PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1, cz. 1, CD 1 | 34--45
Tytuł artykułu

Inżynieria bezpieczeństwa obiektów budowlanych w przepisach prawa, jako istotny element związany z obronnością państwa

Autorzy
Warianty tytułu
Engineering Safety of Construction Object in Regulations Law, as Important Element Related with Defense of State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono problematykę bezpieczeństwa obiektów budowlanych w procesach projektowym i eksploatacyjnym. Zawarte w różnych przepisach prawa wytyczne pozwalają na zapewnienie odpowiednich poziomów bezpieczeństwa obiektów. Warto podkreślić, iż głównym elementem zapewniającym bezpieczeństwo obiektów budowlanych są przede wszystkim wymagania podstawowe wyszczególnione w Ustawie Prawo budowlane. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issues of building safety in the design and operational processes. Contained in various provisions of law guidelines allow for ensuring adequate levels of security at the premises. It is worth noting that the main elements in ensuring the safety of buildings are primarily essential requirements specified in the Act Construction Law. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
34--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
Bibliografia
 • Baryłka A., Podstawy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych. Przegląd Spawalnictwa Nr 3/2015 r.
 • Baryłka A., Nowe przepisy dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Chłodnictwo Nr 1-2/2015 r.
 • Baryłka A., J. Baryłka, Wpływ przepisów prawa na kształtowanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej nt. "Eksploatacja Infrastruktury w Sytuacjach Kryzysowych". Warszawa, Rynia, 18-20.10.2004 r.
 • Baryłka A.: Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń. Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa 2015.
 • Baryłka A.: Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń Grupa 1, Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa 2015.
 • Baryłka A.: Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń Grupa 2, Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa 2015.
 • Baryłka A.: Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń Grupa 3, Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa 2015.
 • Baryłka J., Baryłka A. , Wpływ organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego na kształtowanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Konferencji Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, PZITB, Puławy, 19-21.04.2007 r.
 • Baryłka A., Baryłka J., Inżynieria bezpieczeństwa obiektów budowlanych w przepisach prawa. XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń "EKOMILITARIS 2012", Zakopane, 03-06.09.2012.
 • Baryłka A., Inżynieria bezpieczeństwa w prawodawstwie UE. Logistyka Nr 2/2015.
 • Baryłka J., Problemy oceny bezpieczeństwa systemów zagospodarowania przestrzennego. referat na Sympozjum "BIOCENOTYKA 79", wyd. Polskie Towarzystwo Cybernetyczne, Warszawa 1979 r.
 • Baryłka J., Model ogólny i algorytm oceny trwałości sieci osadniczej i jej uodpornienia. Problem Międzyresortowy MR 1.28, Temat 05.7, etap V, PAN - WAT, Warszawa 1979r.
 • Baryłka J., Bezpieczeństwo człowieka w obiektach budowlanych. Postępy Cybernetyki - Kwartalnik Naukowy Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, z. 3, wyd. PAN, 1983 r. Baryłka J.: Zagadnienie bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Referat na XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej na temat "Inżynieria i Zarządzanie w Sytuacjach Kryzysowych", Warszawa, Rynia, 2000 r.
 • Baryłka J.: Problematyka bezpieczeństwa obiektów budowlanych w przepisach prawa budowlanego. Referat na IX Kongresie Instal-Expo, Warszawa, 17.10.2011 r.
 • Baryłka J.: Katastrofy budowlane - określenia i analiza zdarzeń. Referat na XII Konferencji Naukowo- Technicznej "Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego". Kielce-Cedzyna, 16-18.05.2012 r.
 • Baryłka J., Baryłka A.: Wpływ organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego na kształtowanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Referat na Konferencji organizowanej przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa na temat: "Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych", Puławy, 19-21.04.2007 r.
 • Baryłka J., Baryłka A.: Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej w kształtowaniu bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Referat na XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Ekologiczne i Energooszczędne Budownictwo - "EKOMILITARIS 2007" Zakopane, 10-14.09.2007 r.
 • Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dyrektywa budowlana).
 • Kołodziński E.: O celowości powołania dyscypliny naukowej "Inżynieria bezpieczeństwa", Internet.
 • Lewicki B.: Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji murowych XIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji. Ustroń, 1999 r.
 • Mierczyk Z.: Zawasowane technologie monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa. Internet.
 • Murzewski J., Bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych, wyd. Arkady, Warszawa 1970r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 • Rozwadowski T.: Diagnostyka techniczna obiektów złożonych. WAT, Warszawa, 1983r.
 • Runkiewicz L.: Współczesne techniki i technologie napraw oraz wzmocnień budynków i budowli. Przegląd Budowlany 4/1995 r.
 • Runkiewicz L.: Wykorzystanie wniosków z analiz zagrożeń konstrukcji w diagnostyce budowlanej. IV Konferencja Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, Kielce 1998r.
 • Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, wyd. PWN, 1956 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555627

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.