PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | 13 | nr 1 | 7--16
Tytuł artykułu

"Nawet gdyby inni od was nie wymagali..." - o samowychowaniu człowieka młodego

Warianty tytułu
"Even if Others did not Demand of You..." - about the Self-Upbringing of a Young Person
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jan Paweł II w nauczaniu skierowanym do młodzieży zwracał uwagę na wymagania związane z samym byciem człowiekiem. Wielokrotnie podkreślał, że głównym czynnikiem prowadzą-cym do szczęścia jest przeżywanie swojego życia według logiki bezinteresownego daru. Jednym z głównych wyzwań stojących przed młodzieżą jest świadome podjęcie trudu rozwijania danych sobie talentów, zdolności również wówczas, gdy inni tego nie wymagają. Stawianie sobie samemu konkretnych celów związanych z własnym rozwojem wymaga od młodego człowieka ogromnej mobilizacji i wytrwałości. Papież zwracał uwagę młodzieży na konieczność podjęcia tego wysiłku, przyjęcia aktywnej postawy wobec życia, wykorzystywania swoich zdolności dla dobra indywidualnego i wspólnego.(abstrakt oryginalny)
EN
John Paul II, in the teachings addressed to the youth, paid attention to the requirements associated with the mere fact of being human. He repeatedly emphasized that the main factor leading to happiness is to live one's life according to the logic of a selfless gift. One of the main challenges that young people have to face is making a conscious effort to develop the talents, abilities that they have been gifted with, even when others do not demand it of them. Setting specific goals associated with personal development for oneself requires tremendous determination and endurance from a young person. The Pope drew the youth's attention to the need to make this effort, to assume an active attitude towards life, to use their abilities for the individual and common good. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
7--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Bibliografia
 • Adamski, W. (1993). Młodzież współczesna. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, (s. 380-384). Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Balcer, E.E. (2015). Potrzeba samowychowania w budowaniu cywilizacji miłości. Kwartalnik Naukowy, nr 1, 34-40.
 • Bilicki, T. (2000). Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II - na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Chrobak, S. (1999). Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Dobrzanowski, S. E. (2003). Młodzież. W: A. Zwoliński (red.), Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, (s. 292-302). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 • Góra, J. (2004). Ojciec pokoleń, Ethos, Rok 17, nr 3-4 (67-68), 149-160.
 • Homplewicz, J. (2001). Każdy ma w życiu swoje Westerplatte (z pedagogiki Jana Pawła II), W: J. Hom-plewicz (red.), Dar wychowania. Pedagogika Jana Pawła II, (s. 83-99). Rzeszów: Instytut Teologiczno-Pastoralny.
 • Jan Paweł II (1985). Wychowywać to nie tylko kształcić, W czasie Mszy św. dla nauczycieli i wychowawców, Leon-Nikaragua, 4.03.1983, W: Cz. Drążek, J. Kawecki(wybór i oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. (s. 68-71). Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
 • Jan Paweł II (1986). W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2. 06. 1980, W: Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Jan Paweł II, (s. 64-81). Rzym: Fundacja Jana Pawła II - Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej.
 • Jan Paweł II (1994). Przekroczyć próg nadziei, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Jan Paweł II (1997). Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry, Częstochowa, 15.08.1991. W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia i homilie, (s. 804-811). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Jan Paweł II (1997). Rozważanie wygłoszone do młodzieży, Apel Jasnogórski, Częstochowa, 18.06.1983, W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie, (s. 261-266). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Jan Paweł II (1997). Słowo do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą arcybiskupa, Kraków, 10.06.1987, W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie, (s. 444-449). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Jan Paweł II (1998). List do Rodzin. Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Jan Paweł II (1999). Homilia podczas Mszy św., Łowicz, 14.06.1999, W: Pielgrzymka Apostolska Ojca Świętego Jan Pawła II do Polski 5-17 czerwca 1999, (s. 146-153). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
 • Jan Paweł II (1999). Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Placu Mickiewicza, Poznań, 3.06.1997, W: Drogowskazy dla Polaków Jana Pawła II. Komputerowy zbiór wypowiedzi Ojca Świętego skierowanych do rodaków. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Jan Paweł II (1999). Słowa do polskiej młodzieży w uroczystość św. Stanisława Kostki, Watykan, 13.09.1987, W: Drogowskazy dla Polaków Jana Pawła II. Komputerowy zbiór wypowiedzi Ojca Świętego skierowanych do rodaków. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Jan Paweł II (2002). Niechaj wasze życie będzie hymnem radości, Do uczniów szkół rzymskich i Lacjum, 1.03.1980, W: A. Dymer(red.), Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, (s. 119-121). Szczecin-Warszawa: Rada Szkół Katolickich w Polsce.
 • Jan Paweł II (2008). "Wy jesteście solą dla ziemi (...) wy jesteście światłem świata" (Mt 5, 13-14). Orędzie do młodych całego świata z okazji XVII Światowego Dnia Młodzieży, 25.07.2001, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 679-683). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). Budujcie dom lepszej przyszłości, Opactwo Echternach, spotkanie z młodzieżą, 16.05.1985, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 191-197). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte, 12.06.1987, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 762-770). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). Korzystajmy dobrze z bogatego daru naszego człowieczeństwa. Do młodzieży włoskiego ośrodka solidarności CEIS, 22.08.1982, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 86-87). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). List do młodych całego świata (parati semper) z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, W: Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 348-382). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). Macie dać Kościołowi nową młodość. Spotkanie z młodzieżą Szwajcarii Romańskiej, Fryburg, 13.06.1984, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 137-141). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). Młodzi są wezwani do tworzenia z dorosłymi planu przyszłego społeczeństwa, Mestre, 17.05.1985, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 202-206). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16). Orędzie do młodzieży całego świata z okazji II Światowego Dnia Młodzieży, 30.11.1986, W: H. Koźmińska (red.), Pod-ręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 399-403). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). Odnowa świata wymaga poświęceń. Douala, przemówienie do młodzieży, 13.08.1985, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 207-209). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). Praca nad życiem wewnętrznym osobista współpracą z Jezusem Chrystusem, Do młodzieży duchownej, Jasna Góra, 6.06.1979, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 734-738). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). Przemówienie do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed kościołem Świętej Anny w Warszawie, 3.06.1979, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 723-726). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). Przesłanie do młodzieży lednickiej, 29.05.2004, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 788). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). Przesłanie do młodzieży lednickiej, 30.05.1998, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 782). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). Rozważanie podczas czuwania modlitewnego, Manila, 14.01.1995, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 550-559). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). Wierzę w was. Do nieletnich oczekujących na wyrok, 6.01.1980, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 36-38). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). Wspólnie realizujcie projekt humanizacji świata, Florencja, Anioł Pański, przemówienie do młodzieży, 19.10.1986, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 276-285). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jan Paweł II (2008). Wstań i idź! Spotkanie z młodzieżą na stadionie Girland, Lyon, 5.10.1986, W: h. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 261-275). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 • Jusiak, R. (2007). Chrześcijańska koncepcja samowychowania. Roczniki Nauk Społecznych Tom XXXV, zeszyt 2, s. 31-43.
 • Kaźmierczak, P. (2003). Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Kołek, B., Spałek, A. (2006). Samowychowanie w ujęciu Jana Pawła II drogą wprowadzania w świat wartości. W: K. Chałas (red.), Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, (s. 40-54). Lublin-Kielce: Wydawnictwo "Jedność".
 • Kukołowicz, T. (1978). Pomagamy w samowychowaniu. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Kulpaczyński, S. (1979). Samowychowanie. "Seminare. Poszukiwania Naukowe" nr 4, 195-213.
 • Majka, J. (2005). Wychowanie chrześcijańskie - wychowaniem personalistycznym. W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. (s. 155-168). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Matulka, Z. (1995). Samowychowanie chrześcijańskie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Obuchowska, I. (2000). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, (s. 163-201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Olbrycht, K. (1997). Wychowanie młodzieży do pogłębiania tożsamości kulturowej - w świetle nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, W: W. Świątkiewicz (red.), Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie w nauczaniu społecznym Jana Pawła II. (VI sympozjum naukowe), (s. 115-125). Katowice: Instytut Górnośląski.
 • Podlaszczak, J. (2001). Postawa nauczyciela-wychowawcy w nauczaniu Jana Pawła II, W: J. Homplewicz (red.), Dar wychowania. Pedagogika Jana Pawła II, (s. 175-184). Rzeszów: Instytut Teologiczno-Pastoralny.
 • Ryś, M. (1997). Znaczenie wychowania i samowychowania w integracji seksualnej człowieka. Studia Nad Rodziną, nr 1, 89-99.
 • Salamon, P. (2006), Młodość. W: Nauczanie moralne Jana Pawła II. Rodzina, (s. 69-75).
 • Sorkowicz, A. (2014). Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Śliwerski, B. (2013). Samowychowanie jako jeden z rodzajów uczenia się przez całe życie. W: E. Solarczyk-Ambrozik (red.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, (s. 37-52). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Trusewicz-Pasikowska, M. (2015). Samowychowanie w ujęciu Jana Pawła II. Rozprawy Społeczne, nr 4, 72-77.
 • Wrońska, K. (2000). Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jan Paweł II (1998). Szczęście osiąga się przez ofiarę. Msza św. na placu Ignacio Agramonte w Camagüey, 23.01.1998, Pobrane z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/kuba_23011998.html.
 • Kościelniak, K. (2015). Słowo dla młodzieży. Pobrane z: http://studia.e-magnes.pl/artykuly/moje-wybo-ry/slowo-dla-mlodziezy.
 • Skreczko, A. (2003). Samowychowanie. Pobrane z: https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/samowycho-wanie.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554931

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.