paszy.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was compare in the condition of organic farming production and economical evaluation of two methods of permanent grassland renovation (after ploughing and after surface top shaking of the topsoil to a depth of 5 cm and statement which of the 3 legumes-grass mixtures would be most useful for restoration of permanent grassland under test conditions. The studied factors investigated were: 2 ways of permanent grassland renovation use: A - after plowing + harvesting of mixtures with seed drill, B - after compact harrow. The second factor was the 3 legumes-grass mixtures: Krasula + 3.5 kg/ ha white clover cv. Romena, Cent 4 and the author's mixture. Renovation of permanent grassland using the simplified method of the compact harrow (Object B) has produced more produtive and economical effects reasons than full-soil tillage (Object A). Obtaining similar economic and production evaluation parameters for the comparable bean and grass mixtures indicates their suitability for restoration of green use under the test conditions. Fertilizer and fuel costs accounted for a total of 84.1-86.9% of direct costs for feed production.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
72--79
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Aktualności Rolnicze (Agricultural News) no. 1-12. 2016. WODR Końskowola.
 • 2. Baryła Ryszard, Mariusz Kulik. 2012. Podsiew jako sposób poprawy runi łąk i pastwisk w aspekcie komponowania mieszanek, Łąkarstwo w Polsce (Overdrilling as a means of improving the sward of meadows and pastures from the perspective of composing mixtures). Grassland Science in Poland 15: 9-28.
 • 3. Barszczewski Jerzy, Barbara Wróbel, Halina Jankowska-Huflejt. 2011. Efekt gospodarczy podsiewu łąki trwałej koniczyną łąkową (Economic effect of permanent meadow undersown with the red clover). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 11 (3/35): 21-37.
 • 4. Gaweł Eliza, Mieczysław Grzelak, Andrzej Madej. 2016. Ocena produkcyjno-ekonomiczna wydajności runi bobowato-trawiastej w zależności od składu gatunkowego i sposobu użytkowania (Economic evaluation of the sward productivity legume-grass in species composition of the mixtures and depending on usage). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 95-101.
 • 5. Gaweł Eliza. 2017. Influence of renovation of grassland on swards yields. Journal Research Applied in Agriculture and Engineering 62 (3): 105-111.
 • 6. GUS. 2016. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.
 • 7. Harasim Adam, Józefa Harasim. 2003. Efektywność produkcji pasz objętościowych na trwałych użytkach zielonych i gruntach ornych (Effectiveness of roughage production on permanent grassland and on arable land). Roczniki. Nauk Rolniczych. Seria G 90 (2): 23-29.
 • 8. Harasim Adam. 2010. Koszty produkcji paszy z mieszanki pastwiskowej w różnych warunkach siedliskowych (Production costs of feed from a grazing mixture grown under different environment conditions). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 97 (1): 75-81.
 • 9. Klepacki Bogdan, Barbara Gołębiewska. 2002. Opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych. [W] Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych (Profitability of edible potatoes production. [In] Production and market of edible potatoes), ed. J. Chotkowski, 40-49. Warszawa: Wieś Jutra.
 • 10. Krzywiecki Stanisław. 2003. Pasze z łąk i pastwisk w żywieniu krów mlecznych (Feed from meadows and pastures in the nutrition of dairy cows). Wieś Jutra 4: 32-34.
 • 11. Łyszczarz Roman, Romuald Dembek, Rafał Suś, Małgorzata Zimmer-Gajewska, Piotr Kornacki. 2010. Renowacja łąk trwałych położonych na glebach torfowo-murszowych (Renovation of perennial meadows located on peat-muck soils). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 10 (4/32): 129-146.
 • 12. Radkowska Iwona. 2013. Wykorzystanie pastwisk w ekologicznym chowie bydła mlecznego (Use of pastures in organic dairy farming). Wiadomości Zootechniczne LI (3): 43-54.
 • 13. Rynek Rolny (Agricultural Market), no. 3-8. 2016: Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 14. Terlikowski Jerzy, Jerzy Barszczewski. 2015. The effectiveness of permanent grassland renovation under different soil and climatic conditions. Journal Research Applied in Agriculture and Engineering 60 (4): 112-119.
 • 15. Wolski Karol. 1997. Renowacja runi łąkowej metodą siewu bezpośredniego z ykorzystaniem Trifolium pratense L. (Renovation of meadow sward direct sowing method using Trifolium pratense L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 453: 283-291.
 • 16. Zarudzki Ryszard, Jan Zastawny, Eugeniusz R. Grela, Adam Traczykowski. 2000. DLG - klucz organoleptycznej oceny jakości i szacowania wartości pokarmowej pasz objętościowych (DLG - the key to the organoleptic assessment of the quality and estimation of the nutritional value of roughage). Gdańsk: WODR.
 • 17. Ziętara Wojciech. 2005. Perspektywy produkcji pasz gospodarskich. [W] Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych (Prospects for the production of farm fodder. [In] Markets and technologies of crop production), ed. J. Chotkowski, 78-87. Warszawa: Wieś Jutra.
 • 18. Ziętara Wojciech. 2007. Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania produkcji pasz gospodarskich (Organizational and economic conditions for the production of farm fodder). Wieś Jutra 3: 26-27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.