PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 15 | 297--311
Tytuł artykułu

Polityka - etyka - Kościół : wzajemność relacji w świetle tekstów Josepha Ratzingera - Benedykta XVI

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Politics - Ethics - the Church : Mutuality of Relations in the Light of the Writings of Joseph Ratzinger - Benedict XVI
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana tematyka wzajemnych relacji polityki i etyki oraz miejsca i roli Kościoła w tej przestrzeni. Osnowę dla artykułu, w którym nie może zabraknąć odwołania się do najważniejszych dokumentów Magisterium Kościoła, stanowi myśl Józefa Ratzingera - papieża Benedykta XVI. Literatura przedmiotu zalicza Ratzingera - teologa do nurtu przedstawicieli tzw. glaubensethik, tj. "etyki wiary". Ratzinger jako ekspert uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Jest on jednym z redaktorów Katechizmu Kościoła Katolickiego a zarazem Autorem, który zagadnienia będące przedmiotem niniejszego artykułu podejmował od dawna. (fragment tekstu)
EN
This article consisting of four points, shows the subject of multiple relationships between the realities of politics, ethics and the Catholic Church. The issue was presented on the basis of the writings and speeches of Joseph Ratzinger, the current Pope Benedict XVI. Article begins with a presentation of the relationship between politics and ethics as seen in historical perspective. The second section presents the so-called. "political ethics" of the first Christian communities in the light of the indications contained in some of the New Testament writings (cf. 1 Thess; 1 Peter) being the basis for the Christian way of acting in the area of policy. The third section indicates some realities like: progress, science and freedom - considered sometimes as an unquestioned idols and that`s why named once by Ratzinger "myth of modernity" - as a threat to connectivity between politics and ethics. The fourth section discusses the teaching of the Catholic Church on politics and the need for its ethical practice. In addition it contains some concrete proposals of Ratzinger that can be used in contemporary debates on the fundamental values of a democratic state in contemporary pluralistic societies. It also refers to Pope Benedict XVI appeals for more ethics of politics. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Strony
297--311
Opis fizyczny
Twórcy
 • Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Bibliografia
 • Ardusso F., G. Ferretti, A.M. Pastore, U. Perone, La teologia contemporanea, Casa Editrice Marietti, Torino 1980.
 • Asensi J.P., Etyka wiary w działach Josepha Ratzingera. Propozycja etyczna dla Europy, Palabra, Warszawa 2006.
 • Benedykt XVI, Caritas in veritate.
 • Benedykt XVI, Deus caritas est.
 • Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa, "L`Osservatore Romano" 2011, nr 10-11.
 • Benedykt XVI, Spe Salvi.
 • Benedykt XVI, Świat rozumu i świat wiary potrzebują siebie wzajemnie. Spotkanie z przedstawicielami różnych grup społecznych w Westminster Hall, "L`Osservatore Roma-no" 2010, nr 11.
 • Buttiglione R., Prymat sumienia w polityce [w:] Etyka wobec historii, TN KUL, Lublin 2005, s. 17-29.
 • Chiavacci E., Politica [w:] Nuovo Dizionario di Teologia Morale, red. F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera, Edizioni san Paolo, Torino 1994.
 • Chmielewski A., Polityka i etyka Alaisaira Mac Intyre'a [w:] A. Mc Intyre, Etyka i polityka, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 23-36.
 • Davies N., Europa - rozprawa historyka z historią, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
 • de Laubier P., La loi naturelle au risqué de l`évolution: un diagnostic du cardinal Ratzinger, "Forum Teologiczne" 2007, vol. VIII, s. 19-29.
 • Dwugłos o naszej przyszłości: J. Habermas, Pluralizm i moralność, "Tygodnik Powszechny" 2005, 1 maja.
 • Dziwisz: papież jest prześladowany, http://www.wprost.pl/ar/194088/Dziwisz-papiez-jest-dzis-przesladowany/.
 • Falczyński Z., Współpracownik prawdy [w:] Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, red. J. Majewski, J. Makowski, Biblioteka "Więzi", Warszawa 2003, s. 290-292.
 • George W., Polityk katolicki a wiara, "Ethos" 2003, nr 61-62.
 • Gocko J., Kościół obecny w świecie - posłany do świata, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
 • Górny G., Za ogniska czy za ołtarze?, rozmowa z o. Andriejem Kurajewem, "Teologia Polityczna" 2003-2004, nr 1.
 • Gryżenia K., Zagrożenia podmiotowości człowieka, "Logos i ethos" 2011, nr 1.
 • Jan Paweł II, Centessimus annus.
 • Jan Paweł II, Laborem exercens.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępo-wania katolików w życiu politycznym z 24.11.2002.
 • Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium.
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes.
 • Kościół 2011: Konieczny przełom. Memorandum teologów i teolożek niemieckich w sprawie kryzysu Kościoła katolickiego.
 • Kościół w Polsce. Poręczny chłopiec do bicia, "Uważam Rze" 2011, 4-10 kwietnia, nr 9, s. 10-17.
 • Kowalik R., Aborcja po urodzeniu - szokujący pomysł naukowców, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,11268597,Aborcja_po_urodzeniu_szokujacy_pomysl_naukowcow.html.
 • Läpple A., Mała historia Kościoła, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2007.
 • Mariański J., Czy zakrystia wystarczy do działalności Kościoła? [w:] Problemy współczesnego Kościoła, red. M. Rusecki, RW KUL, Lublin 1996, s. 43-51.
 • Mielcarek P., Kościół, prawica, demony, "Christianitas" 2011, nr 45-46, s. 24-77.
 • Mondin B., Politica [w:] Dizionario enciclopedico della filosofia, teologia e morale, Editrice Massimo, Milano 1994.
 • Mroczkowski I., Współczesny kontekst moralnego nauczania Kościoła [w:] Veritatis Splendor. Przesłanie moralne Kościoła, red. B. Jurczyk, RW KUL, Lublin 1994.
 • Muller M., T. Ponikło, W dwa ognie, "Tygodnik Powszechny" 2010, 15 sierpnia, s. 5-6.
 • Nagórny J., Posłannictwo chrześcijan w świecie, t. 1: Świat i wspólnota, Wydawnictwo KUL, Lublin 1998.
 • Nowoczesność mitem postępu, z ks. prof. M. Schooyansem rozmawia F.L. Ćwik, "Nasz Dziennik" 2011, 14 czerwca.
 • Pinckaers S.Th., Źródła moralności chrześcijańskiej, W drodze, Poznań 1994.
 • Politiker sollen auf ihr Herz und Gewissen hören, "Bild" 2011, 23 września.
 • Polityka milczenia. O krzyżu przed Pałacem prezydenckim, o tym, czy Polska jest krajem wyznaniowym, o kondycji Kościoła, zinstrumentalizowanego przez polityków a także o perspektywach polskiego zapateryzmu dyskutują Aleksander Kwaśniewski, Bp. Tadeusz Pieronek i Andrzej Zoll, "Tygodnik Powszechny" 2010, 15 sierpnia, s. 7-9.
 • Promieńska H., O trzech funkcjach etyki i ewolucji jej zadań [w:] Etyka i polityka, red. D. Prabucka, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2005.
 • Ratzinger J., Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, Wydawnictwo "M", Kraków 2001.
 • Ratzinger J., Demokracja, prawo i religia, "Tygodnik Powszechny" 2005, 1 maja, s. 7.
 • Ratzinger J., Kościół - ekumenizm - polityka, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań-Warszawa 1990.
 • Ratzinger J., Kościół a polityka [w:] Kościół - ekumenizm - polityka, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań-Warszawa 1990, s. 197-240.
 • Ratzinger J., Odpowiedzialność za pokój [w:] Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Jedność, Kielce 2005.
 • Ratzinger J., Polityka a moralność [w:] Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Jedność, Kielce 2005.
 • Ratzinger J., Wiara - prawda - tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata [w:] Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Jedność, Kielce 2005.
 • Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Znak, Kraków 1970.
 • Reroń T., Polityka [w:] Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Wydawnic-two "M", Lublin-Kraków 2002.
 • Rowland T., Wiara Ratzingera teologia Benedykta XVI, WAM, Kraków 2010.
 • Singer P., Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.
 • Sobuś P., Uczestnictwo w polityce jako moralna powinność obywatela, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2007, vol. 11, nr 2.
 • Sorge B., Wykłady z katolickiej nauki społecznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.
 • Sosnowski J., Kwadratura krzyża, "Tygodnik Powszechny" 2010, 15 sierpnia 2010.
 • Sporniak A., Kościół nazbyt zajęty sobą, "Tygodnik Powszechny" 2011, 13 lutego.
 • Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
 • Tryc-Ostrowska M., M. Gmiter, Zabicie noworodka jako aborcja, "Rzeczpospolita" 2012, 2 marca.
 • Valli A.M., Ratzinger na celowniku, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2011.
 • Weigel G., Czym jest katolicyzm? Dziesięć kontrowersyjnych pytań, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.
 • Winling R., Teologia współczesna, Znak, Kraków 1990.
 • Wnęk K., Non possumus [w:] Leksykon polskich powiedzeń historycznych, red. M. Wilimowski, K. Wnęk, L.A. Zyblikiewicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.
 • Wyszyński S., Kościół i media, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2002.
 • Zwoliński A., Polityka [w:] Encyklopedia Nauczania Społecznego Jana Pawła II, Polwen, Radom 2003.
 • Zychowicz P., Niebezpieczne przesuwanie etycznych granic, "Rzeczpospolita" 2012, 2 marca, s. A 2.
 • http://tygodnik.onet.pl/32,0,59380,kosciol_2011_konieczny_przelom,artykul.html
 • http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,8161569.
 • http://www.tvp.pl/poznan/aktualnosci/prymas-polski-abpjkowalczyk-krytyczny/2711403.Prymas_Bronic_krzyza_ale_go_nie_upolityczniac.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.