PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 27 (1) | 25--30
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność za wierzytelności publiczne i prywatne w transgranicznym łączeniu spółek akcyjnych przez przejęcie, w świetle dyrektyw i orzecznictwa TSUE

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Liability of the Public and Private Credibilities in the Cross-Border Company Merger by the Acquisition in the Light of Directives and Judgments of Court of Justice of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu wskazanie podstawowych zasad rządzących odpowiedzialnością za wierzytelności publiczne i prywatne w transgranicznym łączeniu spółek przez przejęcie. Autor wskazuje znaczenie podstawowych pojęć, którymi rządzi się opisywane zagadnienie, takich jak: "wierzytelności", "spółki", "spółki akcyjnej i "łączenie przez przejęcie" w prawie UE. Następnie autor wskazuje jak unormowane jest powyższe zagadnienie w prawie wtórnym prawa Unii Europejskiej, mając także na uwadze znaczenie prawa pierwotnego. Zostają także wskazane wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wiążące się z tą kwestią. Analizując te wyroki autor dokonuje także wskazania jakie znaczenie miały dla wskazanych rozstrzygnięć pojęcie klauzuli omijania prawa UE oraz zasada pewności prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the indication of the basic rules of the liability of the public and private credibilities in the cross-border company merger by the acquisition. The author indicates the basic definition involed with that issue like "credibility", "company", "public liability company" and "merger by the acquisition." in the EU law. In the next section the author indicates regulation this issue in the secondary law of EU with regard to primary law. The article indicates also the most iportant judgments of Court of Justice of the European Union involed with this issue. The author in its analysis indicates the relevance of the principle of legal certainty and clause circumventing the law to those judgments. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Bącal M., M. Militz, Dominik-Ogińska D., Siennicki T., Zasady prawa unijnego w VAT, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • Brzeziński P., Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Cerloni L., The "abuse of right" in EU company law and EU tax law: A re-reading of the ECJ case-law and the quest for a unitary notion, "European Business Law Review" 2011, nr 21, London.
 • Czwarta dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek Dz. Urz. UE Wydanie Specjalne 2004 17. Prawo dotyczące przedsiębiorstw.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/35/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. dotycząca łączenia się spółek akcyjnych 2011/35/UE
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału Dz. Urz. UE L 315.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek 2017/1132 Dz. Urz. L 169, z dn. 30 czerwca 2017.
 • Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładowym, Dz. Urz. UE L 82 z dn. 22.03.2001.
 • Foster N., EU Law Direction, Oxford University Press, Oxford 2014.
 • Greczner B., Wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na europejskie prawo telekomunikacyjne, Katedra Doktryn Politycznych Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego: Samorząd Studencki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 • Kluczewska-Rupka A., Zasada pewności prawa w działaniu administracji Unii Europejskiej oraz jako zasada ogólna prawa Unii Europejskiej, Studium Prawa Publicznego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.
 • Nota faktograficzna na temat europejskiego prawa spółek zamieszczona na stronie Parlamentu Europejskiego: http://www. europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.3.html (dostęp 24.07.2017).
 • Poczobut J., Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych Dz. Urz. UE L 189.
 • Słownik języka polskiego: https://sjp.pwn.pl/
 • Towards a European Civil Code, red.: Hartkamp A., M.W. Hesselink, E. Hondius, C. Mak, E. Du Perron, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2011.
 • Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 marca 2015 r. Modelo Continente Hipermercados SA przeciwko Autoridade Para As Condicoes de Trabalho - Centro Local do Lis (ACT) opublikowany w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń nr ECLI:EU:C:2015:146.
 • Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii. Zbiór Orzeczeń 2008 I-10671.
 • Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. KA Finanz AG przeciwko Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group opublikowany w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń nr ECLI:EU:C:2016:205
 • Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 grudnia 2005 r. SEVIC Systems AG C-411/03. Zbiór Orzeczeń 2005 I10805.
 • Zabłocka A., Uprawnieni drugiej kategorii? Możliwość realizacji wolności przedsiębiorczości przez spółki w rozumieniu Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, "Kwartalnik Prawa Publicznego", WPIA UKSW, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.