PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 15 | nr 370 | 51--66
Tytuł artykułu

Polityka rachunkowości jako kluczowy element sprawozdania finansowego

Autorzy
Warianty tytułu
Accounting Policy as a Key Element of the Financial Statement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest wskazanie potrzeby uporządkowania terminologii z zakresu polityki rachunkowości oraz wskazanie udziału treści polityki rachunkowości w sprawozdaniu finansowym. W publikacji przedstawiono definicję i istotę polityki rachunkowości oraz dokonano przeglądu regulacji rachunkowości w tym zakresie obowiązujących w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce. W części empirycznej przeprowadzono analizę stosowanej terminologii dotyczącej polityki rachunkowości oraz jej objętości w sprawozdaniu finansowym największych spółek giełdowych notowanych na GWP w Warszawie, GPW w Londynie oraz GPW we Frankfurcie. Wykorzystaną metodą badawczą jest analiza literatury przedmiotu oraz analiza treści materiałów źródłowych - skonsolidowanych sprawozdań finansowych badanych spółek.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to indicate the need to clarify the terminology in the area of accounting policy and to indicate the volumes of the accounting policy in the financial statement. The publication presents the definition and essence of accounting policies and reviews the accounting regulations in force in the United- Kingdom, Germany and Poland. In the empirical part, an analysis was made of the terminology used in accounting policy and its volume in the financial statements of the largest listed companies listed on the Frankfurt Stock Exchange, London Stock Exchange and Warsaw Stock Exchange. The research method used in the publication is the analysis of the subject literature and the analysis of the content of the source materials - the consolidated financial statements of the investigated companies.(original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
51--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Brzezin W. (1998), Ogólna teoria rachunkowości, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
 • Brzezin W. (2006), Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe, Częstochowa.
 • Cebrowska T., red. (2005), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ferrier J. (1974), O naukowym administrowaniu, PWE, Warszawa.
 • Gyongyver T. (2012), Charakterystyka polityki rachunkowości w świetle Ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej [w:] M. Wrona, W. Janik (red.), Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 • Karmańska A. (2010), Wielowymiarowość polityki rachunkowości i etyki z nią związanej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", 56(112), SKwP, Warszawa, s. 97.
 • Krasodomska J. (2010), Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 55(111), SKwP, Warszawa, s. 123.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004 (2004), Tom 1, SKwP, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 (2008), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • Misińska D. (2010), Harmonizacja rachunkowości [w:] T. Cebrowska (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sawicki K. (2001), Polityka bilansowa jako narzędzie zarządzania firmą [w:] K. Sawicki (red.), Polityka bilansowa i analiza finansowa, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 • Walińska E. (2016), Sprawozdanie z polityki rachunkowości jako odrębny składnik sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 87(143), SKwP, Warszawa, s. 186.
 • Walińska E., Michalak M. (2014), Polityka rachunkowości w kontekście poglądów naukowych Profesor Alicji Jarugowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 80(136), SKwP, Warszawa, s. 110.
 • Walińska E., Czajor P., Wencel A. (2006), Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego [w:] E. Walińska (red.), MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Tom 2, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • [www 1] https://www.londonstockexchange.com/companies-and-advisors/aim/publicat ions/documents/a-guide-to-aim.pdf (dostęp: 21.09.2017).
 • [www 2] http://en.boerse-frankfurt.de/glossary/IFRS_(International_Financial_Reporting _Standards) (dostęp: 21.09.2017).
 • [www 3] http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/arc/ias1_annex_en.pdf (dostęp: 18.09.2017).
 • [www 4] www.money.pl (dostęp: 17.07.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554679

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.