PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 104--110
Tytuł artykułu

Zmiany emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. Polska na tle Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Changes in Greenhouse Gases Emissions from Agriculture. The Case of Poland in the Context of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian w wielkości emisji gazów cieplarnianych w latach 1990-2016 z rolnictwa w Polsce na tle zmian emisji i uregulowań prawnych w Unii Europejskiej. Przedstawiono także zmiany w poziomie emisji metanu i podtlenku azotu w analizowanym okresie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że całkowita emisja GHG w 2016 roku uległa redukcji o 36,2%, metanu o 41,8%, a podtlenku azotu o 26,9% w porównaniu do 1990 roku. Głównymi przyczynami zmian w poziomie całkowitej emisji GHG i poszczególnych gazów były zmiany w liczebności zwierząt gospodarskich oraz wahania w zużyciu nawozów mineralnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper was to show the changes in greenhouse gases emissions in the years 1990- 2016 from agriculture in Poland in the context of changes in emissions and legislation in the European Union. Fluctuations in the values of methane and nitrous oxide emissions in the reporting period were also presented. The conducted analysis shows that total GHG emissions in 2016 were reduced by 36.2%, methane by 41.8% and nitrous oxide by 26.9% in comparison to 1990. The main factors causing changes in the level of total GHG emissions and specific gases were differences in the number of livestock and the usage of mineral fertilizers.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
104--110
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Bibliografia
 • 1. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Decision 2009/406/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on efforts made by Member States to reduce greenhouse gas emissions to meet Community commitments to reduce greenhouse gas emissions by 2020). Dz.Urz. UE, 140, 5.06.2009.
 • 2. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 529/2013/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zasad rozliczania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem oraz informacji o działaniach związanych z tą działalnością (Decision of the European Parliament and of the Council 529/2013/EU of 21 May 2013 on the rules for the settlement of emissions and removals of greenhouse gases as a result of activities related to land use, land use change and forestry and information on activities related to this activity). Dz.Urz. UE 165.
 • 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC to improve and extend the Community greenhouse gas emission allowance trading scheme). Dz.Urz. UE, 140, 5.06.2009.
 • 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Directive 2009/31 / EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337 / EEC, Euratom, Directive of the European Parliament and of the Council 2000/60/ EC, 2001/80 / EC, 2004/35 / EC, 2006/12 / EC, 2008/1 / EC and Regulation (EC) No. 1013/2006). Dz.Urz. UE, 140, 5.06.2009.
 • 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC). Dz.Urz. UE, 140, 5.06.2009.
 • 6. EEA (European Environment Agency). 2018. EEA Greenhouse Gas Data Viewer. European Environment Agency, http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer, access: 21.06.2018.
 • 7. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2013. Climate Change 2013. The Physical Sciences Basis. Summary for Policymakers. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change.
 • 8. Kociszewski Karol. 2013a. Polityka ochrony klimatu w rolnictwie (Climate protection policy in agriculture). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 9. Kociszewski Karol. 2013b. Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej (Ecologization of Polish agriculture and its sustainable development in the conditions of membership in the European Union). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.