PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2014) | nr 1 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach | 273--288
Tytuł artykułu

Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Multivariate Analysis of the Socio-demographic Situation of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy artykułu we wcześniejszych pracach przedstawili nowe podejście do opisu i badania rozkładów prawdopodobieństwa wielowymiarowych wektorów losowych. W niniejszym opracowaniu uzyskane wcześniej nowe narzędzia wykorzystano do badania wybranego czterowymiarowego wektora sytuacji społeczno-demograficznej Polski. Uwzględniając administracyjny podział kraju na powiaty oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2012 wyznaczono i skomentowano istotne charakterystyki wektora, którego współrzędnymi są współczynniki: zawieranych małżeństw, orzekanych rozwodów, dzietności oraz zgonów. W uzyskanych wynikach znajduje obiektywne (naukowe) potwierdzenie powszechnie formułowana teza o - niestety - złej kondycji społeczno-demograficznej Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
In the previous works the authors have presented a new approach to description and analysis of a random vector distribution. In this paper the obtained earlier new tools have been used for analysis of the fourth-dimension vector of the sociodemographic situation of Poland. Taking into account administrative division of the country into counties and the data from the Central Statistical Office of Poland, we calculated and commented the important characteristics of the vector, which coordinates are: the total marriage rate, the total divorce rate, the total fertility rate and the total mortality rate. The obtained results are objective (scientific) confirmation of commonly formulated the thesis of - unfortunately - bad sociodemographic condition of Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bilodeau M., Brenner D. (1999), Theory of Multivariate Statistics, Springer - Verlag, New York.
 • 2. Budny K. (2009), Kurtoza wektora losowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 78, seria: Ekonometria, 26.
 • 3. Budny K., Tatar J. (2009), Kurtosis of a random vector - special types of distributions, "Statistics in Transiton", nr 10 (3).
 • 4. Budny K. (2012a), Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym, [w:] Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach, praca zbiorowa pod red. S. Folrlicza, CeDeWu, Warszawa.
 • 5. Budny K. (2012b), Estymatory momentów zwykłych wektora losowego opartych na koncepcji potęgi wektora, [w:] Sprawozdanie z badań statutowych za rok 2012 UEK Kraków, [praca niepublikowana].
 • 6. Budny K. (2013a), Współczynnik ekscesu wektora losowego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", [praca złożona do druku]
 • 7. Budny K. (2013b), Estimation of the central moments of a random vector based on the definition of the power of a vector, "Statistics in Transition- new series".
 • 8. Cramer H. (1958), Metody matematyczne w statystyce, PWN, Warszawa.
 • 9. Feller W. (1969), Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Tom II, PWN, Warszawa.
 • 10. Green W. H. (1993), Ekonometric analysis, 2nd ed., Macmillan Publishing Company, New York.
 • 11. Jakubowski J., Sztencel R. (2004), Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, Script, Warszawa.
 • 12. Shao J. (2003), Mathematical statistics, 2nd ed., Springer.
 • 13. Tatar J. (1996), O niektórych miarach rozproszenia rozkładów prawdopodobieństwa, "Przegląd Statystyczny", nr 3-4.
 • 14. Tatar J. (1999), Moments of a random variable in a Hilbert Space, "Przegląd Statystyczny", nr 2.
 • 15. Tatar J.(2000), Asymetria wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, w: "Materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej", Wydawnictwo AE w Krakowie.
 • 16. Tatar J. (2002), Nierówność Lapunowa dla wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 549.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.