PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 34 | 73--85
Tytuł artykułu

Efektywność finansowa wiodących innowacyjnych przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Financial Effectiveness of Leading Innovative Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Panuje powszechne przekonanie o pozytywnym wpływie innowacyjności na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W tym kontekście kształtowanie się wyników finansowych wiodących, polskich przedsiębiorstw innowacyjnych na tle ich konkurentów, wydaje się interesującym obszarem badawczym. Celem artykułu jest dokonanie oceny efektywności finansowej 10 wybranych przedsiębiorstw innowacyjnych zarówno na tle branż, w jakich funkcjonują, jak i na tle ogółu przedsiębiorstw. Wybór grupy analizowanych przedsiębiorstw był zdeterminowany znaczącą skalą prowadzonych przez nie inwestycji w badania i rozwój oraz wdrażanie innowacji. Oceny dokonano porównując osiągnięte przez przedsiębiorstwa innowacyjne - dynamikę przychodów i wskaźniki rentowności z wartościami branżowymi. Dokonano także szacunku skorygowanej ekonomicznej wartości dodanej, wygenerowanej przez przedsiębiorstwa innowacyjne, w odniesieniu do rynkowych zmiennych porównawczych. Sformułowane w opracowaniu wnioski z badania mogą stanowić wkład do dyskusji na temat możliwych przemian gospodarczych związanych z inwestycjami w innowacje.(abstrakt oryginalny)
EN
It the common perception, there is a positive impact of innovation on the growth of enterprises' competitiveness. In this context the development of financial performance of leading Polish innovative enterprises, on the background of their competitors, appears to be an interesting research area. The aim of this article is to assess the financial effectiveness of ten selected innovative enterprises, both on the background of the industries in which they operate, and the companies in general. The choice of the group of analysed enterprises was determined by the significant scale of their investments in research and development, as well as implementation of innovation. The evaluation was carried out by comparing the innovative enterprises' revenue dynamics and profitability indicators with industry values. The estimation of adjusted economic value added, generated by innovative enterprises, in relation to market comparative variables was also executed. The study's conclusions can contribute to the discussion of possible economy transformations related to innovation investments.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
34
Strony
73--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Metod Ilościowych
Bibliografia
 • Brynnjolfsson, E., McAfee, A. (2016). The second machine age, work, progress, and prosperity in a time of brillant technologies. New York: W.W. Norton & Company.
 • Christensen, C.M., Kaufman, S.P., Shih, W.C. (2013). Innovation Killers. How financial Tools Destroy Your Capacity to Do New Things. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation.
 • Day, G.S. (2013). Is It Real? Can We Win? Is it Worth Doing? Boston: Harvard Business School Publishing Corporation.
 • Drucker, P.F. (1985). The discipline of Innovation. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation.
 • Gunter McGrath, R., MacMillan, I.C. (2013). Discovery-Driven Planning. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation.
 • Janasz, W., Kozioł-Nadolna, K. (2011). Innowacje w organizacji. Warszawa: PWE
 • Perenc, J., Hołub-Iwan, J. (red.) (2011). Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań. Warszawa: C.H. Beck.
 • Schwab, K., Davis, N. (2018). Schaping the fourth industrial revolution. Genewa: World Economic Forum.
 • Szablewski, A., Tuzimek, R. (red.) (2004). Wycena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Szałucki, K. (red.) (2017). Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Walkowska, K. (red.) (2017). Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Wegner, M. (red.) (2017). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Young, S.D., O'Byrne, S.F. (2001). EVA and Value based Management. A Practical Guide to Implementation. New York: McGraw-Hill.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.