PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1118, t. 2 Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. T. 2 | 157--164
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość pozarolnicza w wybranych subregionach Karpat Polskich

Warianty tytułu
Entrepreneurship Outside Agriculture in Selected Subregions of the Polish Carpathians
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto analizę wybranych aspektów zróżnicowania pozarolniczej aktywności gospodarczej mieszkańców trzech peryferyjnie położonych subregionów Karpat Polskich, tj. Beskidu Śląskiego i Żywieckiego (łącznie), Podhala i Tatr (części zamieszkałej) oraz Beskidów (z częścią Gór Sanocko-Turczańskich), zwanych też Bieszczadami Niskimi. Za podstawową jednostkę taksonomiczną, dla której zestawiono dane, przyjęto gminę, której granice administracyjne nie zawsze są zbieżne (lub zbliżone) z granicami regionów geograficznych. Stąd też pozostawał do rozstrzygnięcia problem delimitacji gmin położonych w dwóch subregionach. W przypadkach takich o przynależności do danego regionu decydowało położenie miejscowości będącej siedzibą gminy. Do analizy przyjęto gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, pomijając gminy stanowiące odrębne miasta, które swe funkcje gospodarcze opierają w decydującym stopniu na usługach, handlu i wytwórczości materialnej. Na tle charakterystyki przestrzeni produkcyjnej i gospodarki rolnej poszukiwano odpowiedzi na kwestie decydujące o rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej. Hipotezą wyjściową badań, którą starano się dowieść (lub zanegować), jest stwierdzenie, że w miarę przesuwania się w obszarze Karpat z zachodu na wschód spada aktywność gospodarcza ludności, w tym także jej przedsiębiorczość. Prezentowane w pracy dane pochodzą z bazy statystycznej SAGRA 2004. (fragment tekstu)
EN
The paper analyses selected aspects of diversified off-farm economic activities of conducted dwellers in three peripherally situated subregions of the Polish Carpathians, i.e. the Beskid Żywiecki and Beskid Slaski Mountains (jointly), the Podhale Region and Tatra Mountains (the inhabited areas) and the Beskidy Mountains (including a part of the Sanocko-Turzanskie Mts.) also called The Lower Bieszczady Mts. The examined subregions reveal a great variability concerning the amount and intensity of economic subjects per 1 km2. Despite the fact that the Bieszczady subregion is even twice larger than the Beskidy region, the proportions concerning the number of operating economic entities are completely different. In the Bieszczady Mts. there are a total of only 2289 economic entities, whereas they are about 6.7 times more numerous in the Slaski and Żywiecki Beskid Mts. (original abstract)
Twórcy
  • Akademia Rolnicza w Krakowie
Bibliografia
  • Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002 nr 1(8), s. 25-45.
  • Heffner K., Regiony małe, peryferyjne, rolnicze i emigracyjne, Biuletyn. Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i integracji europejskiej, z. 212, PAN, KPZK, Warszawa 2004, s. 9-20.
  • Idziak W., Rozwój wiejskich obszarów problemowych w erze globalizacji. Regiony 2001, II Ogólnopolska Konferencja pt.: Rozwój regionalny Polski a europejska polityka regionalna, Szczecin 2001, s. 175-190.
  • Koreleski D., Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie regionalne w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 2005, nr 4(129), s. 155-164.
  • Przyboś K., Dzieje Karpat Polskich, [w:] Karpaty Polskie, red. J. Warszyńska, UJ, Kraków 1995, s. 147-168.
  • Zborowski A., Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze Karpat Polskich w świetle urbanizacji, [w:] Karpaty Polskie, red. J. Warszyńska, UJ, Kraków 1995, s. 317-322.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.