PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 15 | 251--259
Tytuł artykułu

Istota i dylematy funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kontekście stabilności systemu bankowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Essence and Dilemmas of the Bank Guarantee Fund's Activity in Relation to Banking System's Stability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System gwarantowania depozytów w Polsce został utworzony w okresie transformacji gospodarczej. Jego utworzenie wynikało z trudnej sytuacji w sektorze bankowym, w związku z tym miało stanowić antidotum na problemy klientów związane z wypłacalnością upadających banków oraz dostosowaniem do prawa wspólnotowego. Celem opracowania będzie przedstawienie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego, której głównym zadaniem jest ochrona interesów deponentów i stabilności systemu bankowego. Stabilizacyjna funkcja systemu gwarantowania depozytów wynika z przeciwdziałania zbiorowej panice wśród depozytariuszy, w okresie kryzysu na rynkach finansowych. Z istnienia tego systemu wynikają nie tylko korzyści, ale także zagrożenia. Można znaleźć badania, w których stwierdza się, że niebezpieczeństwo stanowi jego obligatoryjny, nie rynkowy charakter, powodujący ryzyko moral hazard, pokusy nadużycia, zwiększenia skłonności do podejmowania większego ryzyka aby maksymalizować zysk. Teza pracy dotyczy wzrostu zainteresowania systemami ubezpieczeń depozytów bankowych i ożywienia dyskusji na temat ich funkcjonowania w okresach kryzysu na rynkach finansowych. (fragment tekstu)
EN
System guarantying deposits in Poland was created during the economy transformation. Its founding was resulted from a tough situation in the bank sector, that is why it was supposed to be an antidotum to clients' problems connected with solvency of the collapsing banks and also with adjusting to the European community law. The aim of this work is to present The Bank Guarantee Fund, an institution belonging to a network of financial security, which main task is to protect the deponent's interests and to secure the banking system's stability. The work concerns some aspects of the growing interest in insurance systems for banks deposits and revived discussions on this subject during crisis on bank markets. In reply on the crisis, which was started on credit market subprime in USA and then spread on other segments of financial markets in other countries, the ECOFIN took a decision for increasing the obligatory guarantee limits for individual persons and also for accelerating the payment of guaranteed means. The aim of above changes is to increase surety of clients and trust to bank sector. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Strony
251--259
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Dunaszewska A., E. Ślązak, Zmiany w unijnych systemach gwarantowania depozytów, dokonane w odpowiedzi na kryzys finansowy, "Bezpieczny Bank" 2008, nr 2.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty.
 • Golędzinowski P., Wpływ regulacji systemu bankowego na jego efektywność, "Materiały i Studia" 2009, Zeszyt nr 235.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Typologia i tendencje rozwojowe systemów gwarantowania depozytów [w:] Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Dziesięć lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, red. W. Baka, PWE, Warszawa 2005.
 • Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa UE, Wolters Kluwer, 2008.
 • Pawlikowski A., Optymalny model gwarantowania depozytów, "Bezpieczny Bank" 2010, 3 (42), s. 101-114.
 • Szambelańczyk J., Przyszłość polskiego systemu gwarantowania depozytów w warunkach integracji i globalizacji [w:] Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Dziesięć lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, red. W. Baka, PWE, War-szawa 2005.
 • Szczepańska O., Stabilność finansowa, jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Wyd. Scholar, 2008.
 • Uchwała nr 35/97 Rady BFG z dnia 20 listopada 1997 r., z późniejszymi zmianami (uchwała 11/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wraz z nowelizacjami Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz.711.
 • Ustawa z dnia 16.12.2010 o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. nr 257, poz.1724.
 • Zaleska M., Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań systemowych [w:] Instytucje rynku finansowego, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Zdanowicz B., Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, "Bezpieczny Bank" 2007, nr 1.
 • www.bfg.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.