PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 5 | 22--39
Tytuł artykułu

Nierówności dochodów gmin województwa śląskiego po 1999 roku - próba pomiaru

Autorzy
Warianty tytułu
Inequalities of Income of Municipalities in the Silesian Voivodship after 1999 - Measurement Attempt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza zmian dysproporcji dochodów w gminach województwa śląskiego, a w ślad za tym - ocena znaczenia i skutków polityki społecznej i gospodarczej prowadzonej przed akcesją Polski do Unii Europejskiej i po niej. Obliczono wskaźniki Giniego, które pozwoliły stwierdzić, czy stopień natężenia zmienności ma charakter stały, czy też w badanym okresie (lata 1999-2017) daje się zauważyć okresy znaczących zmian. W świetle otrzymanych wyników badań zróżnicowanie przeliczonych na mieszkańca dochodów ogółem, dochodów własnych i dotacji w przyjętych do analizy segmentach gmin należy uznać za niewielkie. Dane źródłowe pochodziły z corocznych sprawozdań z wykonania budżetów i zostały autorowi udostępnione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to analyse the changes in the disproportions of income in the municipalities of the Silesian Voivodship and, in its footsteps, the assessment of the significance and consequences of the social and economic policy before and after Poland's accession to the European Union. The Gini coefficients were calculated, enabling the conclusion to be drawn as to whether the degree of intensity is fixed or whether significant changes can be noticed in the period under review (1999-2017). In the light of the results of the analyses, the differentiation of total income, own income and grants per inhabitant in the segments of municipalities accepted for the analysis should be considered minimal. The source data came from the annual statements on the achievement of the budgets and were made available to the author by the Regional Chamber of Audit in Katowice. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
22--39
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Atkinson A.B., Nierówności. Co da się zrobić?, Warszawa 2017.
 • Bolejko A., Rozwarstwienie dochodowe w krajach wysoko rozwiniętych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017/310.
 • Bugaj R., Nierówności to również nasz problem, "Dziennik Gazeta Prawna" 5-7.01.2018/4 (4654).
 • Chang H.J., Ekonomia. Instrukcja obsługi, Warszawa 2015, s. 382.
 • Czempas J. [w:] Dysproporcje dochodów i skłonności do inwestowania (na przykładzie gmin i powiatów województwa śląskiego), "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017/339.
 • Czempas J., Dysproporcje w dochodach gmin wiejskich w Polsce w latach 2002-2015, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2017/485.
 • Czempas J., Koefficient Dźini kak pokazatel' stabil'nosti finansovych istoćnikov municipal'nych obrazovanij (gmin) v Polsze. Grani mezdunarodnogo vzaimodejstvija: ekonomika, politika, kultura. Materialy mezruzovskoj naućno-praktićeskoj studenćeskoj konferencii, red. N.S. Jarovoj, Rostov na Donu 2017.
 • Czempas J., Nierówności sytuacji dochodowej miast na prawach powiatu w województwie śląskim, "Wiadomości Statystyczne" 2018/9.
 • Głowicka-Wołoszyn R., Wołoszyn A., Kozera A., Nierówności dochodowe samorządów gminnych w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2017/1(49).
 • Gwiazda A., Nierozwiązany problem nierówności, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2015/2(42).
 • Iwaszczuk N., Łamasz B., Orłowska-Puzio J., Globalizacja a nierówności w rozwoju wybranych krajów, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2016/3(47).
 • Jabkowski P., Miary nierówności społecznych - podstawy metodologiczne [w:] Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Seria Socjologia, nr 65, red. K. Podemski, Poznań 2009.
 • Janoś-Kresło M., Radziukiewicz M., Nierówności dochodowe a nierówności konsumpcji [w:] Wpływ nierówności i redystrybucji dochodów na konsumpcję gospodarstw domowych, red. M. Radziukiewicz, Warszawa 2010.
 • Jarosz M., Kozak W., Eksplozja nierówności?, Warszawa 2015.
 • Kańduła S., Mechanizmy wyrównywania fiskalnego. Studium empiryczne gmin w Polsce w latach 2004-2014, Poznań 2017.
 • Kasprzyk B., Wojnar J., Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w regionie podkarpackim, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2010/17.
 • Kokociński M., Metodologiczne aspekty badania nierówności społecznych [w:] Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, red. K. Podemski, Seria Socjologia nr 65, Poznań 2009.
 • Kola-Bezka M., Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie zarządzania regionem na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" 2012/2.
 • Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa 2013.
 • Kołodko G.W., Wędrujący świat, Warszawa 2013.
 • Kot S.M., Ekonometryczne modele dobrobytu, Warszawa-Kraków 2000.
 • Krzyminiewska G., Nierówności a rozwój społeczny świata, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013/139.
 • Kuszewski T., Nierówności ekonomiczne we współczesnym świecie. Pomiar i oceny zjawiska [w:] Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, red. W. Pazio, M. Garbicz, Warszawa 2008.
 • Leszczyńska M., Zróżnicowanie efektów rozwojowych w Polsce z perspektywy zmian relacji dochodów gospodarstw domowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2015/1(41).
 • Łyszczarz B., Dynamika regionalnych nierówności w zdrowiu w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2014/2(38).
 • Malinowski G., Percepcja nierówności społecznych a rzeczywistość, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2014/2(38).
 • Malinowski G.M., Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie, Warszawa 2016.
 • Michoń D., Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw ze względu na realizację celów polityki spójności, "Wiadomości Statystyczne" 2017/12 (679).
 • Mikuła A., Nierówności społeczne w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2016/3(47).
 • Nagaj R., Rola państwa w niwelowaniu nierówności dochodowych, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013/139.
 • Panek T., Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru [w:] Warunki i jakość życia Polaków, pr. zb. pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Warszawa 2009.
 • Radziukiewicz M., Nierówności dochodowe gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne" 2006/10.
 • Sojka E., Odległość geograficzna jako determinanta migracji - na przykładzie województwa śląskiego, "Wiadomości Statystyczne" 2017/12.
 • Strojny J., Konkurencyjność międzynarodowa rolnictwa krajów UE - konwergencja czy dywergencja? "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" 2012/1, t. XIII.
 • Tomeczek M., Nierówności ekonomiczne jako kategoria opisowa i normatywna, "Studia Ekonomiczne. Zeszyt Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017/334.
 • Ulman P., Wałęga A., Nierówności dochodowe w Polsce i ich dekompozycja, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2006/4.
 • Urbański J., Prekariat i nowa walka klas, Warszawa 2014.
 • Wyszyński R., Regionalne dysproporcje dochodowe w Polsce [w:] Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, red. W. Pazio, M. Garbicz, Warszawa 2008.
 • Zawora J., Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa podkarpackiego, "Finanse Komunalne" 2012/7-8.
 • Zwiech P., Nierówności dochodowe w państwach europejskich - analiza przy wykorzystaniu współczynnika Giniego, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013/145.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555183

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.