PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 27 (1) | 31--36
Tytuł artykułu

Hipoteka przymusowa na nieruchomości stanowiącej wspólny majątek małżonków zabezpieczająca wierzytelności publicznoprawne na podstawie decyzji administracyjnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Tacit Mortgage over a Real Property's Being Part of Matrimonial Assets, as Security for a Debt Arising from Statutory Charges under an Administrative Decision
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule została przedstawiona problematyka podstaw ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności publicznoprawne, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca współwłasność łączną podatnika i jego małżonka. Celem artykułu jest próba szczegółowej analizy warunków ustanowienia takiego zabezpieczenia na podstawie decyzji nieostatecznej. Autor jest świadomy powyższych problemów a jego artykuł jest próbą wyjścia tym problemom na naprzeciw. Tezą artykułu jest konstatacja, że warunkiem sine qua non skutecznego ustanowienie hipoteki przymusowej na podstawie decyzji nieostatecznej w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej jest jej doręczenie również małżonkowi podatnika. Powyższa analiza została dokonana w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa1 (dalej jako: OrdPU), ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych2 (dalej jako: SysUbSpołU), ustawę o księgach wieczystych i hipotece3 (dalej jako: KWU), a także przy uwzględnieniu stanowiska judykatury. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses the issue of establishing a tacit mortgage as security for statutory liabilities over a real property to which a taxpayer and his/her spouse have joint ownership title. The objective of the paper is an attempt to perform a detailed analysis of the conditions for establishing such a security under a nonfinal decision. The paper is an attempt to meet the demand for suggesting solutions to the aforementioned problem. The author advances a thesis stating that the sine qua non condition for the effective establishment of a tacit mortgage on the basis of a nonfinal decision, under the provisions of the Polish General Tax Law, is an effective service of the decision, both to the taxpayer and the taxpayer's spouse. The analysis was performed on the basis of the Polish General Tax Law ("GTL"), the Social Security System Act ("SSSA"), and the Act on Land and Mortgage Registers and Mortgages ("ALMR"), and taking into consideration the position of the judicature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Ciepła H., Pawelczyk Z., Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2015.
 • Gniewek E., Współczesny model hipoteki - zasadnicze zręby konstrukcji, "Monitor Prawniczy" 2011, nr 4.
 • Hanusz A., Zasada autonomii woli stron stosunków cywilnoprawnych w świetle prawa podatkowego, "Państwo i Prawo" 1998, nr 12.
 • Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2011.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Kopyciańska K., Hipoteka przymusowa z ordynacji podatkowej jak szczególna postać hipoteki cywilnej, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2007, Tom XVI.
 • Kopyciańska K., Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową, Wrocław 2015.
 • Mariański A., Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania podatkowe, "Monitor Podatkowy" 2003.
 • Niezbecka E., Jakubecki A., Mojak J., Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych, Zakamycze 2000.
 • Olszakowski J., W. Piątek, Hipoteka przymusowa, w szczególności jako sposób zabezpieczenia należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, PWSZ, IPiA, Studia Lubuskie, Tom VIII, Sulechow 2012, s. 55.
 • Pisuliński J., w: System Prawa Prywatnego. Tom 4. Prawo Rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2012.
 • Przęczek A., Problematyka podstaw ustanowienia znowelizowanej hipoteki przymusowej, jako zabezpieczenie wierzytelności publicznoprawnych w postępowaniu wieczystoksięgowym, "Monitor Prawniczy" 2013, Nr 13.
 • Postanowienie SN z dnia 14 listopada 2006 r., II CSK 230/06 LEX 607566.
 • Postanowienie SN z dnia 14 stycznia 2016 r., IV CSK 205/15, LEX Nr 1994282.
 • Postanowienie SN z dnia 17 kwietnia 2013 r., I CSK 433/12, LEX nr 1341645.
 • Postanowienie SN z dnia 7 listopada 2013 r., V CSK 547/12, LEX 1418734.
 • Postanowienie SN z dnia 9 stycznia 2013 r., III CSK 69/12, LEX nr 1293964.
 • Uchwała siedmiu sędziow SN z dnia 10 października 2014 r., III CZP 28/14, LEX nr 1521328.
 • Uchwała siedmiu sędziow SN z dnia 28 października 2004 r., III CZP 33/04, "Monitor Prawniczy" 2005, Nr 15.
 • Uchwała SN z 8 października 2006 r., III CZP 68/03, "Biuletyn SN" 2003, nr 10.
 • Uchwała SN z dnia 24 lutego 2004 r., III CZP 121/03, "Biuletyn SN" 2004, nr 2.
 • Uchwała SN z dnia 5 lutego 2004 r., III CZP 109/03, "Biuletyn SN" 2004, nr 2.
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1387).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych, (Dz.U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 1982 r., Nr 19, poz. 147 ze zm.).
 • Uzasadnienie projektu ustawy ZmKWU z 2009 r. www.sejm.gov.pl, Sejm VI kadencji, nr druku 1562.
 • Wróbel A., Komentarz aktualizowany do art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego. Stan prawny: 2016.02.02, System Lex Omega.
 • Wyrok SA w Łodzi z dnia 2 sierpnia 2018 r. III AUa 1334/17, Legalis 1852168.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556231

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.