PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 15 | 271--279
Tytuł artykułu

Charakterystyka wybranych zmian prawa emerytalnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Characteristics of Changes in the Pension Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem publikacji jest analiza przebudowy systemu emerytalnego na skutek ostatnich zmian prawa. Prywatyzacja części zadań publicznych państwa w obrębie systemu emerytalnego spowodowała przejęcie ich wykonawstwa przez otwarte fundusze emerytalne, funkcjonujące na rynkach kapitałowych. Pociągnęło to za sobą wydzielenie części składki emerytalnej i przekazanie jej do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Trafiająca do OFE część składki emerytalnej podlega zupełnie innym rygorom niż składka identyfikowana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w obszarze I filaru. Tymczasem podstawowe zmiany obejmują przesunięcie części składki emerytalnej na utworzone specjalne subkonto prowadzone przez ZUS (zapewniające odrębność od środków gromadzonych w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), modyfikacje reglamentacji polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych oraz wprowadzanie nowej instytucjonalnej formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę powiązanej z zachętami podatkowymi. (fragment tekstu)
EN
The subject of this paper is to analyse the reconstruction of the pension system resulting from legislative changes introduced in 2011, the most important being the transfer of part of pension contributions from the open pension fund (OFE) to a newly set up special sub-account managed by the Social Insurance Institution, modifications in administrative regulation of open pension funds investment policy and introduction of tax incentives for making additional savings for retirement purposes. These transformations result from assumed financial goals such as reduction of public debt growth by reducing the cost of introducing the second capital pillar in 1999. However, given the social importance of pension insurance the changes should be assessed against assumptions of the pension reform of 1999 and constitutional principles. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
15
Strony
271--279
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Antonów K., Sytuacja prawna składek zaewidencjonowanych na subkoncie w ZUS w razie rozwodu lub śmierci ubezpieczonego albo śmierci emeryta, PiZS 2011, nr 5.
 • Banaszak B., Komentarz do art. 2 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2009.
 • Chróścicki A., Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Komentarz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Dz. U. Nr 228, poz. 1507.
 • Hajn Z., Dopuszczalność wypowiedzenia stosunku pracy ze względu na osiągniecie wieku emerytalnego lub nabycie prawa do emerytury, w: Z zagadnień współczesnego prawa pracy, Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Lexis Nexis, Warszawa 2010.
 • Kawiński M., D. Stańko, Problem akwizycji w polskim systemie emerytalnym, "Wiadomości Ubezpieczeniowe. Nauka dla praktyki" 2009, nr 2.
 • Komentarz do art. 67 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. Tom III, red. K. Działocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, Warsza-wa 2001.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Nerka A., Wokół problematyki podziału środków w razie śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego [w:] 10 lat reformy emerytalnej w Polsce. Efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia, red. F. Chybalskiego, I. Staniec, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 • Oniszczuk J., Reforma świadczeń emerytalno-rentowych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego, PiZS 1999, nr 10.
 • Oniszczuk J., Zasada ochrony praw nabytych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, PiZS 1999, nr 4.
 • OSP 2010, z. 10, poz. 102.
 • Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1966.
 • Pismo z dnia 5 lipca 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Stanowisko MPiPS w sprawie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, SPS-023-23100/11, www.sejm.gov.pl
 • Sanetra W., Konstytucja wobec reformy ubezpieczeń społecznych, PUSiG 1998, nr 3.
 • Szubert W., Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, PWN, Warszawa 1987.
 • Treść ryzyka emerytalnego [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Zakamycze 2004.
 • Uchwała SN (7) z 21 stycznia 2009 r., II PZP 13/08: "Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 45 § 1 k.p.)".
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 257 poz. 1726.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, Dz. U. Nr 116, poz. 1205, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r.
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz. U. Nr 75, poz. 398.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 34, poz. 189 (zwana ustawą o OFE).
 • Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, www.sejm.gov.pl.
 • Wajda D., Komentarz do zmian w ustawach powiązanych z ustawą 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych [w:] Komentarz do ustawy z 25.3.2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, suplement, red. J. Strusińska-Żukowska, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Wąsiewicz A., Z.K. Nowakowski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, PWN, Warszawa-Poznań 1980, s. 20 i n.
 • Zieliński T., Ochrona praw nabytych - zasada państwa prawnego, PiP 1992, nr 3.
 • Zieliński T., Ubezpieczenia społeczne pracowników, Warszawa-Kraków 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.