PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 33 | 115--125
Tytuł artykułu

Włączenie społeczne z wykorzystaniem środków unijnych na przykładzie programów aktywizujących bezrobotnych w powiecie choszczeńskim i wałeckim

Autorzy
Warianty tytułu
Unemployed People Activation Programmes with European Funds in Choszczno and Wałcz County as a Method of Local Social Inclusion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykluczenie społeczne jest znaczącym problemem we współczesnej gospodarce. Jednym z największych zagrożeń bycia wykluczonym społecznie jest bycie bezrobotnym. W powiatach choszczeńskim i wałeckim działają dwa program finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, pomagające ludziom w znalezieniu zatrudnienia. Jeden z nich dotyczy relatywnie młodych ludzi - przed 30 rokiem życia, drugi zaś jest skierowany do ludzi w wieku powyżej 29 roku życia, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Głównym celem opracowania jest zbadanie efektywności aktywizacji jednej osoby, rozumianej jako pomoc w znalezieniu zatrudnienia przez jedną osobę. Opracowanie to opisuje także role funduszy europejskich w tworzeniu miejsc pracy w obu powiatach w latach 2015 i 2016.(abstrakt oryginalny)
EN
Social exclusion is a major problem in modern economy. One of the biggest threats to being socially excluded is being unemployed. In Choszczno and Wałcz counties there are two programmes funded by European Social Fund, which are helping people to find an employment. One of these programmes is directed to relatively young people - below thirty years old, and the other one is directed to people over 29 years old with specific situation in the labour market. The main focus of this article is to investigate the effectivenes of using european funds as a cost of activating one unemployed person. This study also describes the role of european funds in creating employment places between 2015 and 2016 year in both counties. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
33
Strony
115--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Bibliografia
 • Borkowski, T., Marcinkowski, A. (1999). Socjologia bezrobocia. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • GUS. Pracujący w gospodarce narodowej. Raporty z lat 2009-2013. Warszawa.
 • GUS. Stopa bezrobocia w latach 1990-2017. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html (25.01.2018).
 • Gwizda, M., Kosowska-Kwaśny, M., Żółciński, S. (2014). Fundusze UE 2014-2020. Warszawa: CH Beck.
 • Imapp (2017a). Efekty Polityki spójności 2007-2013 w Polsce - raport ewaluacyjny. Pobrane z: https://www.ewaluacja.gov.pl/media/48824/V4plus4_stronaPL.pdf (20.09.2017).
 • Imapp (2017b). Efekty Polityki Spójności w Polsce, krajach Grupy Wyszehradzkiej i państwach partnerskich. Pobrane z: https://www.ewaluacja.gov.pl/media/48824/V4plus4_ stronaPL.pdf (20.09.2017).
 • Kierzkowski, T., Jankowska, A., Knopik R. (2009). Fundusze Strukturalne oraz Fundusz Spójności. Warszawa: C.H. Beck.
 • MIiR (2018). Lista projektów realizowanych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020. Pobrane z: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/ lista-projektow (10.08.2017).
 • MR (2018). Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Pobrane z: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w- -polsce-w-latach-2014-2020/ (20.09.2017).
 • Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie (2017). Sprawozdania o rynku pracy MPIPS-01, za okres 01.2015-08.2017. Pobrane z: http://choszczno.praca.gov.pl (10.08.2017).
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu (2017). Miesięczne sprawozdania o rynku pracy MPIPS-01, okres 01.2015-08.2017. Pobrane z: http://walcz.praca.gov.pl (10.08.2017).
 • Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, nr 1083/2006. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ PL/TXT/?uri=celex:32006R1083 (10.08.2017).
 • Pawlicki, R. (2014). Strategia Finansowa dla Polski 2014-2020. Warszawa: Difin.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (2016). Pobrane z: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/rpowz_2014_2020_20170927. pdf (21.09.2017).
 • Sikora-Gaca, M., Kosowska, U. (2014). Fundusze Europejskie w Teorii i Praktyce. Warszawa: Difin.
 • Szarfenberg, R. (2006). Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej.
 • Tkaczyński, J.W., Świstak, M. (2013). Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich. Warszawa: C.H. Beck.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Powiat choszczeński - opis. Pobrano z: http://eregion.wzp.pl/powiaty/choszczenski (20.01.2017).
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Powiat wałecki - opis. Pobrane z: http://eregion.wzp.pl/powiaty/walecki (20.01.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.