PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 1959--1967
Tytuł artykułu

Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym na przykładzie wybranej aglomeracji miejskiej

Warianty tytułu
Quality of Transport in Urban Public Transport Based on the Selected Exemplary Urban Agglomeration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiona w pracy problematyka dotyczy wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw transportowych realizujących regularne przewozy osób na obszarze zurbanizowanym oraz w strefie podmiejskiej. W pracy przedstawiono analizę wybranych wyników zrealizowanych badań dotyczących jakości przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Badania zrealizowano w wybranej aglomeracji miejskiej liczącej około 100 tysięcy mieszkańców. Przedstawiono wybrane wyniki badań preferencji oraz satysfakcji związanych z korzystaniem z usług transportowych dwóch przewoźników oferujących w analizowanej aglomeracji przewozy osób w zakresie zbiorowego transportu miejskiego. Do oceny jakości przewozów w miejskim transporcie zbiorowym wykorzystano analizę wyników badań ankietowych. Badania przeprowadzono za pomocą techniki PAPI, czyli bezpośredniego wywiadu realizowanego za pomocą papierowego kwestionariusza, wypełnianego przez ankietera. Analiza wyników badań poszczególnych cech jakościowych realizowanych przewozów miejskich umożliwia decydentom podjęcie racjonalnych działań zmierzających do zwiększenia poziomu jakości przewozów oraz zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez korzystających z tej formy transportu.(abstrakt oryginalny)
EN
The problems presented herein deal with the selected issues referring to the operations of the transport companies carrying out regular passenger serviceswithin an urban area and a suburban zone. The paper presents the analysis of the selected results of the research regarding quality of the transport services provided within an urban public transport system. The research was carried out in a selected urban agglomeration with the population of approximately 100,000. Selected results of investigating preferences and satisfaction related to the use of transport services provided by two companies offering urban public passenger transport within the urban agglomeration under the analysis are presented in this paper. In order to assess the quality of the transport services provided in the urban public transport system, results of a survey were used. The research was conducted by the applying PAPI method, which isa direct interview conducted with the use of a paper questionnaire, filled out by the interviewer. The analysis of the obtained results for the individual qualitative features of the urban transport services enables the decision-makers to take reasonable actions aimed at increasing the quality level of these services and meeting the needs reported by those who use this form of transport.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1959--1967
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • [1]Grzelec K,: Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej,Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2011, s. 53-56.
 • [2]Kobędza K., Landowski B., Analiza przyczyn i postaci uszkodzeń wybranych środków transportu oraz ich wpływu na możliwość realizacji zadań transportowych, Logistyka, 3/2014.
 • [3]Koźlak A., Ekonomika Transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2008, s. 238.
 • [4]Knopik L., Landowski B., Woropay M., Modelowanie procesów eksploatacji w systemie transportowym, Instytut Technologii Eksploatacji, Bydgoszcz-Radom, 2001,s. 19-21.
 • [5]Landowski B., Woropay M., Neubauer A., Sterowanie niezawodnością w systemach transportowych, Instytut Technologii Eksploatacji -PIB, Bydgoszcz -Radom, 2009, s. 98-99.
 • [6]Rokicki T., Organizacja i ekonomika transportu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2014, s.54-55.
 • [7]Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.
 • [8]Rudnicki A., Jakość komunikacji miejskiej, Wydawnictwo SITK, Kraków, 1999, s. 201-202.
 • [9]Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2009, s.25.
 • [10]Wawak T., Makroekonomiczne problemy jakości produktów przemysłowych w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1989, s. 5.
 • [11]Wrzosek F., Funkcjonowanie rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002, s.248-249.
 • [12].http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2015/index.htm (dostęp:25.04.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555417

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.