PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 15 | 193--203
Tytuł artykułu

Edukacja etyczna jako fundamentalny element wychowania w środowisku akademickim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ethic Education as a Fundamental Element of Upbringing in the Academic Community
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem edukacji akademickiej nie jest już przygotowanie do uprawiania konkretnego zawodu, ale raczej przedłożenie pewnej wiedzy oraz wykształcenie stosownych umiejętności przydatnych w procesie zmieniających się wymagań na rynku pracy. Taka edukacja ze swej istoty musi posiadać charakter ogólny, wieloaspektowy, albowiem przygotowuje do uczenia się przez całe życie. Podstawowym więc celem działania szkół wyższych staje się nie tylko rozwijanie badań, ale przede wszystkim kształcenie na różnych poziomach zaawansowania ludzi zdolnych do tworzenia i rozwijania potencjału gospodarczego regionów i państw. Z tego też względu uczelniom stawiane są szczególnie wysokie wymagania z uwagi na rolę, jaką pełnią w rozwoju społeczno-gospodarczym państwa. To przecież w środowisku akademickim dokonuje się proces dyfuzji wiedzy, jak i kształtowanie struktury wartości respektowanych w działaniu przez przyszłe elity. Dlatego też powstałe zmiany powinny mieć na celu przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, a także rozwój osobowy studentów - niestety kategoria ta umieszczona jest na samym końcu, co często prowadzi do całkowitego jej ignorowania i pomijania. (fragment tekstu)
EN
Global changes in the world enforce to undertake various transformations also in the area of higher education. The aim of academic education is not more preparing to work in particular occupation, but rather to form appropriate abilities which are useful at the labour market. This kind of education must embody overall, multiaspect character, because it prepares to life long learning. Therefore creating "learning society" one should make an effort into axiological dimension of scientific-technical advance. One ought to take heed of human elements of education and first of all of ethical issues. Practise shows that human relations bereft of transcend and ethic dimension, but concentrating only on financial economical goods, on profit, market and competition, don't bring anyone happiness. Hence there is an enormous demand in the academic community an ethical reflection. Thanks to it human being is not only improved in anthropological dimension, but also in social-economical aspect. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
15
Strony
193--203
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, WAM, Kraków 1992.
 • Biała Księga Kształcenia I doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze uczącego się społeczeństwa, Warszawa 1997.
 • Dylus A., Sprawozdanie z konferencji etyczno-psychologicznej (Jabłonna 14.03.1983.) nt. "Pojęcie godności w etyce i psychologii", "Studia Philosophiae Christianae", 20:1984, s. 215-220.
 • Filek J., Rola etyki w działalności samorządowej [w:] J. Filek, Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, wwww.rejowiec.pl/jst/poradnik_etyczne_aspekty.
 • Gałkowski J.W., Zasady etyki zawodowej - etyka biznesu [w:] M. Borkowska, J. W. Gałkowski, Etyka w biznesie, Lublin 2002.
 • Gogacz M., Czym jest etyka zawodowa? [w:] A. Andrzejuk (red.), Zagadnienie etyki zawodowej, Warszawa 1998, s. 14.
 • Jan Paweł II, Fides et ratio, Kraków 1998, nr 25.
 • Jaroszyński P., Przedmowa [w:] M.A Krąpiec., S. Kamiński, Z.J. Zdybicka, P. Jaroszyński, Wprowadzenie do filozofii, RW KUL, Lublin 1992, s. 5-10.
 • Jaskot K., A. Murawska, Charakterystyka "wieku studiów". Konsekwencje pedagogiczne [w:] K. Jaskot, Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, Szczecin 2006, s. 109-115.
 • Kapias M., Humanizująca rola edukacji w procesie doskonalenia człowieka na kierunku finanse i rachunkowość [w:] Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość. Materiały konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. A. Kopiński, Wrocław 2009.
 • Maritain J., Pour une philosophie de l'éducation, Paris 1949.
 • Moratis L., J. Hoff, B. Reul, A Dual Challenge Facing Management Education: Simulation-based Learning and Learning about CSR, "The Journal of Management Development" 2006, vol. 25, s. 213-231.
 • Ożóg T., J. Maritain - przedstawiciel personalizmu w wychowaniu [w:] Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia, red. T. Kukołowicz, Stalowa Wola 1996.
 • Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu, Poznań-Warszawa 1980.
 • Polok G., Rola wyższej szkoły ekonomicznej w propagowaniu wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu, "Studia Ekonomiczne" 64:2011, s. 185-205.
 • Polok G., Wykłady z etyki gospodarczej elementem kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach - raport z badań własnych [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowia-ka, M. Dąbrowskiego, B. Majewskiego, FP i AKP, Warszawa 2007, s. 108-113.
 • Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974.
 • Sobczak A., G. Debucquet, Ch. Havard, The Impact of Higher Education on Students' and Young Managers' Perception of Companies and CSR: an Exploratory Analysis, "Corporate Governance" 2006, vol. 6, s. 463-475.
 • Styczeń T., ABC etyki, Lublin 1983.
 • Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993.
 • Sułek M., J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2001.
 • Węgrzecki A., Sylwetka aksjologiczna nauczyciela akademickiego [w:] Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, red. K. Kloc, E. Chmielecka, Warszawa 2004.
 • Wójcicka M., Wartości akademickie i rynek. Na styku rynku i wartości uprawomocnionych w instytucji akademickiej [w:] Wiedza i Mądrość w edukacji akademickiej, red. A. Sowińska, Wyd. Zapol, Szczecin 2007, s. 41-56.
 • Wojtyła K., Elementarz etyczny, Wrocław 1995.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
 • Wojtyła K., Osoba i czyn, Lublin 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.