PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 537 Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność | 53--65
Tytuł artykułu

Wybrane wymiary spójności społecznej w ocenie studentów - eksplikacja na podstawie wyników dwukrotnych badań kapitału społecznego studentów

Warianty tytułu
Selected Dimensions of Social Cohesion in The Assessment of Students - Explication Based on Double Social Capital Research of Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spójność społeczna jest przedmiotem rozważań teoretycznych i analiz oraz ważnym celem polityki społecznej. Jej wielowymiarowość powoduje, że rozważania prowadzone na jej temat koncentrują się z reguły na wybranych elementach spójności. Przedmiotem opracowania jest analiza wyników dwóch badań ankietowych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Obydwa dotyczyły kapitału społecznego ankietowanych studentów, a na potrzeby artykułu wybrano jedynie fragmenty tych badań. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników wspomnianych badań odnoszących się do dokonanej przez studentów oceny wybranych aspektów spójności społecznej: zaufania, solidarności i dobroczynności oraz wskazanie, czy zdobyta przez studentów w czasie studiów wiedza ma wpływ na dokonywane przez nich oceny. Wyniki badań sugerują niski poziom zaufania, jakim respondenci obdarzają innych ludzi i instytucje, co może być główną przeszkodą w realizacji idei spójności społecznej(abstrakt oryginalny)
EN
Social cohesion is the subject of theoretical considerations and analyses and an important goal of social policy. Its multidimensionality causes that the considerations conducted on it usually focus on selected elements of cohesion. The subject of the study is the analysis of the results of two surveys of students of the University of Szczecin. Both studies concerned the social capital of the surveyed students, and for the purposes of the article only fragments of these studies were selected. The main aim of the article is to analyze the results of these surveys referring to the assessment of some aspects of social cohesion, i.e. trust, solidarity, charity, and whether the knowledge gained by students in the course of studies affects their assessments. The results of the conducted research suggest a low level of trust (to other people and institutions), which may be the main obstacle to the implementation of the idea of social cohesion(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Acket S., Borsenberger M., Dickes P., Sarracino F., 2011, Measuring and validating social cohesion: a bottom-up approach, Working Paper, no 08, January, http://www.oecd.org/dev/pgd/46839973.pdf (16.03.2018).
 • Albrekt L.Ch., 2013, The Rise and Fall of Social Cohesion. The Construction and De-construction of Social Trust in the USA, UK, Sweden and Denmark, Oxford University Press, Oxford, http://vbn.aau.dk/files/77826714/Chapter_1_The_Rise_and_Fall_of_Social_Cohesion.pdf (16.03.2018).
 • Baliamoune-Lutz M., 2009, Institutions, trade, and social cohesion in fragile states: Implications for policy conditionality and aid allocation, Journal of Policy Modelling, no 31, s. 877-890.
 • Bekkers R., Veldhuizen, I., 2008, Geographical differences in blood donations and philanthropy in the Netherlands: what role for social capital?, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 99 (4), s. 483-496.
 • Berger-Schmitt R., 2002, Considering social cohesion in quality of life assessments: concept and measurement, Social Indicators Research, vol. 58, Issue 1-3, s. 403-428.
 • Botterman S., Hooghe M., Reeskens T., 2012, 'One Size Fits All'? An Empirical Study into the Multidimensionality of Social Cohesion Indicators in Belgian Local Communities, Urban Studies, vol. 49, Issue 1, s. 185-202
 • Camilleri M.A., Camilleri A., 2016, Education and social cohesion for economic growth, International Journal of Leadership in Education Theory and Practice, vol. 19, Issue 5, s. 617-631.
 • Chan J.T.H., Chan E., 2006, Reconsidering social cohesion: Developing a definition and analytic framework for empirical research, Social Indicators Research, no 75, s. 273-302.
 • Cloete A., 2014, Social cohesion and social capital: Possible implications for the common good, Verbum et Ecclesia, vol. 35 (3), art. 1331, s. 1-6.
 • Coleman J., 1990, Social Capital, [w:] Foundations of Social Theory, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA., s. 300-321.
 • Dickes P., Valentova M., Borsenberger M., 2011, A multidimensional assessment of social cohesion in 47 European countries, CEPS/INSTEAD Working Paper, no 07.
 • Easterly W., Ritzen J., Woolcock M., 2006, Social cohesion, institutions and growth, Economics and Politics, vol. 18 (2), s. 103-120.
 • Fukuyama F., 2003, Kapitał społeczny, [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. Harrison L.E., Huntington S.P., Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Golinowska S., 2012, O biedzie i polityce jej zwalczania współcześnie. Podejście porównawcze w świetle Europejskiego Roku Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego, [w:] Kubiak H.E. (red.), Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, s. 92-117.
 • Golinowska S., Boni M. (red.), 2006, Nowe dylematy polityki społecznej, Raporty CASE, nr 65, Warszawa.
 • Golinowska S., Kocot E., Morecka Z., Sowa A., 2011, Ekspertyza. Spójność społeczna: aktywność - solidarność - wsparcie. Na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, IPiSS, Warszawa.
 • Green A., Preston J., 2001, Education and social Cohesion: Recentering and Debate, Peabody Journal of Education, vol. 76 (3-4), s. 274-284.
 • Grootaert Ch., Narayan D., Jones V.N., Woolcock M., 2004, Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire, World Bank Working Paper, no 18, The World Bank, Washington, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15033/281100PAPER0Measuring0social0capital.pdf?sequence=1 (20.03.2018).
 • Harell A., Stolle D., 2011, Reconciling Diversity and Community? Defining Social Cohesion in Developed Democracies, [w:] Hooghe M. (red.), Theoretical Perspectives on Social Cohesion and Social Capital, Publisher: Brussels: Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, s. 8-43.
 • Heyneman S.P., 2000, From the party/state to multi-ethnic democracy: Education and social cohesion in Europe and Central Asia, Educational Evaluation and Policy Analysis, vol. 22 (2), s. 173-191.
 • Janmaat J.G., 2011, Social cohesion as real-life phenomenon: Assessing the explanatory power of the universalist and particularist perspectives, Social Indicators Research, no 100, s. 61-83.
 • Jenson J., 2010, Defining and Measuring Social Cohesion, Commonwealth Secretariat and United Nations Research Institute for Social Development, http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/170C271B7168CC30C12577D0004BA206/$file/Jenson%20ebook.pdf(25.03.2018).
 • Kantzara V., 2011, The Relation of Education to Social Cohesion, Social Cohesion and Development, vol. 6 (1), s. 37-50.
 • Kearns A., Forrest R., 2001, Social Cohesion, Social Capital and the Neighbourhood, Urban Studies, vol. 38 (12), s. 2125-2143.
 • Królikowska J., 2004, Socjologia dobroczynności, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Milczarek A., Miłaszewicz D., Nagaj R., Szkudlarek P., Zakrzewska M., 2015, Social Networks as a Determinant of the Socialisation of Human Capital, Human Resources Management & Ergonomics, vol. 9 (2), s. 89-103.Noll H-H., 2009, The Impact of Cultural and Citizenship Education on Social Cohesion: Chances - Challenges - Changes, Statement for Networking European Citizenship, http://www.bpb.de/system/files/pdf/Y5KW6W.pdf (16.03.2018).
 • OECD 2011, Perspectives on global development. Social cohesion in a shifting world, OECD Publishing, s. 1-63, http://dx.doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2012-en (16.03.2018).
 • Oxoby R., 2009, Understanding social inclusion, social cohesion, and social capital, International Journal of Social Economics, vol. 36, no 12, s. 1133-1152.
 • Pichler F., Wallace, C., 2007, Patterns of formal and informal social capital in Europe, European Sociological Review, vol. 23 (4), s. 423-435.
 • Prewitt K., Maclie Ch. D., Habermann H. (red.), 2014, Civic Engagement and Social Cohesion: Measuring Dimensions of Social Capital to Inform Policy. National Research Council, Washington, DC: The National Academies Press.
 • Putnam, R.D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Raczkowska M., 2017, Spójność społeczna na obszarze Unii Europejskiej, [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 475.
 • Reeskens T., Botterman S., Hooghe M., 2008, Is social cohesion one latent concept? Investigating the dimensionality of social cohesion on the basis of the Kearns and Forrest (2000) typology, Center for Political Research, KULeuven, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/221034/2/latent.pdf (19.03.2018).
 • Rymsza M., 2008, Zapomniany kapitał Solidarności. Ekonomia solidarna w Polsce po 1989 roku, Więź, nr 4-5 (594), s. 26-35.
 • Zebun N. K., 2016, Role of Education in Building Social Cohesion, International Journal of Secondary Education, vol. 4 (2), s. 23-26, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED566248.pdf, (28.03.2018).
 • Zybertowicz A., 2010, Polityczna pogoń za rentą jako zagrożenie dla spójności społecznej i modernizacji (cz. 1: Perspektywa teoretyczna), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 16, s. 32-52, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/04.pdf (26.03.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.