PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 2, t. 1 Rozwój zrównoważony - inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym | 17--28
Tytuł artykułu

Polityka państwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji gospodarki : uwarunkowania ekonomiczne i społeczne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
State Policy in Shaping the Spatial Organization of the Economy : Social and Economic Determinants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań, w wyniku których powstała niniejsza praca była odpowiedź na pytanie dlaczego i w jaki sposób państwo powinno i może wpływać na przestrzenną organizację gospodarki. Przyczyną aktywności państwa w tym zakresie są zadania związane z rozwojem gospodarczym regionów, a ponadto zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego oraz bezpieczeństwa narodowego. Jeżeli działalność produkcyjną zamierza podjąć państwo, to miejsce lokalizacji produkcji zależy bezpośrednio od odpowiedniej decyzji państwa. Jeżeli natomiast plany produkcji podejmuje firma prywatna, wtedy państwo tylko pośrednio może wpływać na wybór miejsca lokalizacji produkcji, korzystając z takich narzędzi, jak planowanie przestrzenne, ekonomiczna stymulacja, czy też marketing miejsc. Porządek, w jakim wykorzystywana jest analiza SWOT czynników rozwoju oraz marketing jednostki terytorialnej przedstawiono w artykule. Główną metodą badawczą była analiza morfologiczna. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the research that resulted in this work was to answer the question why and how the state should and can affect the spatial organization of the economy. The reason for the state's activity in this area are tasks related to the economic development of the regions, and also to ensuring ecological security and national security. If the production activity is to be taken by the state, then the place of production location depends directly on the relevant state decision. If, on the other hand, the production plan is taken by a private company, then the state can only indirectly influence the selection of the location of production using tools such as spatial planning, economic stimulation or marketing of places. The order in which the SWOT analysis of the development factors is used and the marketing of the territorial unit is presented in the article. Morphological analysis was the main method of research in the article. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
 • Andersson D.E., Andersson A.E., Mellander Ch.,. Handbook of Creative Cities, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2011.
 • Deakin M., Smart Cities: Governing, Modelling and Analysing the Transition, Routledge, London and N.Y. 2014.
 • Gajewski P., Regionalne zróżnicowanie efektów impulsu polityki pieniężnej w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2015, nr 4.
 • Karwińska A., Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Krajewski P., Regionalne zróżnicowanie oddziaływania wydatków rządowych na zatrudnienie - wnioski z analizy SVAR, "Bank i Kredyt" 2017, nr 48 (1).
 • Markowski T., Żuber P., System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Wydawnictwo KPZK PAN, Warszawa 2011.
 • Miszczak K., Procesy glokalizacji w rozwoju nowoczesnego terytorium, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 2013, nr 289.
 • McCann Ph., Ortega-Argiles R., Smart Specialization, Regional Growth and Applications to European Union Cohesion Policy, "Regional Studies" 2015, nr 49 (8).
 • Pilarska Cz., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
 • Płaziak M. Szymańska, A.I., Role of modern factors in the process of choosing a location of an enterprise, "Procedia. Social and Behavioral Sciences" 2014, nr 120.
 • Дёмина О.В., Пространственный анализ социально-экономических систем. "Простран-ственная экономика" 2017, 1.
 • Стадницький Ю.І., Бакушевич І.В., Просторова економіка, ТІСІТ, Тернопіль 2011.
 • Стадницький Ю.І., Данилович Т.Б.,. Просторова організація економічних систем, Новий Світ, Львів 2013.
 • Стадницький Ю.І., Комарницький І.М., Просторова організація соціально-економічних систем, Апріорі, Львів 2010.
 • Швецов А.Н., Роль государства в преобразовании социоэкономического пространства, "Пространственная экономика" 2015, 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.