PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 2, cz. 2 Produkt turystyczny Innowacje - Marketing - Zarządzanie | 365--382
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem w spółkach giełdowych działających na rynku organizatorów turystyki w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Risk Management in Stock Exchange Companies Running Business in Tourist Industry in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja działań podejmowanych przez wiodących touroperatorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie w zakresie zarządzania ryzykiem w ich działalności gospodarczej na rynku usług turystycznych. Podmioty notowane na GPW muszą być bardzo transparentne i w swoich prospektach emisyjnych, oprócz szczegółowych informacji o działalności spółki, informują potencjalnych inwestorów o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na ich wyniki finansowe, i wskazują instrumenty oraz metody przeciwdziałania tym zagrożeniom. Inwestorzy mają jednocześnie świadomość, że emitenci (spółki emitujące akcje na rynku publicznym) nie są w stanie przewidzieć wszystkich ryzyk, które mogą mieć wpływ na kursy notowań i w pewnym sensie podejmując decyzję o zakupie, inwestorzy także narażają się na ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. (fragment tekstu)
EN
Managers of tourist enterprises track the market trends and analyze the risks that may have a negative impact on the financial results of their companies and market value. Analysis departaments of the leading companies operating in the tourist market monitor and manage the financial risk i.e.: foreign exchange risk, credit risk, interest rate risk and financial liquidity risk. In addition, they lead regular monitoring of market counterparties and competitors in order to anticipate the coming changes and market risks. The aim of the article is to identify actions to be taken by the leading tour operators in the field of risk management in their business in the market of tourist services in Poland. In the article there, were applied various methods, i.e. exploration method and "desk research" method selected leading tour operators listed on the Warsaw Stock Exchange. Test results may be an interesting cognitive material for other tour operators looking for ways how to respond to potential risks arising in the economic activities. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
Bibliografia
 • Bijańska J., Wodarski K. (2014), Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Seria: "Organizacja i Zarządzanie", zeszyt nr 70, Nr kol. 1909.
 • Bochenek M. (2012), Ryzyko i niepewność w naukach ekonomicznych - rozważania semantyczne, "Ekonomia", nr 4 (21)/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Interferie (2006), Prospekt Emisyjny Akcji Interferie SA, Lublin.
 • Krawczyk S. (1985), Podejmowanie decyzji gospodarczych w warunkach niepewności i ryzyka [w:] Elementy rachunku ekonomicznego, red. Z. Hellwig, wyd. 3 zm. i rozszerzone, PWE, Warszawa.
 • Lisowski R. (1996), Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 • Lista spółek GPW (2018), https://www.gpw.pl/spolki.
 • Novaturas AB (2018a), Prospekt emisyjny, Kaunas.
 • Novaturas AB (2018), Tłumaczenie podsumowania prospektu na język polski Nuvaturas AB, Warsaw.
 • Rainbow Tours (2018), Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2017, Grupa Kapitałowa Rainbow Tours, Łódź.
 • Rainbow Tours (2018a), Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2017, Grupa Kapitałowa Rainbow Tours, Łódź.
 • Rytel O. (2010), Zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, Seria: "Administracja i Zarządzanie", "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej", Nr 85, Siedlce.
 • Sinkey J.F. Jr. (1992), Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry, Macmillan Publishing Company, New York.
 • Statystyki GPW 2018, https://www.gpw.pl/statystyki-gpw.
 • Szczepankiewicz E.I. (2016), Wykorzystanie punktowej metody oszacowania ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych, "Studia Ekonomiczne", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 298, Współczesne Finanse 7.
 • Touroperatorzy Ranking (2016), Trudny rok dla branży - liderom pomogła dywersyfikacja, oferty, Raport, "Wiadomości Turystyczne".
 • Urbanowska-Sojkin E. (2013), Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 • Williams C.A. Jr., Smith M.L., Young P.C. (2002), Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.