PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 90--95
Tytuł artykułu

Ocena wykorzystania maszyn w gospodarstwach rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem kosztów użytecznych

Warianty tytułu
Assessment of the Use of Machinery in Agricultural Farms with Special Presentation of Useful Costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęto próbę wprowadzenia do oceny kosztów mechanizacji pojęcia kosztów użytecznych i bezużytecznych (pustych). Koszty bezużyteczne mają charakter kosztów stałych i są związane z utrzymywaniem potencjału eksploatacyjnego maszyn, który jest nie jest w pełni wykorzystywany. Koszty użyteczne są tą częścią kosztów stałych, które są związane (absorbowane) w trakcie wykonywanej pracy (eksploatacji). Jako racjonalny roczny próg wykorzystania maszyn przyjęto stosunek racjonalnego progu wykorzystania danego środka trwałego w całym okresie jego użytkowania, wyrażony w jednostkach pracy (h, ha, km, t, szt., zwoje, l itd.), do jego ekonomicznego (moralnego) potencjału pracy wyrażonego w latach. Uznano, że koszty niewykorzystanego potencjału produkcyjnego należy rozpatrywać w aspekcie kosztów zarządzania (kosztów okresu) i nie należy nimi obciążać kosztów poszczególnych działalności produkcyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to introduce the notion of useful and useless (empty) costs into the assessment of the costs of mechanization. Useless costs are fixed costs and are related to maintaining the operational potential of the machines, which is not fully used. Useful costs are the part of fixed costs that are associated (absorbed) during the work (operation). It was assumed as a rational annual threshold for the use of machines the ratio of the technical potential of a given fixed asset throughout its useful life, expressed in units of labor (h, ha, km, t, pcs, coils, l), to its economic (moral) of work potential expressed in years. It was considered that the costs of unused production potential should be considered in the aspect of management costs (period costs) and they should not be charged to the costs of individual production activities.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
90--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Clarke Lawrence J. 2000. Strategy for agricultural mechanization development. The roles of the private sector and the government. Rome: FAO, International Commission of Agricultural Engineering.
 • 2. Hornowski Andrzej, Tomasz Kondraszuk. Wykorzystanie metodyki BEP do analizy kosztów ,mechanizacji w gospodarstwie rolniczym (Use methodology of BEP to analyze mechanization costs on farm). Roczniki Naukowe SERiA XIX (3): 85-91.
 • 3. Kocira Sławomir, Józef Sawa. 2008. Techniczne uzbrojenie procesu pracy w różnych typach gospodarstw rolniczych (Technical equipment for work process in various farm types). Inżynieria Rolnicza 12: 83-87.
 • 4. Kondraszuk Tomasz. 2010. Uwarunkowania ustalania przychodów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniemzastosowania wartości godziwej (Measurement of revenue in agriculture including the fair value concept). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 54 (110): 87-100.
 • 5. Lorencowicz Edmund. 2005. Wyposażenie techniczne i jego zmiany w gospodarstwach rolnych do 10 ha (Technical equipment and changes in farms up to 10 ha). Inżynieria Rolnicza 9 (7): 137-144.
 • 6. Manteuffel Ryszard. 1984. Koszty jednostkowe i podstawy tworzenia cen w rolnictwie (Unit costs and basicsof price creation in agriculture). Ekonomista (1/2): 252-271.
 • 7. Muzalewski Aleksander. 2005. Koszty eksploatacji maszyn (Operating costs of machines). Warszawa: IBMER.
 • 8. Pawlak Jan. 2003. Wykorzystanie wybranych środków mechanizacji rolnictwa w Polsce (The use of selectedmeans of agricultural mechanization in Poland). Problemy Inżynierii Rolniczej 1(39) S. 127-132
 • 9. Pawlak Jan. 2008. Zrównoważony rozwój rolnictwa. Rola mechanizacji (Sustainable agriculture development. The role of mechanization). Problemy Inżynierii Rolniczej 16: 13-19.
 • 10. Ziętara Wojciech, Tomasz Kondraszuk. 1984. Rola i znaczenie kosztów zmiennych i stałych w podejmowaniudecyzji planistycznych w przedsiębiorstwie rolniczym (The role and importance of variable and permanent costs in planning decisions in an agricultural enterprise). Nowe Rolnictwo 7-8: 20-23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555427

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.