PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 2, cz. 2 Produkt turystyczny Innowacje - Marketing - Zarządzanie | 25--38
Tytuł artykułu

Rola bezpieczeństwa w zarządzaniu produktem turystycznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Safety and Security in Tourism Product Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy różnych aspektów bezpieczeństwa we współczesnym rynku turystycznym i identyfikacji kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo, traktowane w tym artykule jako istotny element kształtowania produktów turystycznych. Dla osiągnięcia celu pracy zastosowano metody obserwacji i analizy, głównie z wykorzystaniem źródeł wtórnych. W opracowaniu przedstawiono specyfikę produktu na rynku turystycznym, która oddziałuje na rosnącą rolę bezpieczeństwa w procesie zarządzania tym produktem. Przeprowadzono także badania literaturowe, by pokazać szeroki zakres czynników wpływających na bezpieczeństwo. (fragment tekstu)
EN
The development of tourism is accompanied by rising up the role of safety in product management in the tourism market. The author is identifying and presenting key factors affecting safety as an important element in shaping tourism products. To achieve the aim of the work, the methods of observation and analysis were used, mainly using secondary sources. The author indicates a wide range of factors affecting safety in tourism. The article will present a three-dimensional model of analysis of these factors, useful in the management of products on the tourist market. This model takes into account three criteria for the division of these factors: the time of providing tourist services, the place and venue of tourist arrival, the role of tourism market entities in the distribution channel, along with their justification. The author is aware of the limitations associated with these studies and inference resulting from the analysis of selected factors and further development of the tourism market. The subject of safety, as an essential need in the process of preparing a tourist product for a client in the modern tourist market, seems to be interesting, and a large number of elements affecting safety in tourism require their ordering and further observation and analysis. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Bibliografia
 • Bernaś B., Pujer K. (2015), Bezpieczeństwo i zagrożenia w turystyce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", 15 (2).
 • Berbeka J., Borek Z., Ziarkowski D. i in (2016), Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Cieślikowski K. (2015), Zarządzanie turystyką biznesową: Wybrane aspekty globalne i lokalne, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Katowice.
 • Caulton J. (2012), The development and use of the theory of ERG: A literature review. Emerging Leadership Journeys, Regent University School of Global Leadership & Entrepreneurship, 5(1).
 • Czakon W. (2004), Łańcuch wartości w teorii zarzadzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Dziedzic E. (1998), Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarzadzania strategicznego, "Monografie i Opracowania", nr 442, Warszawa.
 • ETSC (2018), 12th Road Safety Performance Index Report, European Transport Safety Council, Brussels.
 • Global Peace Index (2018), Measuring Peace in a Complex World, Institute for Economics & Peace, Sydney.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2010), Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Kapera I. (2016), Terroryzm a ruch turystyczny i wybór destynacji turystycznych z uwzględnieniem Polski [w:] I. Kapera, M. Bajgier-Kowalska (red.), Turystyka i rekreacja: współczesne zagrożenia oraz możliwości rozwoju, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Korzeniowski L. (2012), Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa.
 • Kotler P, Pfoertsch W. (2008), Zarządzanie marką w segmencie B2B, PWN, Warszawa.
 • Kruczek Z. (2017), Region czy destynacje turystyczne. Kontrowersje wokół definiowania i nazywania, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 37.
 • Maciejewski G. (2010), Ryzyko konsumentów na rynku usług turystycznych, "Handel Wewnętrzny", nr 8.
 • Maslow A. (1943), A theory of human motivation, "Psychological Review", nr 50 (4).
 • Maslow A. (2018), Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa.
 • Medlik S. (1995), Leksykon podroży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa.
 • Middleton V. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Mitręga M., Witczak O. (2012), Prosumpcja jako przejaw przedsiębiorczości konsumenckiej, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 97.
 • Niemczyk A. (2012), Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Zeszyty Naukowe, Monografie, nr 214.
 • Niestrój, R. (2002), Zarządzanie marketingiem: Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa.
 • Niezgoda A. (2013), Prosument na rynku turystycznym - próba zdefiniowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 304.
 • Panasiuk A. (2016), Asymetria informacji na rynku turystycznym, "Marketing i Zarządzanie", z. 1, nr 42.
 • Paczyńska-Jędrycka M., Eider J. (2017), Turystyka w obliczu terroryzmu, Handel Wewnętrzny, nr 4(369).
 • Peden W. (2004), World Report on Road Traffic Injury Prevention, World Health Organization, Geneva.
 • Penc J. (1998), Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Prahalad C., Ramaswamy V., Ehrlich A. (2005), Przyszłość konkurencji: Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa.
 • Rapacz A. (red.) (2007), Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa.
 • Reisinger Y. (2009), International Tourism, Elsevier, Oxford.
 • Rojek T. (2014), Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 803, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 66, Szczecin.
 • Ruciński A., Madej K. (2016), Polski rynek transportu lotniczego w perspektywie 2030 roku, "Studia Oeconomica Posnaniensia", z. 4, nr 7.
 • Rupik K. (2010), Prosument w procesie planowania marketingowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 15.
 • Seweryn R. (2005), Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 697.
 • Smyczek S. (1999), Modele rynkowych zachowań konsumentów [w:] E. Kieżel (red.), Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Soroka P. (2006), Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces formułowania, Wydawnictwo Adam, Warszawa.
 • Stasiak A. (2017), Bezpieczeństwo - niebezpieczeństwo w turystyce (kilka refleksji wprowadzających w zagadnienie) [w:] A. Stasiak, J. Śledzińska (red.), Między swobodą a zakazem, czyli o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej, Wyd. PTTK "Kraj", Warszawa, [online], http://hdl.handle.net/11089/24794, dostęp: 29.11.2018.
 • Weber R. (1996), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 • Wójcik J. (2009), Prosument - współczesny mit marketingowy [w:] L. Garbarski, (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Wrzosek W. (2002), Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa.
 • WTTC. (2018), Travel & Tourism Economic Impact 2018. Report, World Travel & Tourism Council, London.
 • Zgółkowska H. (red) (2002), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo KURPISZ, Poznań 2002.
 • Żabiński L. (red.) (2012), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
 • Żemła M. (2010), Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, Wydawnictwo GWSH Katowice, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554787

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.