PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 34 | 15--25
Tytuł artykułu

Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce

Warianty tytułu
Importance of Financial Knowledge of Households in the Modern Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wszechobecna finansjalizacja, nieograniczony dostęp do usług FinTech, rozwój ekonomiczny, a za nim gospodarczy i społeczny powodują, że otoczenie staje się coraz bardziej złożone, zmienne i nieprzewidywalne. Jednocześnie wzrastają zarówno szanse, jak i zagrożenia dla funkcjonowania i rozwoju najbardziej licznej grupy podmiotów gospodarki jakimi są gospodarstwa domowe, szczególnie pod względem złożoności dostępnych na rynku usług i produktów finansowych. W tych niewątpliwie nowych warunkach podejmowanie racjonalnych decyzji na podstawie wiedzy finansowej staje się dla gospodarstw domowych coraz bardziej złożone, wymagające znajomości praw jakimi rządzi się rynek, umiejętności analizowania i wyciągania wniosków z przeszłości i przewidywania przyszłości, przy wsparciu ze strony nauki. W obliczu istotnych zmian, jakie zachodzą na rynkach finansowych, odpowiedni poziom wiedzy finansowej gospodarstw domowych jawi się jako warunek niezbędny dla podejmowania odpowiedzialnych decyzji finansowych, a coraz bardziej złożone produkty finansowe dostępne na rynku wymagają bardziej szczegółowej wiedzy i kompetencji z zakresu finansów niż jeszcze kilka lat temu.(abstrakt oryginalny)
EN
Pervasive financialization, unlimited access to FinTech services, economic and social development make the environment more and more complex, changeable and unpredictable. At the same time, opportunities and threats to the functioning and constant development of the largest group of economic entities such as households are growing, especially in terms of complexity while using financial services and products available on the market. Under these undoubtedly new conditions, making rational decisions based on financial knowledge becomes increasingly complex for households especialy those that require knowledge of the laws that regulate the market, abilities to analyze and learn from the past and predict the future, while beeing supported by science. In the face of those significant changes which are occurring on the financial markets, the appropriate level of financial knowledge in households appears as a necessary condition for making responsible financial decisions, and increasingly complex financial products that are available on the market require more detailed competence and knowledge in finance field, than it needed a few years ago.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
34
Strony
15--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński doktorantka na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Finanse
 • doktorantka na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Zarządzanie
Bibliografia
 • Commision for Financial Capability (2015). Financial New Zealand Behaviour Index- raport 2015, s. 5.
 • Dzik, B., Tyszka, T., (2004). Problem racjonalności podmiotów ekonomicznych. [W:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Górnik-Durose, M., Zaleski, Z. (2004). Własność i posiadanie. [W:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Final Report: Evaluation of the Wainuiomata Sorted Workplace Programme (2015). Wellington: Malatest International.
 • Wójcik, E. (2007). Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności. Bank i Kredyt, 7 (38).
 • Kubiszewska, K. (2008). Wybrane determinanty obecności gospodarstw domowych na rynku finansowym. [W:] E. Mazurek-Krasnodomska (red.), Gospodarstwa domowe na rynku finansowym. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 • Maciejewski, G. (2003). Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych. Tychy: Śląskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Narodowy Bank Polski (2016). Raport "Zasobność gospodarstw domowych w Polsce". Warszawa: współpraca Główny Urzęd Statystyczny, Departament Analiz Ekonomicznych, Departament Stabilności Finansowej.
 • OECD/INFE (2012). Hight - Level Principles on National Strategies for Financial Education. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development.
 • Orłowski, T. (1998). Nowy leksykon ekonomiczny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf- -Punkt.
 • Pałaszewska-Reindl, T., Michna, T. (1986). Gospodarstwo domowe - ekonomiczna i organizacyjna baza rodziny polskiej. [W:] T. Pałaszewska-Reindl (red.), Polskie gospodarstwa domowe: życie codzienne w kryzysie (s. 34). Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Paprocki, W. (2015). "Przemysł 4.0" a łańcuch dostaw. Prognozowanie zachowań klientów. Eurologistics, 12.
 • Pieriegud, J. (2015). Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki. [W:] J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk: Publikacja EKF, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa.
 • Raport ZBP (15.03.2018). Pobrano z: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/czy-polacy-znaja-sie-na-finansach-raport-zbp-15032018-r/v5ckz6f. Materiały prasowe.
 • Rifkin, J. (2012). Trzecia Rewolucja Przemysłowa. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
 • Toffler, A. (2006). Rewolucyjne bogactwo. Warszawa: Wydawnictwo KURPISZ.
 • Świecka, B. (red.) (2008). Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna. Warszawa: Difin.
 • Świecka, B. (2009). Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie. Warszawa: Difin.
 • Zalega, T. (2012). Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Zaleśkiewicz, T. (2004). Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka. [W:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele. Warszawa: PWE
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.