PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 15 | 313--323
Tytuł artykułu

Cóż po pedagogice w ponowoczesności?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Why We Need Pedagogy in Post-Modernism?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pedagogika jest pojęciem wieloznacznym, nawiązującym do kultury greckorzymskiej, kultury helleńskiej, gdzie pais (w dopełniaczu - paidos) określał dziecko, młodzieńca wymagającego umiejętnej opieki, prowadzenia ze strony dorosłego - paidagōgosa, którym był w tym przypadku wykwalifikowany niewolnik wdrażający dzieci rodziców bogatej arystokracji do odpowiednich postaw, nabywania dobrych manier lub grzecznego odnoszenia się do innych, uczenia się, uczestniczenia w grach i zabawach itp. W toku dziejów pedagogika stała się: 1) filozofią (nauką o człowieku, paideią, antropagogią), 2) samodzielną częścią nauk humanistycznych; 3) przedmiotem kształcenia akademickiego i zawodowego, 4) subiektywną teorią wychowania i 5) wspólnotową formacją intelektualną. Warto zadać sobie pytanie, jaką jest dzisiaj ta nauka o wychowaniu i kształceniu oraz refleksyjna wokół nich praktyka? (fragment tekstu)
EN
This article depicts five approaches to pedagogy, which can be recognized in the course of history: 1) Pedagogy as a philosophy (science of man, paideia, educational anthropology), 2) pedagogy as an independent discipline of humanities, 3) pedagogy as a subject of academic and vocational studies, 4) pedagogy as a subjective theory of education and 5) pedagogy as a community intellectual formation. I am still looking for answers to the question, which of these approaches raises criticism or points to the evolution of educational sciences and schooling as a helpful reflection for practitioners and new directions in researches. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
15
Strony
313--323
Opis fizyczny
Twórcy
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
Bibliografia
 • Banach Cz., Strategia i prognoza rozwoju edukacja w Polsce do roku 2020 - zadania nauk pedagogicznych, "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica I" 2008.
 • Brezinka W., Metatheorie der Erziehung, Műnchen 1978.
 • Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1978.
 • Dwudziestolecie funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych w Polsce, red. H. Moroz, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2010.
 • Frankfort-Nachmias Ch., D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, tłum. E. Hornowska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Gadamer H.-G, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przekł. B. Baran, WN PWN, Warszawa 2004.
 • Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, tłum. A. Kacmajor, A. Sulak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Hejnicka-Bezwińska T., Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności, Wydawnictwo 69, Warszawa 1997.
 • Herbart J.F., Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania, tłum. T. Stera, Gebethner i Wolff, Warszawa 1912.
 • Koźmiński A., Przyszłość niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce [w:] Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Krüger H.-H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, tłum. D. Sztobryn, Wstęp i opracowanie B. Śliwerski, GWP, Gdańsk 2005.
 • Kupisiewicz Cz., Szkice z dziejów dydaktyki. Od starożytności po czasy dzisiejsze, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2010.
 • Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 1, red. Z. Kwieciński. B. Śliwerski, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Leppert R., Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996.
 • Milerski B., Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2011.
 • Nalaskowski S., Naukowość pedagogiki w ujęciu Kazimierza Sośnickiego, "Wychowanie Na Co Dzień" 2003, nr 1-2.
 • NIK - P/99/019, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania nadzoru państwa nad niepaństwowymi szkołami wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi, Warszawa 2000, http://psrp.org.pl/attachments/article/1419/4.%20o%20wynikach%20kontroli%20funkcjonowania%20nadzoru%20panstwa%20nad%20niepanstwowymi%20szkolam.
 • Nowak M., Pedagogika - próba zarysowania stanu, perspektyw i kierunków współczesnej polskiej myśli pedagogicznej, "Rocznik Pedagogiczny" 2010, nr 33.
 • Nussbaum M.C., W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2008.
 • Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, tom 1, red. B. Śliwerski, GWP, Gdańsk 2006.
 • Potulicka E., J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2010.
 • Pryszmont-Ciesielska M., Ukryty program edukacji akademickiej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010.
 • Szymański M.S., XXX-lecie Wydziału Pedagogicznego UW, "Kwartalnik Pedagogiczny" 1984, nr 3.
 • Śliwerski B., Klinika akademickiej pedagogiki, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2011.
 • Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2009.
 • Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kra-ków 1998.
 • Teoretyczne podstawy pedagogiki, red. S. Palka, Wydawnictwo UJ, Kraków 1987.
 • Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Wydawnictwo IBE, Warszawa 1998.
 • Witkowski L., Ku integralności edukacji i humanistyki II. Postulaty - postacie - pojęcia - próby, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, wyd. drugie poszerzone, Wydawnictwo Strzelec", Kielce 1998.
 • Zaczyński W.P., O potrzebie teorii w badaniach pedagogicznych dydaktycznych, "Kwartalnik Pedagogiczny" 1991, nr 3.
 • Żywczok A., Aksjologia odkrycia naukowego - studium rozwoju i wychowania osobowości naukowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554849

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.