PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4 | 68--84
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie regionalne potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Regional Diversification of Investment Potential of Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) w Polsce odpowiadają za realizację szerokiego spektrum zadań o charakterze publicznym, których wykonanie powinno odbywać się, zgodnie z zasadą subsydiarności, na niższych poziomach zarządzania. Wymaga to od JST ponoszenia nie tylko wydatków bieżących na realizację różnorodnych zadań, lecz także wydatków inwestycyjnych na zapewnienie szerszego dostępu do elementów infrastruktury służącego rozwojowi lokalnemu. Możliwości wygospodarowania środków na działalność rozwojową (utożsamianą z inwestycyjną) w literaturze przedmiotu nazywane są potencjałem inwestycyjnym. Celem artykułu jest zaprezentowanie zróżnicowania potencjału inwestycyjnego JST determinowanego nadwyżką operacyjną z uwzględnieniem układu przestrzennego. Przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące potencjału inwestycyjnego JST i metod jego pomiaru oraz przeprowadzono analizę danych empirycznych za lata 2007- -2016 opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Główny Urząd Statystyczny. Jak wynika z badania, poziom zróżnicowania potencjału inwestycyjnego - zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w przeliczeniu na mieszkańca - jest duży, choć w ostatnich latach ulegał zmniejszeniu. Największe zróżnicowanie obserwuje się wśród gmin. Warto podkreślić, że potencjał inwestycyjny wpływa w zasadniczy sposób na wielkość ponoszonych przez JST wydatków inwestycyjnych, co potwierdzają wyniki analizy korelacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Local government units (LGUs) in Poland are responsible for the implementation of a wide range of public tasks, which should be carried out in accordance with the principle of subsidiarity at lower management levels. This requires LGUs to incur not only current expenditure for the implementation of various tasks, but also investment expenditure - to provide wider access to infrastructure elements for local development. The opportunities for finding funds for development activities (identified with investment) are called investment potential in the subject literature. The aim of the paper is to present spetial differences in investment potential of LGUs in Poland determined by operating surplus. In the first part, it presents theoretical issues regarding the investment potential of local government units and the measurement methods. The second one is devoted to the analysis of empirical data for the period 2007- -2016 provided by Statistics Poland and Ministry of Finance. According to the study, the level of investment potential diversification both in absolute values and per capita is high, although it has decreased in recent years. The greatest variation is observed among gminas. It is worth noting that investment potential has a fundamental impact on the volume of investment expenditure incurred by local government, which is confirmed by the results of correlation analysis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
68--84
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet w Białymstoku; Urząd Statystyczny w Białymstoku
Bibliografia
  • Filipiak, B., Tarczyńska-Łuniewska, M. (2016). Potencjał jednostek samorządu terytorialnego - próba systematyzacji pojęciowej i metodycznej. Finanse Komunalne, (1-2), 20-21.
  • Kaczor, T., Tomalak, M. (2000). Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
  • Mackiewicz, M., Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, W., Tomalak, M. (2006). Ramy finansowe strategii rozwoju województw na lata 2007-2014. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  • Skorwider, J., Garbowski, M. (2012). Zmiany w potencjale inwestycyjnym gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce. W: M. Gwiaździńska-Goraj, K. Kurowska (red.), Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej (s. 231-246). Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk.
  • Swianiewicz, P. (2008). Nadwyżka operacyjna. Wspólnota, (9).
  • Wyszkowska, D. (2018). Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Studium empiryczne gmin w Polsce. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555377

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.